Wacław Dąbrowski (ur. 9 maja 1879 w Warszawie, zm. 24 kwietnia 1962 w Zalesiu k/Warszawy) – polski mikrobiolog, technolog przemysłu rolno-spożywczego, twórca Instytutu Fermentacyjnego i Bakteriologii Rolnej Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, w latach 1922-23 rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Od 1918 roku był profesorem mikrobiologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, której rektorem był w latach 1922-23, oprócz tego był dziekanem wydziału rolniczego SGGW w latach 1928-29 i 1933-36, pisał prace poświęcone budowie i występowaniu drożdży, rolach bakterii w procesach fermentacyjnych i mikroflorze wody. Był członkiem Komisji Przemysłu Rolniczego Międzynarodowego Instytutu Rolniczego w Rzymie. Założył i współtworzył takie pisma branżowe jak Przemysł Gorzelniczy (od 1912) i Przemysł Rolny (od 1924). W czasie II wojny światowej współpracował z SGGW, prowadząc tajne nauczanie.

Jego żoną była Wanda Dąbrowska.

Poprzednik
Stefan Biedrzycki
SGGW godło.png Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
1922-1923
SGGW godło.png Następca
Jan Sosnkowski
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.