FANDOM


Warszawa Drukarnia Akcydensowa - brama wjazdowa

Brama wjazdowa na teren dawnej Warszawskiej Drukarni Akcydensowej (2015)

Ulica Łopianowa, Warszawa Drukarnia Akcydensowa

Widok na ul. Łopianową, po prawej tereny dawnej Warszawskiej Drukarni Akcydensowej (2015)

Warszawska Drukarnia Akcydensowa (WDA) – dawna drukarnia akcydensowa, czyli drukująca artykuły o charakterze użytkowym lub okolicznościowym, mieszcząca się przez większość działalności na Białołęce, na Żeraniu w zakładach przy ul. Kowalczyka 21a.

Drukarnia składała się z zakładu typo­gra­ficznego i off­se­towego. W jej zakładach powstawały między innymi liczne plakaty[1] przedstawicieli polskiej szkoły plakatu, afisze teatralne[2], okładki płyt i kaset[3] i mapy.

Drukarnia powstała w 1966 roku[4], a jej pierwsza siedziba mieściła się przy ul. Podskarbińskiej 11 na Grochowie, w miejscu późniejszej hali klubu sportowego Orzeł. W latach 70. XX wieku drukarnię przeniesiono na znacznie większą działkę na Żeraniu, gdzie koncentrowano wówczas warszawski przemysł. Po upadku komunizmu, w 1991 roku, drukarnia weszła w stan upadłości.

W 1997 roku po uzyskaniu środków po emisji akcji Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych zakupiło on 40% udziałów w drukarni - pozostałe 60% znajdowało się w rękach osób fizycznych: ponad 5% udziałów posiadali Jan Wiśniewski (29,2%) oraz Dariusz Stefańczyk (16,3%). W umowie o współpracy z lutego 1997 roku PPWK zobowiązało się do zlecania wszystkich zamówień WDA.

W umowie PPWK zobowiązało się do zlecenia WDA do produkcji w 1997 roku 170 milionów koloroodbitek, w 1998 roku liczba ta miała wzrosnąć do 178 milionów, a w 1999 roku do 186 milionów, jednak już w 1998 roku okazało się, że PPWK przeliczyło się z wielkością produkcji i zleciło jedynie 102 mln koloroodbitek. Ponieważ jednak rok wcześniej WDA przestawiło swoją produkcję głównie na potrzeby PPWK, to radykalne zmniejszenie zamówień ze strony głównego kontrahenta (80% zamówień) postawiło WDA w trudnej sytuacji[5].

W momencie zmiany zarządu PPWK nowy prezes spółki postanowił wrócić do poprzedniego systemu, jaki stosowało PPWK, czyli do organizowania przetargów, co doprowadziłoby WDA do niemal braku produkcji. Zarząd PPWK stwierdził ponadto, że umowa była zawarta na niekorzystnych warunkach, kwoty płacone WDA były znacznie zawyżone, a ponadto spółka ta była słabo zarządzana, o czym świadczyć miała utrata jej zdolności do konkurowania na rynku poligraficznym. Członkowie zarządu niezwiązani z PPWK uznali działania członków z ramienia PPWK za działanie na szkodę firmy i z takim podejrzeniem postanowili wszcząć postępowanie przeciwko nim[6].

Zarząd PPWK wypowiedział wobec tego 5 stycznia 2000 roku umowę o współpracy i przestała ona obowiązywać rok później. Zarząd PPWK w celu zmniejszenia ewentualnej kary finansowej przewidzianej w umowie za zerwanie współpracy praktycznie całkowicie wstrzymał zamówienia dla WDA w 2000 roku i wartość obrotu zrealizowana wówczas przez WDA wynosła niewiele ponad 300 tysięcy złotych.

26 sierpnia 2002 roku sąd gospodarczy ogłosił upadłość Warszawskiej Drukarni Akcydensowej[7] - o postawienie jej w stan likwidacji wystąpił sam zarząd PPWK. 11 października 2004 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego Warszawskiej Drukarni Akcydensowej[8].

Po likwidacji spółki jej teren, należący do Skarbu Państwa, szybko najęły prywatne drukarnie, takie jak Grafikus, Interdruk, Aj czy WEMA. Na przełomie 2014 i 2015 roku wszelkie zabudowania na terenie dawnej Warszawskiej Drukarni Akcydensowej zburzono i działka zostanie prawdopodobnie sprzedana pod budowę osiedla mieszkaniowego.

W zbiorach Muzeum Drukarstwa Warszawskiego znajduje się księga pamiątkowa z 1975 roku oraz sztandar drukarni - oba przekazane przez byłego dyrektora WDA Dariusza Stefańczaka[9], z kolei do Muzeum Neonów przekazano neon z napisem "Drukarnia"[10].

PrzypisyEdytuj

  1. Jeden z plakatów wydrukowanych w WDA: plakat Andrzeja Pągowskiego do filmu Andrzeja Wajdy "Pierścionek z orłem w koronie"
  2. Jeden z afiszy wydrukowanych w WDA autorstwa Franciszka Starowieyskiego do sztuki Leonce i Lena w Teatrze na Woli
  3. Niepełna lista płyt i kaset w serwisie Discogs
  4. Warszawska Drukarnia Akcydensowa - Grape.org.pl
  5. "Konflikt wokół WDA", Parkiet, 6.12.2000
  6. "PPWK nie wywiązuje się z umowy?, Interia Biznes, 6.12.2000
  7. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości, IMSIG.pl
  8. Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego, IMSIG.pl
  9. Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, Almanach Muzealny 6, 2010
  10. Post na stronie muzeum na portalu Facebook
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.