Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Ulica Włochowska – ulica położona na Ochocie, która biegnie od Alej Jerozolimskich do ul. Chylońskiej. Nazwa ulicy nawiązuje do faktu, że biegnie ona w kierunku osiedla Włochy.

Ulica powstała zapewne w połowie XIX wieku (widoczna jest na mapie okolic Warszawy Kiriczenki z 1874 roku) na terenie pomiędzy Szczęśliwicami, Czystem i Wolą, biegła wówczas od drogi z Woli (późniejsza ul. Berestecka) na zachód do linii kolei warszawsko-wiedeńskiej (na wysokości ul. Sowińskiego), zabudowana była kilkunastoma domami. Z czasem droga została przeciętą nową, poprzeczną drogą (późniejsza ul. Mszczonowska). W 1916 roku znalazła się w granicach Warszawy, weszła w skład komisariatu XXIII Ochota. Wtedy też nadano jej nazwę Włochowska.

W okresie międzywojennym była to peryferyjna ulica, zabudowana nielicznymi domkami poprzedzielanymi polami oraz sadami. W 1939 roku rozpoczynała swój bieg od skrzyżowania z ul. Berestecką i ul. Na Bateryjce, po czym biegła na zachód, krzyżując się kolejno z ulicami: planowaną Młynkowską, planowaną Suchedniowską, Mszczonowską, planowaną Baranowską, Kalwaryjską oraz św. Antoniego, by kończyć się na dawnych okopach Twierdzy Warszawa. W planach była jej rozbudowa oraz połączenie z planowanymi przedłużeniem Alej Jerozolimskichulicą Kołomyjską. Przez tory można było przedostać się do Włoch, do ul. Opaczewskiej (potem Chylońskiej).

Ulica Włochowska

Zabudowa ulicy uległa w znacznym stopniu zniszczeniu podczas II wojny światowej, większość domów rozebrano, zanikły także przecznice. Sytuacja urbanistyczna uległa zmianie w latach 70. XX wieku, kiedy to w związku z budową Alej Jerozolimskich ulicę odcięto od ul. Na Bateryjce i ul. Beresteckiej, pozostawiając jedyny dojazd przez ul. Mszczonowską. Dopiero kilkanaście lat później przywrócono wjazd od Alej Jerozolimskich przy okazji budowy CH Reduta, ale w 2010 roku, w związku z przebudową linii kolei radomskiej, zlikwidowano (od zawsze dziki) przejazd do ul. Chylońskiej. Docelowo, według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ul. Włochowska ma pozostać ulicą dojazdową do pobliskich posesji.

Ulica rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z Alejami Jerozolimskimi (wjazd jest możliwy poprzez boczną drogę), następnie biegnie na zachód, krzyżuje się z ul. Mszczonowską, i kończy się na torach kolejowych WKD, gdzie na dziko można przedostać się do ul. Chylońskiej.

Dom (nr 22)

Przy ul. Włochowskiej zachował się szereg przedwojennych domów, które współcześnie znajdują się pod następującymi adresami: nr 17, nr 22, nr 24 i nr 26. Ponadto przy ul. Włochowskiej znajdują się dalsze obiekty:

  • ul. Włochowska 7/9 – Centrum Handlowe Reduta
  • ul. Włochowska 25/33 – Wydziały Komendy Stołecznej Policji: konwojowy, ochrony placówek dyplomatycznych, realizacyjny, wywiadowczo-patrolowy i zaopatrzenia
  • ul. Włochowska 32/34 – Rodzinny Ogród Działkowy Reduta

Ponadto na rogu ul. Mszczonowskiej znajduje się miejsce pamięci "Reduta Ordona", gdzie znajduje się kamień pamiątkowy oraz krzyż przydrożny, upamiętniające domniemane miejsce, gdzie w 1831 roku mieściła się reduta broniona przez Juliusza Ordona.

Galeria

Advertisement