Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy ulicy. Zobacz też: Zespół przystankowy Przybyszewskiego.

Ulica Stanisława Przybyszewskiego – ulica położona na Starych Bielanach w dzielnicy Bielany, która biegnie od ul. Księgarzy do ul. Barcickiej. Patronem ulicy jest Stanisław Przybyszewski, pisarz, poeta i nowelista okresu Młodej Polski.

Opisywany obszar znalazł się w granicach Warszawy w 1916 roku i początkowo stanowił część tzw. Bielańskiego Pola Wojennego, na którym na przełomie lat 20. i 30. XX wieku rozpoczęła się realizacja pierwszych zespołów zabudowy mieszkalnej w ramach osiedla Zdobycz Robotnicza. Wówczas wytyczona została też ulica, której 14 maja 1928 roku nadano nazwę Stanisława Przybyszewskiego.

Według planów ulica miała rozpoczynać się od ul. Reymonta (która miała biec wówczas od pl. Jedności w kierunku ul. Powązkowskiej) i kierować się następnie na północ, gdzie miała krzyżować się kolejno z ulicami Marconiego, Jasiniecką, Kubickiego, Żeromskiego, Schroegera, Kasprowicza, Barcicką i Cegłowską, by zakończyć się u zbiegu z ul. Marymoncką. Stanowiłaby jeden z najbardziej zewnętrznych okręgów nowego układu urbanistycznego na Bielanach, w praktyce została jednak wytyczona i zabudowana na odcinku od ul. Kubickiego do ul. Kasprowicza. Jeszcze w 1935 roku dużą część planowanej ulicy zajmował niewielki zagajnik, dopiero potem ulica została częściowo zabudowana domami jednorodzinnymi w zabudowie wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej, znajdowała się w całości w granicach komisariatu XXVI Marymont.

Budynek "Zdobyczy Robotniczej" (nr 73/77)

Okoliczna zabudowa nie uległa większym zniszczeniom w trakcie II wojny światowej, krótko po wojnie w położonym tutaj d. Domu Dziecka znajdował się tutaj Szpital im. Karola i Marii, który następnie przeniósł się do budynku przy ul. Wolskiej 52. Do życia wracały też okoliczne domostwa, większość z nich wyremontowano, a nieukończone budynki zostały wybudowane do końca. W latach 50. XX wieku otoczenie ulicy uzupełniły budynki osiedla Bielany I projektu Kazimierza i Marii Piechotków oraz osiedla Huta Warszawa projektu Stanisława Zielińskiego, które w praktyce niemal w całości ukształtowały obecną ul. Przybyszewskiego – od 1957 roku kursowały tędy też pierwsze autobusy linii 142, później wielokrotnie zastępowane przez inne linie.

Autobus linii 184 na ul. Przybyszewskiego

Przebudowa ulicy (2014)

Przez kolejne lata ulica biegła więc od ul. Rydla do ul. Barcickiej, choć jeszcze w latach 50. XX wieku na planach miasta oznaczany był odcinek przez Las Lindego do ul. Marymonckiej, ale budowa Szpitala Bielańskiego przekreśliła te plany na zawsze. W drugiej połowie lat 60. XX wieku powstały jeszcze nowe bloki mieszkalne w rejonie ul. Broniewskiego, które ukształtowały ostatecznie przebieg ul. Przybyszewskiego – została ona wyznaczona na odcinku od ul. Księgarzy, pokrywającą się mniej więcej z planowaną dawniej ul. Kubickiego, do ul. Barcickiej.

W 2014 roku ulica została przebudowana na odcinku KsięgarzyŻeromskiego. Obecnie otoczenie ulicy stanowią głównie niskie budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nakazuje zachowanie istniejącej zabudowy oraz zachowanie jej funkcji, w większości mieszkalnej, poprzeplatanej gdzieniegdzie obiektami usług edukacji oraz opieki zdrowotnej.

Ulica rozpoczyna swój bieg od ul. Księgarzy, a następnie biegnie na północ, krzyżując się kolejno z ulicami Rydla, Szepietowską, Żeromskiego, Fukierów, Wilkońskiego, Schroegera, Grodeckiego i Kasprowicza, by zakończyć się na skrzyżowaniu z ul. Barcicką.

Przy ul. Przybyszewskiego znajdują się następujące obiekty:

  • ul. Przybyszewskiego 45 – Gimnazjum nr 72 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego
  • ul. Przybyszewskiego 47 – Dom Towarzystwa „Ratujmy Niemowlęta”
  • ul. Przybyszewskiego 70/72 – Żłobek nr 46, dawniej Urząd Dzielnicy Bielany
  • ul. Przybyszewskiego 80/82 – Ośrodek Pomocy Społecznej

Dom nr 16

Dom nr 57

Przy ul. Przybyszewskiego znajduje się także bardzo wiele przedwojennych domów i budynków mieszkalnych, w większości wpisanych do gminnej ewidencji zabytków:

  • ul. Przybyszewskiego 14-16-18 – modernistyczne domy projektu Aleksandra Kodelskiego, wzniesione w latach 1936-1937,
  • ul. Przybyszewskiego 28-30 – modernistyczne budynki wzniesione w 1939 roku według projektu J. Kaca, o prostopadłościennej bryle z niemal zupełnie płaskimi elewacjami,
  • ul. Przybyszewskiego 36-38 – bliźniacze modernistyczne domy projektu Henryka Quandta w latach 1936-1937, ukształtowane w ten sposób, że pierwsza oś domu nr 36 z wejściem i wstęgą okien klatki schodowej, jest jednocześnie osią środkową całego domu bliźniaczego,
  • ul. Przybyszewskiego 40-42-44-46 – modernistyczne domy projektu J. Kaca z 1939 roku,
  • ul. Przybyszewskiego 48 – socrealistyczny blok wybudowany około 1955 roku,
  • ul. Przybyszewskiego 57, 63/67, 64/68, 73/77 i 74/78 – domy projektu Janusza Dzierżawskiego, wybudowane w latach 1928-1930 w stylu neoklasycyzmu narodowego w ramach osiedle Zdobycz Robotnicza.
Advertisement