Witamy na WarszaWikii - encyklopedii wiedzy o Warszawie. Zanim stworzycie swoje pierwsze hasło, mamy dla was kilka porad, na dobry początek.

Zarejestrujcie się

W prawym górnym rogu ekranu widnieje link Zaloguj się. Wystarczy kliknąć.

Skontaktujcie się z adminami

Czegoś nie wiecie? Jakby co - my to wiemy. Możecie się z nami skonsultować na tej stronie.

Zalecamy również przejrzenie najczęściej zadawanych pytań.

Zapoznajcie się z podstawami

Najważniejszą częścią pisania hasła jest pomysł - nie można pisać niczego na łapu-capu, bo może z tego powstać jedynie stek bzdur bądź niepotrzebny artykuł do wyrzucenia. Przed wciśnięciem przycisku Edytuj, rozrysujcie sobie w wyobraźni ogólny szkic hasła, jego tematykę, znajdźcie wiarygodne źródła informacji i dopiero wtedy przelejcie swoją ideę na klawiaturę. Bardzo ważną częścią pisania hasła jest również formatowanie, które teraz wam zaprezentuję.

Ważna wskazówka! - Prosimy nie pisać w tytule hasła, że coś przez nas opisywanego znajduje się w Warszawie - to jest oczywiste na Warszawikii i nie trzeba tego zaznaczać. Prosimy więc unikać pisania haseł w stylu Zamek Królewski w Warszawie - oszczędzi to nam przekierowywania hasła do prawidłowej strony: Zamek Królewski, oraz kasowania starego redirecta.

Akapity

Akapity muszą być oddzielane od siebie za pomocą podwójnej interlinii. Innymi słowy, aby utworzyć nowy akapit, musisz dwukrotnie nacisnąć klawisz Enter. Jeśli zrobisz to tylko raz, edytor MediaWiki "zleje" ze sobą oba fragmenty tekstu. To powszechny błąd początkujących autorów haseł, którzy sądzą, że wystarczy jedynie rozdzielić dwa akapity pojedynczym znakiem końca akapitu.

Można się też wspomagać pewnymi znacznikami języka HTML, ale o tym powiemy niżej, w sekcji poświęconej znacznikom.

Niekiedy przydaje się użycie tzw. tekstu preformatowanego, w którym każdy akapit poprzedza się spacją. Powoduje to wyświetlenie akapitów z lekkim wcięciem, w tabeli i na lekkim podlewie.

Nie żarty to ni przelewki
a jeno ciężka praca,
chłop, który idzie do dziewki
cięższy niż dwóch, co wraca.

chcąc ograniczyć wielkość obramowania możesz zastosować trik umieszczając tekst w tabeli, np.:
{|
||

Jakiś tekst
...

|}

co, dla poprzedniego przykładu, da efekt jak poniżej:

Nie żarty to ni przelewki
a jeno ciężka praca,
chłop, który idzie do dziewki
cięższy niż dwóch, co wraca.

Pamiętaj jednak, że akapity nie są wówczas zawijane, a więc należy tę technikę stosować do krótkich wierszy, np. w poezji czy listingach kodu komputerowego, gdzie linie nie mogą być zawinięte.

Śródtytuły (nagłówki)

W hasłach możemy stosować cztery poziomy śródtytułów, sygnalizowane odpowiednią liczbą znaków równości. Odpowiadające im kody to:

=Śródtytuł stopnia 1=

==Śródtytuł stopnia 2==

===Śródtytuł stopnia 3===

====Śródtytuł stopnia 4====

=====Śródtytuł stopnia 5=====

======Śródtytuł stopnia 6======

Przykładem śródtytułów stopnia drugiego i trzeciego są śródtytuły w tym artykule. Jeśli śródtytułów rozmaitego szczebla jest trzy lub więcej, edytor MediaWiki automatycznie tworzy z nich spis treści, przy czym spis ten zawiera drzewo tytułów, zależnie od ich zagnieżdżenia.

W Warszawikii unika się wstawiania śródtytułu głębszego stopnia niż trzeciego.

Wyróżnianie pisma

Formatowanie Wiki

Do dyspozycji mamy dwa sposoby wyróżnienia czcionki - pochylenie (dwa apostrofy) i pogrubienie (trzy apostrofy):

Wpisanie ''jakaś pochylona treść'' spowoduje pochylenie tekstu, np.

Jakaś pochylona treść

Wpisanie '''jakaś pogrubiona treść''' spowoduje pogrubienie tekstu, np.

Jakaś pogrubiona treść

Można połączyć pogrubienie i pochylenie, wpisując aż pięć apostrofów:

'''''pogrubienie i pochylenie'''''

Da to w efekcie:

Pogrubienie i pochylenie

Formatowanie HTML

Edytor MediaWiki nie daje bezpośredniego polecenia do wyróżnienia fragmentu tekstu za pomocą podkreślenia. Można się jednak posłużyć poleceniem HTML, np.

<u>Jakaś podkreślona treść</u>

W efekcie uzyskamy:

Jakaś podkreślona treść

Wykazy (listy)

Wykazy nienumerowane

Najprostszym sposobem utworzenia nieuporządkowanego czyli nienumerowanego wykazu (listy) jakichś pojęć czy zagadnień jest podanie ich w kolejnych wierszach i poprzedzenie gwiazdkami, np.

*Warszawa
*Kraków
*Wrocław

Efekt będzie następujący:

 • Warszawa
 • Kraków
 • Wrocław

Stosując większą liczbę gwiazdek, np. dwie na drugim poziomie zagnieżdżenia i trzy na trzecim poziomie, można tworzyć drzewo, z wcięciami zależnymi od poziomu:

*Polska
**Ludność
***Miasta
***Wieś
...

Da to w efekcie:

 • Polska
  • Ludność
   • Miasta
   • Wieś
  • Powierzchnia
 • Czechy
  • Ludność
   • Miasta
   • Wieś
  • Powierzchnia
 • Słowacja
  • Ludność
   • Miasta
   • Wieś
  • Powierzchnia

Wykazy numerowane

Innym sposobem jest użycie znaku #, który pozwala utworzyć wykaz uporządkowany lub numerowany.

# Warszawa
# Kraków
# Wrocław

I efekt:

 1. Warszawa
 2. Kraków
 3. Wrocław

Można też zastosować hierarchię, stosując dwa lub trzy kolejne znaki # przed wierszami:

 1. Polska
  1. Ludność
   1. Miasta
   2. Wieś
  2. Powierzchnia
 2. Czechy
  1. Ludność
   1. Miasta
   2. Wieś
  2. Powierzchnia
 3. Słowacja
  1. Ludność
   1. Miasta
   2. Wieś
  2. Powierzchnia

Wykazy mieszane

Można też mieszać definicje:

 • Polska
 1. Ludność
 2. Powierzchnia
 • Czechy
 1. Ludność
 2. Powierzchnia
 • Słowacja
 1. Ludność
 2. Powierzchnia

Wcięcia

Możesz wreszcie stosować wyróżniające wcięcia, używając znaków dwukropka.

To jest tekst bez wcięcia.
:To jest wcięty akapit.
::Jeszcze bardziej wcięty akapit.
:To jest kolejny wcięty akapit.
I znowu akapit bez wcięcia.

Da to w rezultacie:

To jest tekst bez wcięcia.

To jest wcięty akapit.
Jeszcze bardziej wcięty akapit.
To jest kolejny wcięty akapit.

I znowu akapit bez wcięcia.

Definicje

Specyficznym rodzajem list są definicje, w których nazwę definicji poprzedza się znakiem średnika, zaś wyjaśnienie definicji znakiem dwukropka.

; Warszawa : stolica Polski
; Praga : stolica Czech
; Berlin : stolica Niemiec

Warszawa
stolica Polski
Praga
stolica Czech
Berlin
stolica Niemiec

Odsyłacze (linki)

Odsyłacze w ramach WarszaWikii

Najprostszym sposobem utworzenia odsyłacza do innego hasła w WarszaWikii jest objęcie tytułu tego hasła specjalnym znacznikiem, dwoma nawiasami kwadratowymi, np. [[Warszawa]].

Wygląda to wtedy następująco:

W 1939 roku Warszawa padła ofiarą ataku wojsk niemieckich

Może się zdarzyć, że zechcesz podać odsyłacz do jakiegoś hasła, ale zasygnalizować go inną treścią niż jego tytuł, np. Stolica Polski.

Wówczas musisz skorzystać ze specjalnej, dwuczłonowej techniki:

[[Warszawa|Stolica Polski]]

Pierwszy człon jest odsyłaczem do innego hasła, natomiast drugi człon, po pionowej kresce jest wyświetlany w naszym haśle.

Efekt jest następujący:

Po 1945 roku stolica Polski nigdy już nie była taka sama.

Technika jest także przydatna wtedy, gdy musimy użyć wyrazów w innej formie fleksyjnej, np. Warszawie. Trzeba wtedy zastosować kod:

[[Warszawa|Warszawie]]

Tego roku w Warszawie spadło niewiarygodnie mało deszczu.

Niekiedy zdarza się, że hasło jednowyrazowe w innej formie fleksyjnej niż mianownik można opisać w następujący sposób:

[[Żoliborz]]u

Park Kępa Potocka znajduje się na Żoliborzu.

Może się zdarzyć, że wskazywane hasło jest wieloznaczne – na przykład Wiatraczna. W takim przypadku trzeba oczywiście użyć odsyłacza do konkretnego znaczenia, np. Rondo Wiatraczna lub Ulica Wiatraczna. Jeśli nie chcesz, by dodatkowy nawias przeszkadzał w czytaniu tekstu, wstaw za nim pionową kreskę:

[[Rondo Wiatraczna|]]

Ma to taki sam skutek, jakby za kreską powtórzono głowną część hasła:

[[Ulica Wiatraczna|Wiatraczna]]

Wiatraczna to jedna z mniejszych ulic na Pradze Północ

Również w tej postaci odsyłacza działa "doklejanie" końcówek fleksyjnych:

[[Ulica Rozbrat|]]em
[[Ulica Rozbrat|]]u

Powstanie nowy odcinek Rozbratu.

Jeżeli hasło ma kilka części można odwołać się tylko do jednej z nich podając nazwę sekcji po znaku #, np:

[[Warszawa#Historia]] - Historia Warszawy

Po kliknięciu na odnośnik zostaniemy przeniesieni do sekcji "Historia". Jeżeli jest kilka sekcji o tej samej nazwie należy podać numer po nazwie sekcji:

[[Warszawikia:Przyznawanie uprawnień administratora#Dyskusja: 2|Druga dyskusja]] daje Druga dyskusja

Jeśli Twoje hasło wiąże się z innymi hasłami w WarszaWikii, warto wydzielić pod treścią hasła specjalną sekcję o nazwie Zobacz też, np.

Zobacz też: [[hasło 1]] - [[hasło2]] - [[hasło3]]

lub

Zobacz też: [[hasło 1]], [[hasło2]], [[hasło3]]

Przykład takiej sekcji, z użyciem listy nienumerowanej, znajduje się na dole poradnika.

Odsyłacze do innych miejsc w Internecie

Jeśli tworzysz odsyłacz (link) do jakiegoś innego miejsca w Internecie, wystarczy, że wpiszesz po prostu pełny adres, co spowoduje, że edytor automatycznie zamieni go na "klikalny" adres:

Uwaga: aby adres był klikalny, musisz podać na początku protokół http://. Nie wystarczy samo www.adres.pl!

Angielska Wikipedia mieści się pod adresem http://en.wikipedia.org.

Często zdarza się, że adresy internetowe są "brzydkie", gdyż zawierają skomplikowane ścieżki wygenerowane przez skrypty. Można temu zaradzić, ukrywając adres, a wyświetlając jego nazwę opisową, np.

[http://info.babylon.com/gl_index/gl_search.php?n=10&cat=1 Słowniki w Babylonie]

Czego rezultatem będzie:

Słowniki w Babylonie.

Adres poczty elektronicznej trzeba poprzedzić prefiksem mailto:

mailto:Kowalski@firma.org.pl

Dzięki temu adres będzie "klikalny".

mailto:Kowalski@firma.org.pl

Można go ukryć, stosując podaną wyżej technikę:

[mailto:Kowalski@firma.org.pl Adres pocztowy Kowalskiego]

Adres pocztowy Kowalskiego

Jeśli piszesz hasło, przy którym chcesz podać wartościowe źródła informacji w Internecie, wydziel na dole specjalną sekcję pod nazwą Zewnętrzne linki i w niej podaj listę kilku odsyłaczy, np.

==Zewnętrzne linki==
*[http://www.adres1.pl Adres 1]
*[http://www.adres2.pl Adres 2]
*[http://www.adres3.pl Adres 3]

Pamiętaj jednak, aby lista odsyłaczy zawierała rzeczywiście istotne adresy, a nie autopromocję własnych serwisów internetowych!

Więcej

Więcej o formatowaniu dowiecie się na tej stronie

Cieszcie się efektami pracy

Zaglądajcie do nas od czasu do czasu, by sprawdzić, czy któregoś hasła nie warto zmienić, upiększyć, a może w ogóle rozpocząć od nowa. Bycie edytorami WarszaWikii połączy was z jej społecznością, a być może któregoś dnia zostaniecie nawet administratorami.

Życzymy powodzenia!

Zespół WarszaWikii
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.