Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej powstał w roku 1999 i przejął tradycje i zadania dawnego Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, w którym działały dwa instytuty - Matematyki i Fizyki. Powstanie z nich dwóch nowych wydziałów było możliwe dzięki wypracowaniu dużego potencjału badawczego i dydaktycznego. Prowadzone są badania w zakresie matematyki i informatyki, funkcjonuje 11 seminariów naukowych. Wydział zatrudnia około 130 pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych. Łączna liczba studentów przekracza 650. Dziekanem wydziału jest dr hab. Irmina Herburt.

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej zatrudnia:

  • 25 profesorów (w tym 12 z tytułem naukowym)
  • 6 doktorów habilitowanych
  • 54 adiunktów
  • 16 asystentów
  • 34 starszych wykładowców
  • 3 wykładowców
  • 9 pracowników administracyjnych
  • 6 pracowników inżynieryjno-technicznych

Wydział mieścił się w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej, który mieści się na placu Politechniki 1, jednak w październiku 2010 roku wmurowano kamień węgielny pod budowę nowego gmachu dla wydziału na terenie Politechniki, przy ul. Koszykowej 75. Budowa zakończyła się w grudniu 2011 roku, a pracę w nowym gmachu rozpoczęto w październiku 2012 roku. 

Linki zewnętrzne

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.