Warszawikia
Advertisement
Warszawikia
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy ulicy Moczydłowskiej. Zobacz też: ulica Moczydło.

Stara tabliczka z nazwą ulicy

Ulica Moczydłowska – ulica na Ursynowie.

Historia

Droga pojawia się na rosyjskiej mapie okolic Warszawy (Карта Окрестностей Варшавы) z 1836 roku[1] jako trakt łączący wieś Moczydło, położoną wzdłuż dzisiejszej ul. Wełnianej, z folwarkiem o tej samej nazwie.

Obszar ten znalazł się w granicach Warszawy w 1951 roku, a na planie Warszawy PPWK z 1958 r. Moczydłowska i Leśna są na nim jedynymi nazwanymi ulicami w tej okolicy[2].

Nazwy pozostałych ulic pojawiają się na planie z 1961 r., Moczydłowska odchodzi wówczas od ul. Rybałtów i krzyżuje się z tymi samymi ulicami co dziś (2015) oraz z ul. Welwetową[3]. Od lat 90. przy Moczydłowskiej powstaje nowa zabudowa jednorodzinna.

Charakterystyka

Ulica rozpoczyna bieg skrzyżowaniem ze Stryjeńskich, krzyżuje się z Gminną, Ziemską, Perkalową, Wełnianą, Kretonową, Leśną i dwoma nienazwanymi traktami leśnymi. Kończy się skrzyżowaniem z nienazwaną ścieżką równoległą do ul. Jagielskiej, na tyłach posesji z adresem Jagielska 36[4].

Zabudowa ulicy składa się z domów jednorodzinnych z numerami parzystymi od 30b do 30p (bez 30i i 30o) i nieparzystymi 35, 37, od 37a do 37c, 47, 49, 63, od 63a do 63l (bez 63i), 65, od 65a do 65g, 67 i od 67a do 67l (bez 67i). Wzdłuż ulicy znajdują się także ruiny stajni na terenie dawnego folwarku Moczydło[5], blok mieszkalny z adresem Stryjeńskich 19, Las Kabacki oraz pomnik przyrody – aleja drzew, 5 lip drobnolistnych (Tilia cordata) o obwodach pni od 203 do 363 cm (numer pozycji w wojewódzkim rejestrze pomników przyrody: 77)[6].

Na skrzyżowaniu z Wełnianą znajduje się krzyż przydrożny, przy wylocie Leśnejkapliczka na drzewie, a w Lesie Kabackim tablica Tchorka w miejscu, gdzie w czasie okupacji hitlerowcy rozstrzelali 50 gwardzistów oraz 100 powstańców i osób cywilnych. Od lat 80. do 2009 roku w pobliżu ulicy istniał tzw. skład dźwigów lub baza dźwigów, miejsce składowania sprzętu wykorzystywanego do budowy metra na Ursynowie[7]. Ulicę Moczydłowską przecina bocznica do stacji techniczno-postojowej metra na Kabatach. Przy ulicy nie mieszczą się żadne obiekty użyteczności publicznej.

Przy Moczydłowskiej znajduje się ośrodek wsparcia dla osób niepełnosprawnych Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych „Maja”[8], zwycięski projekt budżetu partycypacyjnego na rok 2015[9].

Komunikacja

Ulicą Moczydłowską nie kursują linie komunikacji miejskiej. Przy północnym końcu ulicy znajduje się przystanek Osiedle Wyżyny, a w odległości 850 m od południowego jej końca – przystanek Jagielska. Wzdłuż ulicy nie przebiega ścieżka rowerowa, choć niektóre mapy (np. mapa Ursynowa z 2008 i mapa Pomniki przyrody na terenie Dzielnicy Ursynów z 2010 roku, obie wydane przez Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy i DAUNPOL Sp. z o.o. Wydawnictwo Kartograficzne Warszawa) błędnie uznają za ścieżkę rowerową fragment ulicy wybrukowany na czerwono od Stryjeńskich do Rolnej (brak oznakowania pionowego i poziomego właściwego dla ścieżki rowerowej).

Galeria

Przypisy

  1. Карта Окрестностей Варшавы (arkusz 3), Warszawa 1860, dostępna w zbiorach Archiwum Map WIG. Dostęp 10 maja 2015 r.
  2. Plan Warszawy PPWK, wyd. 1 z 1958 r., dostępny w serwisie Trasbus.com. Dostęp 10 maja 2015 r.
  3. Plan Warszawy PPWK, wyd. 3 z 1961 r., dostępny w serwisie Trasbus.com. Dostęp 10 maja 2015 r.
  4. Mapa Warszawy, Urząd m.st. Warszawy. Dostęp 10 maja 2015 r.
  5. Ruiny przy Moczydłowskiej – nieznana historia Natolina, Haloursynow.pl, 1 lutego 2015 r. Dostęp 10 maja 2015 r.
  6. Pomniki przyrody na terenie Dzielnicy Ursynów, mapa wydana przez Dzielnicę Ursynów m.st. Warszawy i DAUNPOL Wyd. Kartograficzne, Warszawa 2010.
  7. Baza dźwigów, Encyklopedia Ursynow.org.pl. Dostęp 10 maja 2015 r.
  8. To oni zgarnęli cały budżet na Ursynowie. Co chcą zbudować za 3 mln zł?, Gazeta Wyborcza Warszawa. Dostęp 10 maja 2015 r.
  9. Budżet partycypacyjny na rok 2015 (zakończony), Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy. Dostęp 10 maja 2015 r.
Advertisement