Warszawikia
Advertisement
Warszawikia
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy dzielnicy. Zobacz też: ulica Wesoła, Urząd dzielnicy Wesoła, Warszawa Wesoła i zespół przystankowy PKP Wesoła.
Herb Wesołej

Podział Wesołej na rejony wg MSI

Urząd dzielnicy

Wesoładzielnica Warszawy, włączona do miasta 27 października 2002 roku, licząca 22 018 (2008) mieszkańców.

Historia

Podczas II wojny światowej Wesoła była ośrodkiem żywej działalności konspiracyjnej. Organizatorem walki podziemnej i założycielem Piątej Kompanii Armii Krajowej Rejonu (pułku) "Dęby" w Wesołej był por. Stefan Berent – pseudonim "Steb". Piąta kampania składała się z trzech plutonów, z których pierwszy obejmował teren Wesołej, Groszówki, Grzybowej, Zielonej oraz Szkopówkę, drugi działał na obszarze Woli Grzybowskiej, Sulejówka i Żurawki, natomiast trzeci – obejmował Starą Miłosną, Żwir i Zakręt. W 1944 Piąta Kompania liczyła 100 żołnierzy.

W lipcu 1944 w związku z przygotowywaniem Niemców do obrony wysiedlono ludność i zaminowano teren. Wiele osób trafiło do Rembertowa, a także do obozu w Pruszkowie. Przez 6 tygodni przebiegał tu odcinek frontu niemiecko-sowieckiego.

Ze względu na duże zniszczenia w Warszawie, po wojnie przesiedlono na teren Wesołej ponad tysiąc mieszkańców stolicy. W 1957 r. Wesoła weszła w skład nowo powstałego powiatu otwockiego. 17 grudnia 1968 dotychczasowe osiedla połączono i utworzono miasto Wesoła w województwie warszawskim. W 1971 r. liczyło ono 8 367 mieszkańców i obejmowało obszar 23 km². 27 października 2002 większość mieszkańców Wesołej w referendum zdecydowała o wejściu miasta w skład Warszawy. Wesoła stała się wtedy jedną z 18 dzielnic stolicy.

Charakterystyka

Od północy, wschodu i południa granicę określa granica miasta, natomiast od zachodu ulice Sosnowa, Przejazdowa (włączając całe osiedle Grzybowa), Jagiellońska, później przez Mazowiecki Park Krajobrazowy do Wawerskiej i przez Lasy Wawerskie aż do ulicy Prabuckiej.

Zdecydowana większość dzielnicy jest pokryta lasami, znajduje się tu także Rezerwat Bagno Jacka oraz duża część Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. W jej skład w chodzą osiedla Wola Grzybowska, Groszówka, Grzybowa, Zielona, Stara Miłosna i tak zwany Plac Wojska Polskiego.

Z powodu dużej ilości terenów leśnych dzielnica jest nazywana "zielonymi płucami Warszawy".


Advertisement