Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

<place lat="52.15760070" lon="21.03820400" />Ulica Związku Walki Młodych (skrótowo: ulica ZWM) – osiedlowa ulica w rejonie Stokłosów na Ursynowie, łącząca ulice Jastrzębowskiego i Ciszewskiego. Historycznie jej patronami byli także Józef Szczepański i Andrzej Romocki „Morro”.

Przebieg

Niewielka uliczka zaczyna swój bieg od skrzyżowania z ulicą Jana Ciszewskiego, po czym biegnie na północ krzyżując się z dwiema innymi osiedlowymi uliczkami: Wacława Lachmana oraz Grażyny Bacewiczówny.

Kończy swój bieg na skrzyżowaniu z ulicą Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. Pod adresem ul. ZWM 5 mieści się biblioteka publiczna, a przy ZWM 10 – Szkoła Podstawowa nr 319. W przeszłości nazwę ulicy ZWM nosił zespół przystankowy położony przy ul. Jastrzębowskiego.

Patron

Patronem ulicy jest działająca w latach 1943-1948, utworzona przez Polską Partię Robotniczą młodzieżowa organizacja komunistyczna – Związek Walki Młodych.

Pierwszy raz nazwę drogi zdekomunizowano 7 kwietnia 1997 roku, kiedy to ulica uzyskała imię warszawskiego powstańca, Józefa Andrzeja Szczepańskiego. Tę decyzję cofnął jednak Naczelny Sąd Administracyjny 28 lutego 1998[1].

Po raz drugi nazwa ulicy została zmieniona 9 listopada 2017 przez wojewodę mazowieckiego w trybie przewidzianym przez Ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Zarządzenie weszło w życie 10 listopada 2017 i miało moc obowiązującą.

Patronem został Andrzej Romocki „Morro”, instruktor harcerski, harcmistrz, żołnierz Szarych Szeregów, uczestnik powstania warszawskiego, kapitan Armii Krajowej, dowódca 2. kompanii Rudy batalionu Zośka.

28 maja 2018 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego. Wojewoda mazowiecki zapowiedział wniesienie skargi kasacyjnej od powyższego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 7 grudnia 2018 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wojewody, co oznacza, że ówczesna ulica Romockiego ostatecznie wróciła do nazwy sprzed zmiany, tj. ulica ZWM.

Przypisy

  1. Historyczne zmiany nazw ulic, trabus.com, dostęp: 26 września 2015
Advertisement