Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy ulicy. Zobacz też: Zespół przystankowy Koszykowa.

Ulica Koszykowa – długa na ok. 2,3 km ulica łącząca plac Na Rozdrożu z ulicą Raszyńską. Przebiega przez dwie dzielnice: Śródmieście i Ochotę.

Historia

Ulica Koszykowa (rejon ul. Chałubińskiego)

Ulicę Koszykową wytyczono w 1770 roku, jako element założenia urbanistycznego Osi Stanisławowskiej – stała się jednym z traktów promieniście rozchodzących się z placu Na Rozdrożu. Zajęła miejsce dawnej drogi łączącej majątki królewskie Koszyki i Rozdroże. Od tego pierwszego zaczerpnięto nadaną ulicy w 1885 roku nazwę. Na przełomie XIX i XX wieku ulicę Koszykową zabudowano nowoczesnymi kamienicami.

Po II wojnie światowej, podczas budowy Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej, ulicę podzielono na dwie części. Zachodni fragment włączono w ciąg ulicy Pięknej (północna pierzeja placu Konstytucji), zaś wschodni połączono z południową częścią placu Konstytucji poprzez arkadową bramę, położoną symetrycznie względem identycznej bramy w ulicy Śniadeckich.

Przedwojenny przebieg ulicy odzwierciedla kamienica pod numerem 49a, zachowana na dziedzińcu jednego z bloków MDM-u.

Przebieg

Ulica Koszykowa (rejon ul. Natolińskiej)

Ulica Koszykowa (rejon ul. Lwowskiej)

Ulica Koszykowa podzielona jest na dwie części przecięte placem Konstytucji. Podział ten wymuszony był koniecznością dostosowania ulic do układu urbanistycznego placu podczas budowy Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej.

Pierwszy odcinek ulicy jest jednokierunkowy. Przebieg oraz kierunek ruchu został przedstawiony poniżej:

Drugi odcinek ulicy rozpoczyna swój bieg po przeciwnej stronie placu. Jest dwukierunkowy, a jego przebieg jest następujący:

W 2012 roku wzdłuż odcinka pl. StarynkiewiczaRaszyńska (w kierunku zachodnim) wytyczony został pas dla rowerów.

Obiekty

Kamienica O. Robinsona, Koszykowa 10

Kamienica Szymborskiego, Koszykowa 24

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Koszykowa 55

Kamienica Próchnickich, Koszykowa 70

Tablica upamiętniająca Warszawską Szkołę Pielęgniarstwa, Koszykowa 78

Nieistniejące

Linki zewnętrzne

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.