Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Ulica Wybrzeże Szczecińskie – ulica biegnąca przez Pragę Północ i Pragę Południe, stanowi część planowanego Traktu Nadwiślańskiego, czyli prawobrzeżnej drogi wzdłuż Wisły. Ulica powstała około roku 1960.

Ulica zaczyna się przy moście Poniatowskiego jako przedłużenie ul. Wał Miedzeszyński. Mija Siwca, Zamoście, Most Świętokrzyski, Okrzei, Kłopotowskiego i kończy swój bieg na Moście Śląsko-Dąbrowskim przechodząc w Wybrzeże Helskie. Pod jedynym na ulicy numerem 6 mieści się Komisariat Rzeczny Policji. Pomiędzy mostami Świętokrzyskim i Śląsko-Dąbrowskim znajduje się wydzielona ścieżka rowerowa.

Ulica powstała po uporządkowaniu terenów Portu Praskiego w latach 60-tych XX wieku. Wcześniej w okolicach Mostu Śląsko-Dąbrowskiego rolę ulicy nadwiślańskiej długo pełniła Olszowa połączona ówcześnie z ul. Zamoyskiego. Natomiast okolice Portu Praskiego czy Stadionu Dziesięciolecia zajmowały tereny zalewowe albo starorzecza Wisły. W latach 2010-2011 ulica została przebudowana w rejonie Stadionu Narodowego, w 2013 roku powstał też pawilon plażowy z kawiarnią i toaletą.

Otoczenie

Ulica Wybrzeże Szczecińskie

Pawilon plażowy

Wzdłuż biegu ulicy znajdują się:

Advertisement