Warszawikia
Advertisement
Warszawikia
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy obszaru MSI. Zobacz też: Stacja metra Wierzbno, Osiedle Wierzbno, Zespół przystankowy Wierzbno i Zespół przystankowy Metro Wierzbno.

Położenie Wierzbna na tle Mokotowa wg MSI

Wierzbno – bloki przy ulicy Joliot-Curie

Wierzbno – obszar MSI położony na Górnym Mokotowie, w północnej części dzielnicy. Obszar graniczy od wschodu z Sielcami wzdłuż skarpy mokotowskiej, od południa z Ksawerowem wzdłuż ul. Woronicza, od zachodu z Wyględowem wzdłuż ul. Wołoskiej, a od północy z Starym Mokotowem wzdłuż ul. Racławickiej.

Zabudowa na obszarze Wierzbna zaczęła się pojawiać dopiero w okresie międzywojennym, i to głównie we wschodniej części obszaru, położonej między planowaną wówczas al. Niepodległości a aleją Puławską. Były to głównie wille, budowane przede wszystkim wzdłuż ulic Czeczota (na terenie dawnego, splantowanego fortu M-Tsche, co tłumaczy kształt ulicy), Goszczyńskiego, Tynieckiej, Odyńca, Ursynowskiej, Pilickiej czy Naruszewicza. Powstały też nieliczne bloki i kamienice przy ul. Puławskiej. Powstał także szpital sióstr Elżbietanek na Goszczyńskiego, Park Dreszera przy ul. Odyńca oraz budynek szkoły powszechnej nr 36 przy ul. Woronicza 6/8, który był najbardziej wysuniętym obiektem w tym rejonie, przez co stał się redutą bronioną przez pułk "Baszta" podczas powstania warszawskiego. Taki charakter ta część obszaru zachowała do dzisiaj.

Zachodnie Wierzbno było w tym okresie natomiast obszarem, gdzie dopiero planowano budownictwo mieszkaniowe i do wojny powstało zaledwie kilka budynków. Zaplanowano jedynie przebieg ulic, gdzie głównymi osiami osiedla miały być ulice Naruszewicza w relacji wschód-zachód, Wincentego Pola na ukos oraz Rzewuskiego w relacji północ-południe. Co ciekawe ważna dziś ul. Woronicza nie miała w ówczesnych planach żadnego znaczenia. Po wojnie obszar zachodni pozostawał niezabudowany aż do lat 60., kiedy to w latach 1960-1975 wybudowano tu Osiedle Wierzbno. Jego projektantem byli Zofia Fafiusowa, Jerzy Stanisławski, Kazimierz Stasiniewicz, Tadeusz Węglarski i Andrzej Wochna.

Ostatnimi dużymi obiektami, jaki powstały na Wierzbnie był kościół Matki Boskiej Anielskiej przy ul. Modzelewskiego, należący do franciszkanów, wzniesiony w latach 1987-1994 wg projektu Stefana Kuryłowicza i Jakuba Wacławka oraz oddana do użytku w 1995 roku stacja metra Wierzbno.

Ciekawostki

Galeria


Advertisement