Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Siedziba wydziału

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej jest jednym z najstarszych wydziałów tej uczelni. Powstał w 1915 roku jako pierwsza nowoczesna wyższa szkoła architektoniczna w Polsce, jego pierwszym dziekanem został Józef Pius Dziekoński. Od samego początku postawiono na praktyczne kształcenie architektów w oparciu o ścisłą integrację techniki i sztuki, z mocnym oparciem o nauki humanistyczne, zwłaszcza historyczne. Zaowocowało to wysokim poziomem przedmiotu, porównywalnym z najlepszymi osiągnięciami europejskimi oraz powstaniem "warszawskiej szkoły architektury". W czasie okupacji trwało nieprzerwanie tajne kształcenie studentów, tworzono wizję nowej Warszawy, masowy był udział ludzi wydziału w działalności konspiracyjnej. Po 1945 roku konieczność odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych zintegrowała myśl architektoniczną i historyczną - powstała "polska szkoła konserwacji zabytków" - chluba pierwszych powojennych dziesięcioleci. Współcześnie wydział jest jedną z dziewięciu szkół architektury w Polsce. Liczy ponad 1000 studentów i posiada kadrę 150 nauczycieli. Dziekanem od 2012 roku jest prof. zw. dr hab. inż. arch. Stefan Wrona.

Znani absolwenci

Dane teleadresowe

Linki zewnętrzne

Advertisement