Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Ulica Zamoście - ulica położona w dzielnicy Praga Północ na obszarze MSI Stara Praga, w rejonie Portu Praskiego.

Historia

Ulica powstała w 1985 roku jako droga dojazdowa od strony Pragi na zbudowany wówczas tymczasowy most Syreny - gdyby nie powstała, na most należałoby dojeżdżać wąską ul. Sokolą, co powodowałoby korki. Ulicy nie nadano wtedy nazwy i odwoływano się do niej błędnie jako "Sokola", często także "nowa Sokola", a w odniesieniu do oryginalnej ulicy Sokolej - "stara Sokola". Jako pierwsza ulicą ruszyła autobusowa linia 196 łącząca Plac Narutowicza z Wiatraczną.

W 2000 roku, gdy likwidowano most Syreny, a zamiast niego budowano stały most Świętokrzyski, w związku z przesunięciem nowego mostu nieco na północny wschód w stosunku do mostu Syreny przebudowano także ulicę dojazdową - jej zachodnią część rozbudowano, rozdzielając na dalszym odcinku pasy dla jadących w kierunku mostu i z mostu oraz zwiększono liczbę pasów przy moście do czterech dla osób jadących w stronę mostu i dwóch w stronę Pragi, na dalszym odcinku ulica miała po jednym pasie.

4 czerwca 2011 roku ulica została zamknięta dla ruchu w związku z budową centralnego odcinka drugiej linii metra, który przechodzi fragmentem pod ulicą. Linie autobusowe 125, 162 i 512 skierowano wówczas objazdem przez ul. Okrzei. Po zamknięciu ulica została fizycznie zlikwidowana, a w 2014 roku, po zakończeniu głównych robót przy budowie metra została odbudowana w poszerzonym kształcie stając się pierwszym praskim odcinkiem Trasy Świętokrzyskiej - na wschodniej części ma dwa pasy w stronę mostu, dalej trzy, cztery i przy skrzyżowaniu z Wybrzeżem Szczecińskim pięć. Ulicę otwarto ponownie dla ruchu 30 września 2014 roku.

Nazwę "Zamoście" nadano ulicy dopiero 26 marca 2015 roku, na VIII sesji rady miasta. Jest ona powiązana z położeniem za mostem Świętokrzyskim.

Opis

Wychodzi ona łukiem ze skrzyżowania Wybrzeża Szczecińskiego z mostem Świętokrzyskim jako jego przedłużenie i biegnie na wschód, aby kontynuować swój bieg do ul. Zamoyskiego jako ul. Sokola.

Ulica pełni obecnie funkcję dojazdu do mostu Świętokrzyskiego, Wybrzeża Szczecińskiego, czyli części "praskiej Wisłostrady", oraz do stacji metra Stadion Narodowy. W przyszłości ulica będzie częścią Trasy Świętokrzyskiej łączącej most Świętokrzyski i rejon Dworca Wschodniego z Targówkiem.

Advertisement