Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Ulica Remiszewska (dawniej Cegielniana) – ulica położona na Targówku Mieszkaniowym, która biegnie od ul. Radzymińskiej do ul. Pratulińskiej.

Ulica Remiszewska
(rejon ul. Stojanowskiej)

Ulica została wytyczona najpewniej na początku XX wieku na terenie osady Targówek jako Cegielniana (por. Cegielniana), w 1916 roku ulica znalazła się w granicach Warszawy, i należała do komisariatu XXIV Targówek. Jako, że jej nazwa zbytnio przypominała nazwę ul. Ceglanej (dziś Pereca), to zmieniono jej nazwę na Remiszewską (od wsi Remiszew na Mazowszu). Biegła wówczas od drogi radzymińskiej do idącej na skos przez Targówek drogi łączącej Szmulowiznę z drogą na Bródno. W okresie międzywojennym była niezbyt gęsto zabudowana, głównie domami jednorodzinnymi. W 1939 roku ulica rozpoczynała swój bieg od skrzyżowania z Radzymińską i Piastową, po czym kierowała się na zachód, krzyżując się kolejno z ulicami Święciańską, Myszkowską i Stojanowską, by dojść do Pratulińskiej. W tym miejscu miała krzyżować się z planowaną ul. Orańską i wpadać na planowany plac Horodelski.

Zabudowa w dobrym stanie przetrwała II wojnę światową, w latach 60. XX wieku ulica została na zachodzie dociągnięta (zapewne bardzo prowizorycznie) do ul. Kołowej, krzyżując się pod drodze z Korzona i Lusińską. W otoczeniu nie było jednak niemal żadnej nowej zabudowy, sytuacja zmieniła się dopiero w latach 70. XX wieku, kiedy to rozpoczęto realizację osiedla Targówek Mieszkaniowy. Ulicę skrócono do odcinka RadzymińskaPratulińska, część zachowanej zabudowy wyburzono pod budowę bloków, natomiast w zachodniej części urządzono skwer. Zmieniono też układ urbanistyczny okolicy, zakręcono biegnącą dawniej równolegle ul. Handlową tak, aby łukiem docierała do skrzyżowania z Myszkowską i Remiszewską, ponadto wytyczono nową ul. Goławicką. Ulica Remiszewska początkowo stała się jedną z głównych ulic nowego osiedla, umożliwiając dojazd z Radzymińskiej do Handlowej i Myszkowskiej (kursowała tędy nawet linia autobusowa 160), jednak w latach 80. XX wieku rolę tę przejęła ulica Gorzykowska. Ulica znalazła się na uboczu, i taki układ zachował się do 2013 roku, kiedy to w miejscu jednego z parkingów rozpoczęła się budowa budynku mieszkalnego "Myszkowska II".

Ulica rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z Radzymińską, po czym kieruje się na zachód, by przeciąć się kolejno z ulicami Święciańską, Handlową, Goławicką oraz Stojanowską, by zakończyć się ślepo przy nieistniejącym de facto odcinku ul. Pratulińskiej.

Przy ulicy Remiszewskiej zachowało się kilka przedwojennych budynków, które dzisiaj znajdują się pod adresami: nr 6, nr 8 i nr 13. Ponadto przy ulicy Remiszewskiej 40 znajduje się szkoła podstawowa nr 114 im. Jędrzeja Cierniaka, przy której ulokowane jest boisko Orlik 2012.

Advertisement