Ulica Sapieżyńska (dawniej Czarna) – ulica położona na Nowym Mieście, która biegnie od ul. Franciszkańskiej do ul. Wałowej. Nawierzchnia ulicy jest wyłożona czerwoną kostką klinkierową.

Historia

Ulica powstała najpewniej w XVIII wieku jako droga gospodarcza pałacu Sapiehów przy ul. Zakroczymskiej, początkowo nosiła nazwę Czarna, którą to nazwę poświadczono w 1770 roku, motywując ją rodzajem podłoża. W XIX wieku została zabudowana kamienicami, większość jej mieszkańców stanowili Żydzi.

Na początku XX wieku, nawiązując do sąsiedztwa z pałacem Sapiehów i znajdującymi się tam Koszarami Sapieżyńskimi, ulica zaczerpnęła drugą nazwę Sapieżyńska. Biegła jedynie od ul. Franciszkańskiej do ul. Bonifraterskiej, od tego momentu do lat 20. XX wieku stosowano (niekiedy zamiennie) dwie nazwy – "Czarna" dla odcinka od ul. Franciszkańskiej, a "Sapieżyńska" dla odcinka od ul. Bonifraterskiej.

W 1912 roku przez jedną z posesji wytyczono poprzeczną ul. Mławską, a w latach 30. XX wieku wybudowano przy ulicy zakłady montażowe Fiata (nr 6). W 1939 roku ulica biegła od ul. Franciszkańskiej do ul. Bonifraterskiej, a jej jedyną przecznicą była ul. Mławska. Podczas okupacji niemieckiej ulica częściowo wchodziła w skład getta warszawskiego.

Zabudowa ulicy została całkowicie zniszczona podczas II wojny światowej, szczególnie w ostatnich dniach sierpnia 1944 roku, gdyż od 23 sierpnia toczyły się zacięte walki o zakłady Fiata (zajęte dopiero 31 sierpnia). Zrujnowane budynki rozebrano, a na przełomie lat 50. i 60. XX wieku otoczenie zabudowano współczesnymi budynkami mieszkalnymi osiedla Nowiniarska, wówczas też ulicę przedłużono do ul. Wałowej.

W 1966 roku rozebrano resztki ruin szpitala bonifratrów przy ul. Bonifraterskiej, a w 1991 roku wybudowano nowe budynki domu opieki (nr 3) dla zakonu bonifratrów.

Przebieg

Ulica rozpoczyna swój bieg u zbiegu z ul. Franciszkańską, po czym biegnie na północny-zachód, następnie załamuje się pod kątem 90 stopni i biegnie na południowy-zachód, gdzie krzyżując się kolejno z ulicami Dolańskiego i Bonifraterską dociera do ul. Wałowej. Jest jednokierunkowa na odcinku FranciszkańskaBonifraterska, w kierunku tej drugiej.

Otoczenie

Siedziba Fundacji Batorego

Przy ul. Sapieżyńskiej znajdują się następujące obiekty:

Spośród nieistniejących obiektów należy wspomnieć o zakładach montażowych samochodów Fiata (nr 6), które znajdowały się w miejscu zajętym dziś przez trzy budynki mieszkalne, w tym jeden o adresie Sapieżyńska 1.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.