Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy węzła komunikacyjnego. Zobacz też: Młociny (strona ujednoznaczniająca).

Stacja metra Młociny

Wyjście ze stacji metra Młociny

Terminal tramwajowy

Terminal tramwajowy

Dworzec autobusowy

Przystanki przelotowe dla tramwajów

Terminal autobusowy

Parking Park&Ride

Węzeł komunikacyjny Młociny - połączenie pętli tramwajowej, autobusowej, stacji metra Młociny, strefy Kiss and Ride i parkingu Parkuj i Jedź w pobliżu węzła drogowego ul. Kasprowicza z Trasą Mostu Północnego. Węzeł ten funkcjonuje w północnej części miasta, w dzielnicy Bielany, przy skrzyżowaniu ulic Kasprowicza, Nocznickiego i Zgrupowania AK Kampinos, pod adresem Kasprowicza 145.

Węzeł został oddany do użytku 25 października 2008 roku, autobusy i tramwaje zaczęły z niego korzystać 2 dni później. Jego celem jest stworzenie dogodnych przesiadek do metra mieszkańcom m.in. Bielan, Bemowa, Łomianek i Białołęki.

Na węzeł komunikacyjny Młociny składa się 5 poziomów:

  • poziom -1: stacja metra Młociny
  • poziom 0: pętla autobusowa i tramwajowa, wejścia na stację metra, punkty handlowo-usługowe (sklep spożywczy, punkt doładowywania kart miejskich oraz ubezpieczeń, sklep z żywnością ekologiczną i kolektura LOTTO), parking Park&Ride
  • poziom 1: nadziemny pasaż-łącznik pomiędzy elementami węzła, punkty handlowo-usługowe (kwiaciarnia, księgarnia dla dzieci, kawiarnia), Punkt Obsługi Pasażerów ZTM, parking Park&Ride
  • poziom 2: parking Park&Ride
  • poziom 3: parking Park&Ride (kondygnacja niezadaszona)

Pomiędzy elementami węzła znajdują się zadrzewione skwery z ławkami, wśród których prezentowane są prace studentów Akademii Sztuk Pięknych (w ramach Parku Sztuki Młociny).

W obrębie węzła znajduje się także Punkt Obsługi Pasażerów ZTM, zajmujący się m.in. sprzedażą biletów, udzielaniem informacji, sprzedażą rozkładów jazdy oraz przyjmowaniem skarg i wniosków.

Stacja metra

Zobacz więcej w artykule: Stacja metra Młociny.

Stacja metra A-23 Młociny to dwudziesta pierwsza (docelowo dwudziesta trzecia) i ostatnia stacja pierwszej linii metra. Pociągi odjeżdżają z niej w godzinach 5:00-0:05. Stacja zapewnia szybki dojazd przede wszystkim do centrum, ale także na Żoliborz, do Śródmieścia, na Mokotów i Ursynów. Przejazd ze stacji Młociny do stacji Centrum zajmuje podziemnej kolejce niecałe 18 minut, a na drugi koniec I linii – 38 minut.

Kraniec autobusowo-tramwajowy

Zobacz więcej w artykule: Zespół przystankowy Metro Młociny. Krańce tramwajowy i autobusowy Metro Młociny są w całości zadaszone, jak również zadaszona jest droga pomiędzy nimi a stacją metra i parkingiem Park&Ride. Przejście między elementami węzła odbywa się pasażem na poziomie 1. Terminal autobusowy składa się z pięciu peronów, zaś tramwajowy z sześciu.

Z krańca Metro Młociny odjeżdżają linie m.in. w kierunku Białołęki, Bielan, Bemowa, Piasków, Chomiczówki, Tarchomina, Wólki Węglowej, północnych Młocin, Bródna, a także do centrum.

Strefa Kiss and Ride

Zobacz więcej w artykule: Kiss and Ride. Strefa Kiss and Ride z miejscem na 2 pojazdy znajduje się przy ulicy Nocznickiego po zachodniej stronie węzła.

Parking Park&Ride

Zobacz więcej w artykule: Parkuj i Jedź. 3-poziomowy garaż dla samochodów i rowerów, działający identycznie, jak inne parkingi sieci Park&Ride w Warszawie. Jednocześnie może się na nim zmieścić 1000 aut i 20 rowerów (docelowo ma powstać 100 miejsc, liczba stanowisk zostanie zwiększona, jeśli parking rowerowy spotka się z dużym zainteresowaniem).

Węzeł z Trasą Mostu Północnego

Zobacz więcej w artykułach: Trasa Mostu Północnego i Most Północny. Trasa Mostu Północnego to będąca w trakcie realizacji droga główna ruchu przyspieszonego, która połączy ze sobą inne planowane trasy: Trasę N-S i Trasę Olszynki Grochowskiej. Po wybudowaniu wszystkich dojazdów i odgałęzień stanie się ona częścią obwodnicy miejskiej Warszawy. Trasa rozpocznie swój bieg w rejonie Chomiczówki, minie węzeł Młociny, a następnie przejdzie mostem Północnym na drugi brzeg Wisły. Stamtąd dotrze przez Tarchomin i Marcelin na tzw. Zieloną Białołękę, gdzie w rejonie osiedla Grodzisk zakończy swój bieg.

Park Sztuki

Na mocy porozumienia Zarządu Transportu Miejskiego i Akademii Sztuk Pięknych zawartego w listopadzie 2008 roku, w obrębie węzła komunikacyjnego Młociny otwarto Park Sztuki Młociny. W poszczególnych obiektach węzła, jak również pomiędzy nimi, są wystawiane prace młodych artystów.

Galeria

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.