Warszawikia
Advertisement
Warszawikia
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy ulicy. Zobacz też: zespół przystankowy Romaszewskiego.

Ulica Zbigniewa Romaszewskiego – ulica na Bielanach na Słodowcu. W latach 1961-2017 i 2018-2019 nosiła nazwę ulica Teodora Duracza.

Historia

Romaszewskiego róg Magiera – pawilon mieszczący piekarnię Lubaszka S.C. (2017)

Romaszewskiego róg Staffa – budynek biblioteki publicznej im. St. Staszica (2017)

Romaszewskiego (rejon Żeromskiego) (2017)

Ulica powstała w latach 60. XX wieku w trakcie budowy okolicznych bloków mieszkalnych.

Nazwa ul. Teodora Duracza została nadana uchwałą nr 28 Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 24 listopada 1961. Obejmowała ulicę biegnącą od ul. Żeromskiego do projektowanej drogi o roboczej nazwie „Trasa N-S”, obecnie ul. Broniewskiego[1].

Nazwa ulicy została zmieniona 9 listopada 2017 przez wojewodę mazowieckiego w trybie przewidzianym przez Ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Zarządzenie weszło w życie 10 listopada 2017. Nowym patronem arterii został Zbigniew Romaszewski.

28 maja 2018 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego. Wojewoda mazowiecki zapowiedział wniesienie skargi kasacyjnej od powyższego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 7 grudnia 2018 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wojewody, co oznacza, że ówczesna ulica Romaszewskiego ostatecznie wróciła do nazwy sprzed zmiany, tj. ulica Teodora Duracza.

Nazwa ulicy została ponownie zmieniona uchwałą rady m.st. Warszawy z dnia 4 lipca 2019. Patronem drogi został ponownie Zbigniew Romaszewski[2]. Negatywną opinię w tej sprawie wydał Zespół Nazewnictwa Miejskiego, który podtrzymał swoją opinię z 27 marca i 15 maja 2019 – stanowiącą, iż patronem ulicy powinna zostać Kazimiera Iłłakowiczówna[1].

Przebieg

Biegnie od ul. Broniewskiego do ul. Żeromskiego, gdzie kończy się rondem Haliny Szwarc. Jej północnym przedłużeniem jest ulica Sacharowa.

Patron

Patronem ulicy jest Zbigniew Romaszewski, który był polskim politykiem, działaczem opozycji w okresie PRL, doktorem nauk fizycznych. Był wieloletnim senatorem, sprawującym nieprzerwanie urząd przez siedem kadencji od czasu ponownego powołania Senatu w 1989 do 2011 (I, II, III, IV, V, VI i VII kadencji), w latach 20072011 wicemarszałek Senatu VII kadencji, członek Trybunału Stanu. Kawaler Orderu Orła Białego[3].

Poprzednim patronem był Teodor Duracz. Uczestnik rewolucji bolszewickiej, działacz komunistyczny w Polsce (członek KPP), agent ZSRR, pracownik sowieckiego przedstawicielstwa handlowego w Warszawie (będącego przykrywką dla sowieckiej siatki szpiegowskiej), adwokat broniący komunistów i agentów prowadzących prosowiecką działalność antypaństwową[4].

Otoczenie

Przypisy

  1. 1,0 1,1 Druk nr 359. Biuletyn Informacji Publicznej, dostęp: 10 maja 2020
  2. Uchwała nr XV/386/2019 z 04-07-2019. Biuletyn Informacji Publicznej, dostęp: 10 maja 2020
  3. Zbigniew Romaszewski na Wikipedii
  4. Teodor Duracz na Wikipedii
Advertisement