Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Logo Wojskowej Akademii Technicznej

Gmach WAT przy ulicy Kaliskiego

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (w skrócie WAT) - wyższa techniczna uczelnia z siedzibą na Boernerowie w dzielnicy Bemowo, przy ulicy generała Sylwestra Kaliskiego 2.

Historia

Historia uczelni wojskowych w Warszawie sięga XVIII wieku oraz Szkoły Rycerskiej, jednak pomysły wyższej uczelni należącej do wojska pojawiły się dopiero w latach 20. XX wieku. Wówczas jednak pomysłu nie zrealizowano, dopiero w 1936 roku powstała Wyższa Szkoła Inżynierii, później przemianowana na Wojskową Wyższą Szkołę Inżynierii. Próby jej akademizacji przerwał II wojny światowej.

Do idei szkoły kształcącej specjalistów dla potrzeb wojska powrócono pod koniec lat 40. XX wieku, zdecydowano więc o utworzeniu uczelni, w której kształcić się będą ludzie dla potrzeb ówczesnego systemu politycznego. Przewodniczącym komisji lokalizacyjnej uczelni został gen. bryg. inż. Florian Grabczyński. Zdecydowano się ulokować szkołę na Boernerowie, w miejscu dawnych wojskowych koszar, a po wojnie przez krótko działała tu Techniczna Szkoła Lotnicza. Pozostawione przez nią budynki wyremontowano, dzięki czemu 1 października 1951 Wojskowa Akademia Techniczna mogła zostać uroczyście otwarta. Naukę na uczelni utworzonej według radzieckich wzorów podjęło 631 podchorążych w 12 specjalnościach.

W 1959 przeorganizowano uczelnię, nadając jej bardziej politechniczny charakter oraz strukturę wydziałów. Kolejne lata to rozwój szkoły i powstawanie nowych katedr i wydziałów. W 1961 uruchomiono na uczelni fizykę techniczną, w 1967 wydział elektroradiotechniczny, a w 1968 wydział cybernetyki. W roku 1980 powstał Instytut Elektroniki Kwantowej. Po zmianie ustroju rozpoczęły się zmiany w uczelni, m.in. zwiększono liczbę studentów cywilnych, utworzono kolejne nowe wydziały, po raz pierwsze przyjęto także na uczelnię studentki. Współcześnie szkoła jest państwową i cywilną wyższą uczelnią politechniczną.

W planach jest rozbudowa uczelni, między innymi przykrycie dziedzińca przed głównym gmachem szklanych dachem i umieszczenie tam kilku auli wykładowych. Pomysł takiego rozwiązania przygotowała firma DGA, a jego koszt określiła na 26 mln złotych.[1].

Rektorzy uczelni

 • gen. bryg. inż. Florian Grabiczyński (1949-1951)
 • gen. bryg. kand. n. wojsk. Eugeniusz Leoszenia (1951-1956)
 • gen. dyw. prof. dr inż. Michał Owczynnikow (1956-1967)
 • gen. dyw. prof. dr hab. inż. Sylwester Kaliski (1967-1974)
 • gen. dyw. doc. dr inż. Aleksander Grabowski (1974-1984)
 • gen. dyw. prof. dr hab. inż. Edward Włodarczyk (1984-1995)
 • gen. dyw. prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk (1995-2003)
 • gen. bryg. prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski (2003-2007)
 • gen. bryg. dr inż. Adam Sowa (2007-2008)
 • gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk (2008-nadal)

Struktura

 • Rektorat Wojskowej Akademii Technicznej
  • Rektor
   • Sekretariat Rektora
   • Sekcja Audytu Wewnętrznego
   • Zespół Kontroli Wewnętrznej
  • Zastępca Rektora
   • Kursy
  • Prorektor ds. Kształcenia
   • Dział Organizacji Kształcenia
   • Dział Spraw Studenckich
   • Studium Języków Obcych
   • Studium Wychowania Fizycznego
  • Prorektor ds. Naukowych
   • Dział Nauki i Współpracy
   • Biblioteka Główna
   • Redakcja Wydawnictw WAT
  • Kanclerz WAT
   • Zastępca Kanclerza
    • Dział Organizacyjny
    • Dział Żywienia
    • Ośrodek Szkoleniowy Wojskowej Akademii Technicznej w Zegrzu
   • Zastępca Kanclerza WAT ds. Logistyki
    • Dział Materiałowo-Techniczny
    • Dział Infrastruktury i Ewidencji Nieruchomości
    • Dział Zakwaterowania
    • Dział Gospodarczy
    • Sekcja Inwentaryzacji
    • Sekcja Wynajmu Nieruchomości
   • Kwestura
    • Dział Rachunkowości
   • Dział Personalny
   • Dział Prawny
   • Dział Łączności i Informatyki
   • Dział Ochrony Informacji Niejawnych
   • Sekcja Zamówień Publicznych
  • Wydziały:
   • Wydział Cybernetyki (WCY) (strona wydziału)
    • Instytut Teleinformatyki i Automatyki (ITiA)
     • Zakład Systemów Komputerowych
     • Zakład Teleinformatyki
     • Zakład Automatyki
    • Instytut Matematyki i Kryptologii (IMiK)
     • Zakład Analizy Matematycznej i Matematyki Stosowanej
     • Zakład Probabilistyki
     • Zakład Podstaw Kryptografii i Kryptoanaliz
     • Laboratorium Badawcze Kryptologii
      • Kancelaria Kryptograficzna
    • Instytut Systemów Informatycznych (ISI)
     • Zakład Inżynierii Oprogramowania
     • Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych
     • Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji
     • Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania
    • Instytut Organizacji i Zarządzania (IOiZ)
     • Zakład Ekonomii
     • Zakład Inżynierii Zarządzania
     • Zakład Nauk Humanistycznych
    • Dziekanat Wydziału
    • Dział Administracyjno-Techniczny
    • Filia Kancelarii Tajnej WAT
   • Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej (WIG) (strona wydziału)
    • Katedra Inżynierii i Komunikacji
    • Katedra Budownictwa
    • Katedra Geodezji
    • Katedra Teledetekcji i Geoinformatyki
    • Jednostki organizacyjne administracji
   • Wydział Nowych Technologii i Chemii (WTC) (strona wydziału)
    • Instytut Chemii
     • Zakład Chemii
     • Zakład Radiometrii i Monitoringu Skażeń
     • Zakład Materiałów Wybuchowych
    • Instytut Fizyki Technicznej
     • Zakład Fizyki Ciała Stałego
     • Zakład Fizyki i Technologii Kryształów
     • Zakład Technicznych Zastosowań Fizyki
    • Katedra Zaawansowanych Materiałów i Technologii
    • Jednostki organizacyjne administracji
   • Wydział Elektroniki (WEL) (strona wydziału)
    • Instytut Systemów Elektronicznych (ISE)
     • Zakład Obwodów i Sygnałów Elektrycznych
     • Zakład Eksploatacji Systemów Elektronicznych
     • Zakład Systemów Informacyjno- Pomiarowych
    • Instytut Radioelektroniki (IRE)
     • Zakład Teledetekcji
     • Zakład Systemów Radioelektronicznych
     • Zakład Mikrofal
    • Instytut Telekomunikacji (ITK)
     • Zakład Systemów Telekomunikacyjnych
     • Zakład Radiokomunikacji
     • Zakład Techniki Cyfrowej
    • Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej (LAB-KEM)
    • Dziekanat Wydziału
    • Dział Administracyjno-Techniczny
   • Wydział Mechaniczny (WME) (strona wydziału)
    • Katedra Pojazdów Mechanicznych i Transportu (KPMiT)
    • Katedra Logistyki (KLOG)
    • Katedra Budowy Maszyn (KBM)
    • Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej (KMiIS)
    • Dziekanat Wydziału
    • Dział Administracyjno-Techniczny
   • Wydział Mechatroniki (WMT) (strona wydziału)
    • Instytut Techniki Lotniczej (ITL)
     • Zakład Aerodynamiki i Termodynamiki
     • Zakład Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych
     • Zakład Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego
    • Instytut Systemów Mechatronicznych (ISM)
     • Zakład Konstrukcji Uzbrojenia Rakietowego
     • Zakład Systemów Sterowania
     • Zakład Diagnostyki i Radioelektroniki
    • Instytut Elektromechaniki (IEM)
     • Zakład Konstrukcji Specjalnych i Balistyki
     • Zakład Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji
    • Dziekanat Wydziału
    • Dział Administracyjno-Techniczny
   • Wydział Techniki Wojskowej (WTW)
    • Instytut Systemów Uzbrojenia (ISU)
     • Zakład Broni Klasycznej
     • Zakład Broni Rakietowej
     • Zakład Techniki Lotniczej
    • Instytut Logistyki, Systemów Dowodzenia i Wsparcia (ILSDW)
     • Zakład Logistyki, Normalizacji i Kodyfikacji
     • Zakład Systemów Dowodzenia, Łączności i Walki Elektronicznej
     • Zakład Rozpoznania i Przeciwdziałania Radiolokacyjnego
     • Zakład Pojazdów Wojskowych i Techniki Inżynieryjnej
     • Zakład Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia
    • Instytut Optoelektroniki (IOE)
     • Zakład Techniki Laserowej
     • Zakład Technologii Optoelektronicznych
     • Zakład Techniki Podczerwieni i Termowizji
     • Zakład Systemów Optoelektronicznych
     • Akredytowane Laboratorium Badawcze
    • Zakład Kryptologii (ZK)
    • Park Techniki Wojskowej (PTW)
    • Dział Organizacyjno Szkoleniowy (DOS)
    • Zakład Szkolenia Ogólnowojskowego (ZSO)

Kierunki

Aktualnie studenci mogą kształcić się na 12 kierunkach:

 • budownictwo
 • bezpieczeństwo narodowe
 • chemia
 • elektronika i telekomunikacja
 • fizyka techniczna
 • geodezja i kartografia
 • informatyka
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • zarządzanie

Przypisy

Linki zewnętrzne

Advertisement