Wojciech Jaruzelski.gif

Gen. Wojciech Witold Jaruzelski (ur. 6 lipca 1923 w Kurowie, zm. 25 maja 2014 w Warszawie) – prezydent Polski w latach 1989-1990, emerytowany generał Wojska Polskiego, aktywny działacz polityczny w łonie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Wojciech Jaruzelski urodził się w rodzinie ziemiańskiej. Po wybuchu II wojny światowej znalazł się na Litwie, następnie został deportowany na Syberię. Nie dostał się do armii polskiej w ZSRR formowanej przez gen. Władysława Andersa, wstąpił do wojska organizowanego przez komunistyczny Związek Patriotów Polskich.

W latach 1945-1947 Wojciech Jaruzelski brał udział w zwalczaniu niepodległościowego podziemia oraz partyzantki ukraińskich nacjonalistów. W 1947 wstąpił do Polskiej Partii Robotniczej, co przyczyniło się do jego błyskawicznego awansu w strukturach Ludowego Wojska Polskiego. W latach 1960-1965 był szefem Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, 1965-1968 szefem Sztabu Generalnego, a równocześnie od 1962 do 1968 wiceministrem obrony narodowej.

Wojciech Jaruzelski w 1964 roku został członkiem Komitetu Centralnego PZPR. W 1968 został ministrem obrony narodowej. Po objęciu funkcji I Sekretarza KC PZPR przez Edwarda Gierka został członkiem Biura Politycznego KC PZPR, a w 1981 stanął na czele rządu; w tym samym roku został także I Sekretarzem KC PZPR. 13 grudnia 1981 r. wprowadził stan wojenny i stanął na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. W 1985 ustąpił ze stanowiska premiera i objął funkcję przewodniczącego Rady Państwa. W 1989 roku, w wyniku zmian zachodzących w ZSRR oraz obaw przed wybuchem niezadowolenia społecznego zdecydował się na rozmowy Okrągłego Stołu, w trakcie których uzgodniono m.in. przywrócenie urzędu prezydenta. W 1989 r. został wybrany (większością jednego głosu) przez Zgromadzenie Narodowe na prezydenta RP. Był jedynym zgłoszonym kandydatem. Urząd pełnił do grudnia 1990 roku, do wyboru na stanowisko prezydenta RP Lecha Wałęsy. W ostatnich latach Wojciech Jaruzelski był sądzony w wielu procesach karnych wyjaśniających pacyfikacje strajków robotniczych w latach 1976-1981.

Jako byłemu prezydentowi RP Jaruzelskiemu z urzędu przysługiwała emerytura prezydencka (choć pozostał przy generalskiej), pieniądze na prowadzenie biura, ochrona osobista BOR-u. Żoną Wojciecha Jaruzelskiego była od 1960 roku Barbara Jaruzelska (ślub wzięli w Szczecinie), doktor filologii germańskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Miał córkę Monikę (małżonkę Dariusza Fedyniaka) oraz wnuka Gustawa. Wojciech Jaruzelski mieszkał przy ul. Ikara.

Wojciech Jaruzelski został pochowany na Cmentarzu Wojskowym.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.