Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy osiedla. Zobacz też: Ulica Wrzeciono i Zespół przystankowy Wrzeciono.

Obszar MSI Wrzeciono

Osiedle Wrzeciono

Wrzeciono – osiedle i obszar wg MSI w warszawskiej dzielnicy Bielany. Rejon jest zlokalizowany pomiędzy ulicami Marymoncką od północnego wschodu, Lindego od południowego wschodu, Kasprowicza od południowego zachodu oraz ogródkami działkowymi wzdłuż ul. Nocznickiego od północnego zachodu. Osiedle zostało zbudowane w latach 1962-1967 po likwidacji Lotniska Młociny dla pracowników Huty Warszawa. Dawniej do osiedla odnosiła się także nazwa Brzeziny.

Główną osią rejonu Wrzeciono jest ul. Przy Agorze i Wrzeciono, od której nazwę wzięło osiedle. Głównymi obiektami są tu Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP, sąsiadujący z nim SDH Agora i Mediateka przy ul. Szegedyńskiej 13a.

Historia

W XIX wieku obszar obecnego osiedla był częścią Bielańskiego Pola Wojennego, gdzie ćwiczyli żołnierze 2. i 3. Dywizji Grenadierów. Swoje znaczenie teren ten utracił w 1915 roku, a w 1918 roku został przejęty przez państwo.

Przed II wojną światową obszar ten był zagospodarowany pod pastwiska i był częścią gminy Młociny. Podczas wojny na terenie dzisiejszego Wrzeciona istniało niemieckie lotnisko, na którym stacjonowały jednostki rozpoznawcze Luftwaffe. W nocy z 3 na 4 maja 1944 roku lotnisko zostało zaatakowane przez oddział partyzancki „Osjan” pod dowództwem Aleksandra Wąsowicza ps. „Spad”. Partyzanci zniszczyli kilka samolotów Junkers Ju 52 po czym wycofali się bez strat własnych. W czasie powstania warszawskiego żołnierze Armii Krajowej Grupy Kampinos dwukrotnie próbowali zdobyć lotnisko, jednak obrona niemiecka była zbyt silna. W połowie sierpnia 1944 roku hitlerowcy rozpoczęli likwidację lotniska. Po wojnie wojsko planowało rozbudowę lotniska, jednak szybko zrezygnowano z tego planu.

Przez pierwsze lata powojenne obszar ten był zagospodarowany rolniczo. W 1951 roku zapadła decyzja o zabudowie terenu. Była ona związana z budową Huty Warszawa, która rozpoczęła się rok później – miało to być osiedle dla pracowników huty. Wówczas całe Bielany, do których włączono gminę Młociny, stały się częścią dzielnicy Żoliborz.

Pierwsze budynki osiedla zaczęły powstawać w 1961 roku wzdłuż ulicy Marymonckiej, a w 1964 roku wzdłuż ul. Kasprowicza. W latach 1960-1963 wybudowano Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Lindego 20. W drugiej połowie lat 60. przystąpiono do budowy dziesięciopiętrowych bloków z jedną, wspólną klatką schodową z układem mieszkań wschód-zachód. Ogólnie według projektu architektów Stefana Deubela i Lecha Zaborskiego powstały tu mieszkania dla około czterdziestu tysięcy mieszkańców. Około 1967 roku stała już większość budynków. W drugiej połowie lat 70. został wybudowany Hotel Robotniczy „Agora”.

W 1980 roku kardynał Stefan Wyszyński erygował na osiedlu Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP. W 1987 roku rozpoczęto budowę kościoła, która została zakończona w 1995 roku. Kościół został poświęcony przez kardynała Józefa Glempa.

W 2004 roku miasto odkupiło od prywatnego inwestora dwa dziesięciopiętrowe bloki przy ul. Szegedyńskiej 13a, a w dawnym hotelu utworzono mieszkania komunalne. Obecnie przy budynku znajduje się Mediateka – najnowocześniejsza w Polsce biblioteka multimedialna.


Advertisement