Ulica Stanisława Hozjusza – niewielka ulica położona na Starym Żoliborzu w dzielnicy Żoliborz, która biegnie od ul. Felińskiego do ul. Krasińskiego. Patronem ulicy jest kard. Stanisław Hozjusz – poeta, teolog, humanista, przywódca kontrreformacji, sprowadził do Polski jezuitów.

Ulica została wytyczona w okresie międzywojennym w związku z parcelacją terenów pod zabudowę tzw. Żoliborza Urzędniczego, w miejscu, gdzie przepływająca tędy rzeczka Polkówka tworzyła rozlewisko. Nazwę Stanisława Hozjusza nadano jej 14 maja 1928 roku, ulica znajdowała się wówczas w granicach komisariatu XXVI Marymont. Ulica częściowo wyznaczyła granicę zabudowy jednorodzinnej, a na pozostałych fragmentach w 1930 roku rozpoczęto budowę kościoła św. Stanisława Kostki, zaś w 1934 roku utworzono Park Miejski. Zabudowę około 1938 roku uzupełniła plebania parafii św. Stanisława Kostki. Zabudowa uległa niewielkim zniszczeniom podczas II wojny światowej i została wkrótce odbudowana. Przetrwała bez zmian kolejne lata, dopiero w latach 1993-1997 w miejscu zapuszczonego i pozbawionego opieki parku wybudowano zespół sześciu budynków mieszkalnych.

Ulica rozpoczyna swój bieg u zbiegu z ul. Felińskiego, po czym najpierw biegnie na zachód, krzyżując się z ul. Kozietulskiego, po czym odbija na północ (tworząc kształt litery L), mija ul. Kossaka i kończy swój bieg na ul. Krasińskiego. Ulica jest jednokierunkowa na odcinku od Kozietulskiego do Krasińskiego.

Przy ul. Hozjusza znajdują się następujące obiekty:

Galeria

Linki zewnętrzne

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.