Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Ulica Kobiałka – ulica w północno-wschodniej części Białołęki, która biegnie od ul. Płochocińskiej do ul. Olesin.

Most nad Kanałem Żerańskim

Ulica Kobiałka widnieje już na Mapie Kwatermistrzostwa z ok. 1850 roku jako droga biegnąca od szosy nieporęckiej (przedłużenie ulicy Białołęckiej obok Kanału Bródnowskiego) na wschód do osady Olesin, wzdłuż niej znajdowały się także wsie Kobiałka i Ruskowy Bród, droga istniała zapewne dużo wcześniej, z pewnością w XIX wieku. W 1976 roku w całości znalazła się w granicach Warszawy, jej nazwa odnotowana jest w latach 80. XX wieku w nawiązaniu do wsi Kobiałka, przez którą droga przebiegała. W 1999 roku otwarto nowy budynek szkoły, a w 2000 roku ulicą przejechał pierwszy autobus linii 134, który dotarł do pętli Olesin. Współcześnie ulica jest luźno zabudowana domami jednorodzinnymi i łatwo można dostrzec granice pomiędzy dawnymi wsiami, pierwszą większą inwestycją jest budowane od 2009 roku Miasteczko Regaty. Stało się ono także przyczyną uszkodzenia w 2009 roku mostku nad Kanałem Żerańskim, którym podróżowały przeciążone betoniarki i inne pojazdy budowy, w związku z czym na moście ograniczono ruch. W latach 2011-2012 most przebudowano, a także wybudowano rondo u zbiegu z ul. Frachtową.

Ulica rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z Płochocińską, po czym kieruje się na wschód krzyżując się z ulicami Złotej Rybki, Długorzeczną, następnie przebiega mostem nad Kanałem Żerańskim i biegnie dalej, krzyżuje się potem z ulicami Białołęcką, Bobrową, Mochtyńską, Frachtową, Cudną, Wspaniałą, Zamożną, Złotokwiatu, Cytrusową, Leśny Potok oraz Ruskowy Bród, by zakończyć się na skrzyżowaniu z ulicą Olesin.

Autobus linii 304 na ulicy Kobiałka

Wzdłuż ulicy Kobiałka znajdują się następujące obiekty:

Advertisement