Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy wydziału Politechniki. Zobacz też: Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej należy do najstarszych wydziałów tej uczelni. Został powołany do życia jako jeden z trzech pierwszych wydziałów Instytutu Politechnicznego im. Mikołaja II w roku 1898. Był on kontynuatorem tradycji Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego działającej w latach 1826-1830.

Z Wydziału Chemicznego PW wywodzą się m.in.: Józef Zawadzki, Jan Zawidzki, Kazimierz Smoleński, Ignacy Mościcki, Tadeusz Miłobędzki, Wojciech Świętosławski, Stanisław Bretsznajder, Tadeusz Urbański, Tadeusz Wojno.

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej mieści się w Gmachu Chemii przy ul. Noakowskiego 3 oraz Gmachu Technologii Chemicznej przy ul. Koszykowej 75. Obecnym dziekanem jest prof. dr hab. inż. Zbigniew Brzózka.

Wydział kształci studentów na dwóch kierunkach:

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.