Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Ulica Dąbrowszczaków – ulica na Nowej Pradze w dzielnicy Praga Północ, która biegnie od ul. Szanajcy do ul. Ratuszowej. W latach 2017-2018 ulica Borysa Sawinkowa.

Opis ulicy

Powstała po II wojnie światowej, w latach pięćdziesiątych jako część osiedla Praga II. Po raz pierwszy na mapach pojawia się w 1955[1] i zakręca w kierunku al. Stalingradzkiej (ob. ul. Jagiellońska). Po raz pierwszy autobusy pojawiły się na niej w 1958[2].

Rozpoczyna się na południu skrzyżowaniem z ul. Szanajcy, przecina ulice Szymanowskiego (w pobliżu pl. Hallera) oraz Brechta i kończy się skrzyżowaniem z ul. Ratuszową, przy skwerze kpt. A. W. Żurowskiego. Jej przedłużeniem jest ul. Inżynierska.

Kwestia nazwy

Nazwa upamiętnia Dąbrowszczaków, czyli Brygadę im. Jarosława Dąbrowskiego, którzy uczestniczyli w hiszpańskiej wojnie domowej w latach 1936-1939. Według Instytutu Pamięci Narodowej, większość z nich dążyła do budowania państwa stalinowskiego w Hiszpanii, tworząc mit, że komuniści w wielu państwach walczyli o wyzwolenie[3].

Nazwa ulicy została zmieniona 9 listopada 2017 przez wojewodę mazowieckiego w trybie przewidzianym przez Ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Zarządzenie weszło w życie 10 listopada 2017.

Patronem został wówczas Borys Sawinkow, rosyjski pisarz i polityk żyjący na przełomie XIX i XX wieku. Członek Organizacji Bojowej Partii Socjalistów Rewolucjonistów odpowiedzialny za zamachy na carskich urzędnikach w latach 1904-1905. W czasie wojny polsko-bolszewickiej organizował struktury Rosyjskiej Armii Ludowej, która walczyła pod polskim dowództwem przeciwko Armii Czerwonej.

Po zmianie nazwy ulicy zlikwidowano także zespół przystankowy, który nosił nazwę Dąbrowszczaków. Włączono go do zespołu Plac Hallera, zmieniając numerację przystanków.

28 maja 2018 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego. Wojewoda mazowiecki zapowiedział wniesienie skargi kasacyjnej od powyższego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 7 grudnia 2018 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wojewody, co oznacza, że ówczesna ulica B. Sawinkowa ostatecznie wróciła do nazwy sprzed zmiany, tj. ulica Dąbrowszczaków.

Przypisy

Zobacz też

Advertisement