Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Tablica upamiętniająca pracowników Szkoły zamordowanych podczas powstania warszawskiego przy ulicy Mokotowskiej 6A

Wyższa Szkoła Inżynierska im. H. Wawelberga i S. Rotwanda - istniejąca w latach 1891-1951 szkoła kształcąca inżynierów, włączona do Politechniki Warszawskiej.

Szkoła została założona w 1891 roku przez Stanisława Rotwanda za pieniądze jego szwagra Hipolita Wawelberga. Jej pierwsza siedziba znajdowała się przy ul. Składowej (obecnie ul. Pankiewicza). W roku 1897 szkoła przeniosła się na ulicę Mokotowską 4/6. W 1919 fundatorzy przekazują szkołę państwu polskiemu, stąd właśnie wzięła się jej nowa nazwa: Państwowa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda. W roku 1929 szkoła uzyskuje rangę wyższej uczelni i zmienia swą nazwę na: Wyższą Szkołę Inżynierską zachowując jednak w nazwie nazwiska swych fundatorów. Po wojnie w roku 1945 Szkoła Wawelberga wznowiła swoją działalność. W 1951 włączona została do Politechniki Warszawskiej. Na określenie absolwentów tej szkoły pojawiło się określenie wawelberczyk, pojawiło się w okresie międzywojennym, podobnie jak piłsudczyk czy hallerowiec.

W czasie pięćdziesięciu lat swego istnienia szkoła wypuściła prawie 5 tysięcy absolwentów, którzy wywarli znaczący wpływ na rozwój gospodarczy zarówno Polski międzywojennej, jak i powojennej. Obecnie funkcjonuje także nowopowstałe prywatne liceum ogólnokształcące numer 51 przy ul. Bobrowieckiej przyjęło imię Hipolita Wawelberga, które chce kontynuować chlubne tradycje wysokiego poziomu nauczania dawnej szkoły.

Advertisement