Siedziba wydziału

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej jest jednym z najstarszych wydziałów tej uczelni. Powstał w 1915 roku jako pierwsza nowoczesna wyższa szkoła architektoniczna w Polsce, jego pierwszym dziekanem został Józef Pius Dziekoński. Od samego początku postawiono na praktyczne kształcenie architektów w oparciu o ścisłą integrację techniki i sztuki, z mocnym oparciem o nauki humanistyczne, zwłaszcza historyczne. Zaowocowało to wysokim poziomem przedmiotu, porównywalnym z najlepszymi osiągnięciami europejskimi oraz powstaniem "warszawskiej szkoły architektury". W czasie okupacji trwało nieprzerwanie tajne kształcenie studentów, tworzono wizję nowej Warszawy, masowy był udział ludzi wydziału w działalności konspiracyjnej. Po 1945 roku konieczność odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych zintegrowała myśl architektoniczną i historyczną - powstała "polska szkoła konserwacji zabytków" - chluba pierwszych powojennych dziesięcioleci. Współcześnie wydział jest jedną z dziewięciu szkół architektury w Polsce. Liczy ponad 1000 studentów i posiada kadrę 150 nauczycieli. Dziekanem od 2012 roku jest prof. zw. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona.

Znani absolwenci

Dane teleadresowe

Linki zewnętrzne

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.