Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Nowoczesny budynek mieszkalny po zachodniej stronie Obrzeżnej

Budynek mieszkalny po wschodniej stronie Obrzeżnej

Ulica Obrzeżna (inna używana forma Obrzeźna) – jednojezdniowa ulica na Służewcu o długości około 950 metrów, biegnąca od Bokserskiej w rejon Rzymowskiego, gdzie kończy się ślepo. Ulica stanowi wyraźną granicę pomiędzy osiedlami mieszkaniowymi a byłym obszarem Służewca Przemysłowego.

Ulica nie posiada ścieżek rowerowych. Kursują nią autobusy – na ulicy znajduje się jeden zespół przystankowy (Gruszczyńskiego).

Historia

Ulica została wytyczona na początku lat 50. XX wieku w związku z decyzją o budowie Dzielnicy Przemysłowej Służewiec. Obrzeżna wraz z ulicą Nowowołoską (później Komarowa, obecnie Wołoska) stanowiła wschodnią granicę terenu (ograniczonego ulicami Woronicza od północy, linią kolejową radomską od zachodu i torem wyścigów konnych od południa), na którym zgodnie z założeniami Planu Sześcioletniego na lata 1950-1955 miała powstać wydzielona dzielnica przemysłowo-składowa grupująca szereg zakładów przemysłu precyzyjnego, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz magazynów[1][2].

Równolegle z budową dzielnicy przemysłowej po wschodniej stronie Obrzeżnej (pomiędzy ulicami Bokserską i Jadźwingów) wybudowano socrealistyczne osiedle hoteli robotniczych dla robotników budujących zakłady przemysłowe, które później stało się zalążkiem osiedli mieszkaniowych Służewca.

W 1955 roku na Obrzeżnej uruchomiono pierwszą linię autobusową (111), która dowoziła pracowników i mieszkańców Służewca do nowo utworzonej pętli autobusowej u zbiegu ul. Bokserskiej i Obrzeżnej. W 1958 roku pojawił się pomysł wybudowania linii tramwajowej wzdłuż ulicy do pętli Bokserska, jednak inwestycji nigdy nie zrealizowano[3]. W latach 60. XX wieku przy ulicy Obrzeżnej pomiędzy ulicami Kolady i Cybernetyki wybudowano kolejne bloki mieszkalne dla pracowników zakładów przemysłowych Służewca w ramach tworzenia tzw. osiedla prototypów.

Po 1989 roku większość z zakładów przemysłowych dawnej Dzielnicy Przemysłowej Służewiec zostało zlikwidowanych. Na niezabudowanym dotychczas odcinku Obrzeżnej od ulicy Cybernetyki do Marynarskiej, po stronie nieparzystej, zbudowano biurowce. Na odcinku od Bokserskiej do Cybernetyki ze starej zabudowy zachował się tylko biurowiec będący byłą siedzibą Elektromontażu Warszawa (Obrzeżna 5). Pozostałe zabudowania i hale zakładów przemysłowych zostały zburzone, a na ich miejscu budowane są nowe budynki mieszkalne.

W połowie 2013 roku oficjalnie zaproponowano do realizacji trasę tramwajową która pobiegłaby od ul. Marynarskiej przez Obrzeżną i Kłobucką do stacji Warszawa Okęcie – celowość budowy będzie badana przez specjalistów.

Przebieg

Ulica zaczyna swój bieg na rondzie Feliksa Stamma u zbiegu ulic Bokserskiej i Kłobuckiej, w pobliżu pętli autobusowej Bokserska. Biegnie na północny wschód do skrzyżowania z ulicą Cybernetyki, po drodze odchodzą od niej kolejno w kierunku wschodnim ulice Gruszczyńskiego, Jadźwingów i Kolady. Za skrzyżowaniem z ulicą Cybernetyki ulica skręca nieznacznie na północ i kończy się ślepo w pobliżu skrzyżowania Rzymowskiego / Marynarska / Wołoska / al. Wilanowska.

W latach 1960-1965 Obrzeżna była przedłużona aż do ulicy Wyczółki[4]. Z końcem roku 1965 odcinek ten wydłużony odcinek uzyskał nazwę Kłobucka[5], a Obrzeżna powróciła do pierwotnego przebiegu, który istnieje do dzisiaj.

Nazwa

Zobacz więcej w artykule: Kwestia nazwy ulicy Obrzeżnej.

Ulica Obrzeżna (rejon Cybernetyki)

Nazwa ulicy pochodzi od słowa „obrzeże”, co może się wiązać z faktem, że ulica stanowiła wschodnią granicę nowo budowanej Dzielnicy Przemysłowej[6]. Prawdopodobnie w wyniku błędów typograficznych równolegle z nazwą Obrzeżna pojawiła się Obrzeźna. Taka nazwa występowała m.in. w niektórych planach miasta i informatorach MZK. Funkcjonuje także wśród części okolicznych mieszkańców i pracowników znajdujących się przy Obrzeżnej firm (zwłaszcza tych powstałych po 1989 roku). Obrzeźna widnieje także na niektórych latarenkach i starych tablicach adresowych. ZDM wprowadzając Miejski System Informacyjny zdjął stare tabliczki z nazwą pisaną przez ź i obecnie ulica ma już jednolite oznakowanie adresowe.

Otoczenie

Ulica Obrzeżna stanowiła granicę pomiędzy mieszkalnym Służewem a przemysłowym Służewcem. Obecnie jednak Służewiec zmienia swój charakter i Obrzeżna stanowi granicę pomiędzy zachodnią stroną z nowymi apartamentowcami i biurowcami, a wschodnią stroną ulicy, którą tworzą historyczne niskie bloki mieszkalne osiedla robotniczego z charakterystycznymi, spadzistymi dachami.

Do ważnych obiektów położonych przy ulicy Obrzeżnej należą:

  • Obrzeżna 1 – Osiedle Hubertus, na nim filia urzędu pocztowego nr 13
  • Obrzeżna 5 – Osiedle "Galeria Park"
  • Obrzeżna 7a – Budynek "Concept House"
  • Obrzeżna 12a – Fundacja SzkolnaNiepubliczna Szkoła Podstawowa nr 20 i Gimnazjum Nr 14.

Przypisy

  1. Jarosław Zieliński, Realizm Socrealistyczny w Warszawie, wyd. Fundacja HEREDITAS, Warszawa 2009, str. 130-131
  2. Jerzy Dyjeciński, DPS - Dzielnica Przemysłowa Służewiec, "Stolica" nr 15/1952, str. 4
  3. Kalendarium zmian w komunikacji miejskiej – rok 1958, trasbus.com, dostęp: 13.07.2010
  4. Uchwała Nr 16 Rady Narodowej m.st. Warszawy z dn. 5.05.1960r. przedłużająca ul. Obrzeżną do ul. Wyczółki
  5. Uchwała nr 19 Rady Narodowej m.st. Warszawy z dn. 29.12.1965 skracająca ją do zasięgu Marynarska-Bokserska
  6. Kwiryna Handke, Słownik nazewnictwa Warszawy, wyd. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1998, str. 275
Advertisement