Od razu uprzedzamy – nazywać artykuły tak prosto nie jest. Przykładem może być nazewnictwo artykułu Wiatraczna – to z tej, jakże ogólnikowej nazwy, trzeba będzie wyciągnąć trzy nazwy interesujących nas artykułów: Rondo Wiatraczna, Ulica Wiatraczna i Zespół przystankowy Wiatraczna. W takim przypadku tego trzeba się trzymać.

Innym przykładem może być różnica między alejami a ulicami. Nie można nazwać artykułu o alei Niepodległości Ulica Niepodległości, ponieważ ulica Niepodległości w Warszawie w tej chwili nie istnieje. Artykuł nie może się również nazywać Ulica Aleja Niepodległości, ponieważ ulica aleja Niepodległości w ogóle już nie trzyma się kupy. Nazwy "aleja", "ulica", "plac", "skwer" czy "rondo" określają domyślny typ drogi, wobec czego można zastosować tylko jedną formę – tutaj jedyną możliwością nazwania artykułu jest Aleja Niepodległości.

Właśnie w celu wyeliminowania pomyłek i braku jednolitości przyjęliśmy zasady, zgodnie z którymi nazwy artykułów powinny być tworzone.

Wzór nazewnictwa

Hasła o:

Jeżeli dwa lub więcej obiekty noszą tę samą nazwę, a powyższy wzór nie przewiduje możliwości ich rozróżnienia, należy po nazwie umieścić w nawiasie określenie pozwalające odróżnić dane obiekty, np. Gruba Kaśka (studnia) i Gruba Kaśka (ujęcie wody).

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.