Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Wejście do budynku szkoły (2009)

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia (WSKiMS) – nieistniejąca już niepubliczna wyższa szkoła kształcąca w dziedzinie nauk humanistycznych, z siedzibą przy ul. Lucjana Rydygiera 8.

Po rezygnacji Waldemara Dziaka 31 stycznia 2010 roku rektorem został Lech Królikowski, ówczesny przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów, który sam także zrezygnował ze stanowiska rektora 24 września 2012 roku.

WSKiMS była wpisana do rejestru wyższych uczelni niepaństwowych pod numerem 39.

Historia

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych powstała jako kontynuatorka środowiska firmy "Pressclub" założonej przez red. Barbarę Okulicz-Sługocką, dr. Ryszarda Sługockiego oraz Kazimierza Długosza. "Pressclub" organizował trzymiesięczne kursy praktyki dziennikarskiej na podstawie zezwolenia Kuratorium Warszawskiego.

Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych została utworzona na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej w 1994 roku. Otrzymała uprawnienia do nadawania tytułu licencjata na kierunku "politologia". W roku 2003 Uczelnia uzyskała pozytywną akceptację ministerstwa na prowadzenie studiów II stopnia na tymże kierunku. Przez niemal całą swoją działalność działały na uczelni dwa kierunki - politologia i aktorstwo, a ten pierwszy zlikwidowano pod koniec jej istnienia.

W listopadzie 2000 roku Senat Uczelni podjął decyzję o przyjęciu imienia redaktora Jerzego Giedroycia.

W 2009 roku założyciele uczelni sprzedali ją Jarosławowi Gerardowi Podolskiemu, który przejął ją za pośrednictwem Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Fryderyka Skarbka. Zobowiązał się on razem ze wspólnikiem, Piotrem Kusznierukiem, do pokrycia głównych długów uczelni. Nowi właściciele nie wywiązali się z umowy, a długi ukryli przez studentami. Ziemia, na której stał budynek szkoły, została w 2010 roku sprzedana deweloperowi, z prawem do bezpłatnego korzystania z nieruchomości do momentu rozpoczęcia inwestycji.

Po przejęciu szkoły jej sytuacja diametralnie się zmieniła - zaczynając od zamykania biblioteki przez sesją, prowadzenia zajęć przez osoby bez tytułu magistra, wprowadzania do planu zajęć przedmiotów niezatwierdzonych przez ministerstwo, poprzez konieczność płacenia za szkołę gotówką w kasie uczelni, a kończąc na drastycznym obniżaniu płac wykładowców które doprowadziły do ich odejścia i zwalnianiu kierownictwa katedr i pozostawieniu studentów bez promotorów, doprowadzając do braku wymaganego minimum kadry naukowej, a także na fałszowaniu dyplomów. Zaniepokojeni studenci, wykładowcy, byli rektorzy i założyciele uczelni pisali do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, informując o nieprawidłowościach - pierwszy list został wysłany w marcu 2010 roku, a w latach 2010-11 do ministerstwa wpłynęło kilkanaście skarg.

Dopiero we wrześniu 2012 roku za sprawą Gazety Stołecznej na jaw wyszły nieprawidłowości dydaktyczne i finansowe uczelni. Jak się okazało, uczelnia winna była wówczas spółce Polimex Hotele 4,5 miliona złotych i prawie 1,3 miliona złotych odsetek oraz 5,5 miliona złotych, które pożyczył uczelni Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. Studenci otrzymali także w tamtym roku pisma od Komornika Sądowego dla Żoliborza o zajęciu ich czesnego w poczet długu - nie przeszkodziło to jednak władzom uczelni w prowadzeniu rekrutacji na nowy rok. Po kontroli przeprowadzonej w szkole w maju 2012 roku przez ministerstwo zdecydowano 24 lipca o zawieszeniu szkole pozwolenia na nauczanie aktorstwa i politologii II stopnia. 10 października 2012 roku rozpoczęto wygaszanie kierunku politologia (ostatni studenci złożyli prace dyplomowe 27 kwietnia), a uprawnienia do studiów politologicznych I stopnia ministerstwo zawiesiło 12 grudnia 2013 roku. Na rok akademicki 2012/2013, na jedyny funkcjonujący kierunek - aktorstwo - przyjęto 10 osób, a w roku akademickim 2013/2014 na wszystkich latach uczyło się tam 40 osób. W tamtym roku akademickim uczelnię zlikwidowano.

Rektorzy

Struktura uczelni przed jej sprzedażą w 2009 roku

Zarząd uczelni

 • Prezydent uczelni: Barbara Okulicz-Sługocka
 • Wiceprezydent uczelni: Wojciech Giełżyński
 • Rektor: prof. Waldemar Dziak
 • Prorektorzy:
  • ds. naukowo-dydaktycznych: dr Janusz Mrowiec
  • ds. naukowo i edytorskich: red. Kazimierz Długosz
  • ds. współpracy z zagranicą: Ryszard Sługocki
  • ds. studenckich: Zygmunt Wiernikowski
 • Przewodniczący Rady Naukowej: prof. dr hab. Janusz Żarnowski

Organizacja nauki

Uczelnia dzieliła się na pięć równorzędnych zakładów:

 • Katedra Nauk Politycznych: prof. dr Ryszard Frelek
 • Współpracy Systemów Politycznych, kierownik: dr Janusz Mrowiec
 • Integracji Europejskiej, kierownik: Wojciech Rybczyński
 • Komunikacji Społecznej, kierownik: dr Mirosław Bujko
 • Języków Obcych i Współpracy z Zagranicą, kierownik: dr Marek Szopski

Dawne dane uczelni

Źródła

Advertisement