Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – wydział Uniwersytetu Warszawskiego, którego siedziba mieści się przy ul. Ilji Miecznikowa 1 na Ochocie. Dziekanem wydziału jest prof. dr hab. Joanna Pijanowska.

Wydział Biologii powstał w 1951 roku w wyniku wydzielenia go z wydziału matematyczno-przyrodniczego, jednak badania przyrodnicze prowadzono na uczelni od samego początku jej istnienia, a już od 1817 roku działał Ogród Botaniczny w Alejach Ujazdowskich. Badania naukowe prowadzono w ramach tzw. "Gabinetu", który potem włączono w Szkołę Główną Warszawską. W okresie międzywojennym w ramach wydziału matematyczno-przyrodniczego istniała Katedra Botaniki Ogólnej, Katedra Systematyki i Geografii Roślin oraz Katedra Cytologii. W 1951 roku wydzielono Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, wówczas zaczęły powstawać nowe instytuty, zakłady i katedry. W 1969 roku wydział otrzymał współczesną nazwę.

W ramach wydziału istnieje sześć instytutów: Biochemii, Biologii Eksperymentalnej i Biotechnologii Roślin, Botaniki, Genetyki i Biotechnologii, Mikrobiologii oraz Zoologii, które dzielą się na mniejsze zakłady. Istnieją także cztery samodzielne pracownie, ogród botaniczny, zwierzętarnia, zielnik oraz cztery stacje terenowe: geobotaniczna w Białowieży, terenowa w Sajzach, hydrobiologiczna w Pilchach oraz terenowa w Urwitałcie. Ponadto do 2013 roku obok budynku ma powstać Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych (ul. Miecznikowa 1a)

W ramach wydziału można studiować na trzech kierunkach: biologia, biotechnologia oraz ochrona środowiska. Wydział prowadzi także nauczanie na Międzywydziałowym Indywidualnym Studium Matematyczno-Przyrodniczym.

Linki zewnętrzne

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.