FANDOM


Disambig
Ten artykuł dotyczy nieistniejącej ulicy na Marymoncie. Zobacz też: ulica Kołobrzeska na Sadybie.
Kołobrzeska
XXVI Marymont (Żoliborz)
Kołobrzeska (nr 4, nr 2)
ul. Kołobrzeska (widoczne domy nr 4 i nr 2)
Okres powstania: koniec XIX wieku
Długość: 300 m
Okres zlikwidowania: latach 70. XX wieku
Przyczyna likwidacji: budowa osiedla Marymont Dolny

Ulica Kołobrzeska (dawniej Ogrodowa) – nieistniejąca ulica, która znajdowała się na Marymoncie-Potoku na terenie obecnej dzielnicy Żoliborz, która biegła od ul. Gwiaździstej do ul. Morawskiej.

Kołobrzeska (Gwiaździsta)

Ulica Kołobrzeska widziana od ul. Gwiaździstej (1977)

Ulica powstała najpewniej na przełomie XIX i XX wieku w wyniku parcelacji dóbr folwarku Potok, początkowo nosiła nazwę Ogrodowa (por. Ogrodowa), jednak po włączeniu w granice Warszawy w 1916 roku nazwa ta powtarzała się z ul. Ogrodową na Woli, więc w 1921 roku zmieniono jej nazwę na Kołobrzeska, od położonego wówczas na terytorium Niemiec miasta Kołobrzeg. Zabudowa była początkowo drewniana, w okresie międzywojennym zaczęły się jednak liczniej pojawiać skromne przedmiejskie kamieniczki, między ul. Kołobrzeską a ul. Skrzelewską znajdował się również niewielki bazar.

Ulica rozpoczynała swój bieg od skrzyżowania z ul. Kamedułów, następnie biegła na zachód, krzyżowała się jedynie z ul. Smoszewską i kończyła swój bieg na skrzyżowaniu z ul. Morawską. W całości wchodziła w skład komisariatu XXVI Marymont. Według powojennych danych Biura Odbudowy Stolicy przy ulicy znajdowało się szesnaście budynków (od nr 2 do nr 22), z których 4 były drewniane, a 12 było murowanych; 6 było parterowych, 2 były piętrowe, a 4 dwupiętrowe. Zabudowa została częściowo zniszczona w trakcie II wojny światowej, całkowitemu zniszczeniu uległa zabudowa drewniana, kilka innych budynków było uszkodzonych lub spalonych. Przetrwało jednak sporo solidnych, murowanych domów i kamienic.

Zachowane budynki oraz ich otoczenie nie uległy większym zmianom przez kolejnych kilkadziesiąt lat, mogło między nimi powstać kilka nowych obiektów, które były zapewne samowolami budowlanymi, gdyż teren ten nie był przeznaczony pod inwestycje. Dopiero na przełomie lat 70. i 80. XX wieku ulica została praktycznie zlikwidowana, a większość budynków uległa wyburzeniu w związku z budową osiedla Marymont Dolny. Nazwę ulicy zniesiono w 1980 roku, jednak w 1989 roku nadano ją ponownie nowej ulicy na Sadybie. Ostatni budynek (nr 13/15) – pozostałość ul. Kołobrzeskiej – rozebrano kilka miesiecy przed wyborami samorządowymi przeprowadzonymi 19 czerwca 1994 roku.

Obecnie ostatnimi pozostałościami po ul. Kołobrzeskiej mogą być słupy telefoniczne oraz chodnik od budynku przy ul. Barszczewskiej 4 na południowy-zachód, w kierunku budynku przy ul. Mickiewicza 66.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.