Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy ulicy. Zobacz też: zespół przystankowy Handlowa.

Ulica Handlowa – ulica na Targówku Mieszkaniowym.

Historia

ul. Handlowa (rejon ul. Szczepanika)

Nowa zabudowa ul. Handlowej, widoczne obiekty nr 36 i nr 34

Ulica powstała zapewne na początku XX wieku w ramach parcelacji dóbr Targówek, gdzie powstały osady Gudronit i Orchanówek, ulica w granicach Warszawy znalazła się w 1916 roku i wkrótce uzyskała nazwę Handlowa.

Odchodziła wówczas od Radzymińskiej między Mokrą a Kuflewską i kończyła się ślepo, gęstsza zabudowa pojawiła się z czasem, a w latach 30. XX wieku ulicę dociągnięto na zachód do Dalanowskiej. Wówczas przy Handlowej znajdowała się największa warszawska tuczarnia i ubojnia drobiu "Poldrób" (nr 5), duża fabryka papy "Gudronit" (nr 8) oraz warsztaty kolejki wąskotorowej „Wolwis”. Ponadto ulica zabudowana była małymi drewnianymi i murowanymi budynkami.

W 1939 roku ulica Handlowa rozpoczynała swój bieg od skrzyżowania z Radzymińską, po czym biegła na zachód krzyżując się kolejno z planowaną ul. Święciańską, planowaną ul. Myszkowską i kończyła się na ul. Stojanowskiej. De facto jednak ulica biegła dalej (choć ten odcinek nie istnieje już na planach regulacyjnych) na zachód przecinając jeszcze Pratulińską, Korzona i Lusińską, by dotrzeć do Dalanowskiej.

Dalej możliwe było także przejście aż do ul. Borzymowskiej. Większość zabudowań bez zniszczeń przetrwała II wojnę światową. Po wojnie w otoczeniu ulicy niewiele się zmieniło, w krajobrazie nadal dominowały pozostałości dawnej zabudowy oraz pozostałości fabryki papy. Ulicę wytyczono na zachodzie aż do Dolanowskiej, a w rejonie skrzyżowania powstały zabudowania sportowe DKS-u Targówek.

Sytuacja zmieniła się dopiero w latach 70. XX wieku, kiedy to wyburzono znaczną część dawnej zabudowy ulicy w związku z budową nowego osiedla Targówek Mieszkaniowy – z tego powodu znacznie zmieniono przebieg ulicy Handlowej, która została podniesiona do rangi ważniejszej drogi lokalnej osiedla. W rejonie ulic Dalanowskiej oraz Myszkowskiej ulicę Handlową wygięto na południe tak, aby docierała kolejno do ulic Kołowej i Gorzykowskiej.

Zlikwidowano wschodni odcinek ulicy, pozostawiając jedynie fragment w rejonie Radzymińskiej, zapewne z reliktami dawnej zabudowy, współcześnie już nieistniejącymi. W otoczeniu wybudowano nowe bloki i wytyczono nowe ulice, powstał także skwer. Zachowano jedynie kilka domów w rejonie współczesnej ul. Mokrej. Wkrótce ulicą pojechały pierwsze autobusy linii 160 i 162. Otoczenie ulicy przez kolejne lata nie uległo większym zmianom, dopiero w 2002 powstał blok nr 60, zaś po 2011 roku wzniesiono jeszcze dwa obiekty – nr 34 i nr 36.

Opis

Stanowi fragment tzw. obwodnicy Targówka.

Ulica rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z ul. Radzymińską, po czym kieruje się na zachód, krzyżuje ze Święciańską i zakręca na południe, by zakończyć się na ul. Kuflewskiej.

Tu następuje przerwa w biegu ulicy, ponownie ulica Handlowa rozpoczyna się od skrzyżowania z Myszkowską i Gorzykowską, skąd biegnie na północ mijając Remiszewską, następnie zakręca na zachód, mija ulice Szczepanika, Mokrą, Stojanowską, Pratulińską, Unicką, Korzona i Lusińską, za którą zakręca na południe i po chwili kończy się na skrzyżowaniu z ul. Kołową i ul. Ossowskiego.

Otoczenie

Z dawnej, przedwojennej zabudowy ulicy Handlowej do dzisiaj zachowały się domy położone pod numerami: nr 36 (wyburzony – 2011), nr 38, nr 40, nr 42, nr 44, nr 48 oraz nr 50. Poza tym przy ulicy Handlowej znajdują się jedynie bloki mieszkalne.

Ciekawostki

Taką samą nazwę nosiła niegdyś ul. Walcownicza.

Galeria

Advertisement