Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. „Kolejówka” – zespół szkół publicznych stopnia ponadgimnazjalnego, mieści się na Ochocie przy ul. Szczęśliwickiej 56. Obecnie w skład zespołu wchodzi Technikum nr 7 (do 1990 Technikum Kolejowe), w latach 2001–2007 w skład zespołu wchodziło również LXXXIX Liceum Ogólnokształcące.

Odsyłacze zewnętrzne

Strona internetowa Zespołu

Advertisement