Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Warszawski Węzeł Kolejowy (WWK) – instrukcja Ir-1, §3, pkt 7, definiuje węzeł kolejowy jako zespół stacji i posterunków ruchu sąsiadujących ze sobą, granice węzła kolejowego ustala Zarząd PKP PLK S.A.[1].

Warszawski Węzeł Kolejowy jest ograniczony następującymi stacjami:

Na terenie Warszawy węzeł liczy ok. 110 km torów, z czego po ok. 80 km odbywa się ruch pasażerski lub pasażerski i towarowy (po reszcie – tylko towarowy).

Normalnotorowa sieć WWK została ukształtowana w okresie międzywojennym, gdy zaraz po odzyskaniu niepodległości upaństwowiono prywatne linie kolejowe i połączono je ze sobą, a następnie w latach 30. zbudowano linię średnicową. Po II wojnie światowej, oprócz włączenia warszawskiego odcinka WKD do WWK (ze zmianą typu z tramwajowego na kolejowy), zbudowano jedynie krótkie odcinki: łącznicę do Huty Warszawa, bocznicę do stacji techniczno-postojowej metra i linię lotniskową, zlikwidowano za to wszystkie koleje wąskotorowe (z wyjątkiem kolejki grójeckiej, skróconej do Piaseczna i prowadzącej jedynie ruch turystyczny).

Z węzła korzystają wszyscy kolejowi przewoźnicy pasażerscy obsługujący ruch kolejowy prowadzący z/ do lub przez Warszawę:

Przypisy

Advertisement