Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy ulicy. Zobacz też: Zespół przystankowy Rudzka.

Ulica Rudzka – ulica położona na Bielanach na osiedlu Marymont, która biegnie od ul. Klaudyny do ul. Gdańskiej. Nazwa ulicy nawiązuje do Rudy – dawnej osady i folwarku w północno-wschodniej części Marymontu.

Ulica istniała już z pewnością na początku XIX wieku jako trakt łączący pałacyk marymoncki z folwarkiem rudzkim, który istniał w rejonie obecnej ul. Rudzkiej i ul. Klaudyny przynajmniej od XVII wieku do początku XIX wieku – droga obiegała od zachodu i północy Staw Marymoncki, stąd też wziął się jej wygięty przebieg.

W XIX wieku obszar zaczął się mocno uprzemysławiać, pośrodku stawu w 1821 roku powstała Rządowa Fabryka Perkali, nad stawem znajdowała się także wojskowa Szkoła Pływania oraz fabryka zwierciadeł „Sachs, Satzstein i Götzel”. Większość zakładów przemysłowych funkcjonowała w tej okolicy do połowy stulecia, potem przemysł zaczął upadać – głównie ze względu na powiększanie esplanady Cytadeli i przedpola Twierdzy Warszawa. W związku z tym w okolicy nie wolno było również budować domów z trwałych materiałów, zaczęła się za to rozwijać funkcja wypoczynkowa dla mieszkańców Warszawy. Okolica była celem weekendowych wyjazdów warszawiaków, jak i przystankiem w kierunku Lasu Bielańskiego.

W 1916 roku ulica znalazła się w granicach Warszawy, a obecną nazwę – Rudzka – nadano jej w 1919 roku, gdyż prowadziła wówczas do osiedla Ruda. Na początku lat 20. XX wieku na ul. Rudzką z Dworca Gdańskiego docierały autobusy linii "2", zastąpione 20 grudnia 1924 roku nową trasą tramwajową z pętlą Marymont, położoną u zbiegu ul. Rudzkiej z ul. Marii Kazimiery – jako pierwsza dotarła tutaj linia 15. Okolica nadal składała się nietrwałych i lichych domów oraz kamieniczek, których liczba powoli się zwiększała, jednak niewiele z nich stało przy samej ul. Rudzkiej. Miało na to wpływ kłopotliwe sąsiedztwo Stawy Marymonckiego, siedliska komarów przenoszących malarię, oraz pętli tramwajowej, z której we wszystkie dni wolne rzesze urlopowiczów udawały się do Lasu Bielańskiego, zakłócając spokój okolicznych mieszkańców i zanieczyszczając ich posesje. Problemy te rozwiązały dopiero kolejne inwestycje – uregulowanie Rudawki i Stawu Marymonckiego doprowadziło ostatecznie do jego wyschnięcia, zaś po wybudowaniu linii tramwajowej na ul. Marymonckiej wycieczkowicze skierowali się właśnie tam.

W 1939 roku ulica rozpoczynała się od skrzyżowania z ul. Gdańską, Leśną i planowaną Starowolskiego, po czym biegła na wschód, krzyżując się kolejno z ulicami Łomiańską, Klaudyny, planowaną Rajszewską i planowaną Czosnowską, by zakończyć bieg na skrzyżowaniu z ul. Marii Kazimiery. Planowano wybudowanie linii tramwajowej wzdłuż ulicy. W całości znajdowała się na terenie komisariatu XXVI Marymont. Rzadka zabudowa otoczenia ulicy została znacznie zniszczona w trakcie II wojny światowej.

Po wojnie otoczenie ulicy nie ulegało przez lata większym zmianom, w 1958 roku ul. Rudzką skierowano pierwsze autobusy linii 122. Układ urbanistyczny ulicy nie zmienił się aż do końca lat 70. XX wieku, kiedy to w związku z budową osiedla Ruda ulica została nieznacznie wyprostowana i skrócona do odcinka KlaudynyGdańska, choć pozostawiono fragment dawnego biegu ulicy na wschód od ul. Klaudyny jako dojazd do budynku szkolnego. Wschodnią część ulicy zajęło blokowisko, zaś w pozostałym rejonie powstały niewielkie budynki mieszkalne oraz zakłady usługowe. W latach 80. XX wieku do ul. Rudzkiej przedłużono ul. Mickiewicza.

Ulica rozpoczyna swój bieg na osiedlu Ruda, jako ślepy zaułek na wschód od ul. Klaudyny, następnie kontynuuje swój bieg na zachód od ul. Klaudyny, dalej krzyżuje się jedynie z ul. Łomiańską, a swój bieg kończy na skrzyżowaniu z ulicami Lektykarską, Gdańską i Hłaski.

Szkoła Podstawowa nr 53

Przy ul. Rudzkiej znajdują się następujące obiekty:

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.