Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Tabliczka MSI o Hannie Czaki

Ulica Hanki Czaki – długa na prawie 200 metrów ulica położona na Żoliborzu. Rozpoczyna swój bieg skrzyżowaniem z ulicą Popiełuszki, biegnie do Słowackiego. Jest zorientowana w kierunku północ-południe. W swoim biegu krzyżuje się jedynie z ulicą Harcerską. Stoją przy niej tylko dwa budynki – Hanki Czaki 2 i 4 (Apartamenty Stary Żoliborz, powstałe w 2006 roku[1]). Budynki po drugiej stronie ulicy mają adresy od ul. Popiełuszki lub od ul. Słowackiego.

Ulica Hanki Czaki do 1972 roku[2] była końcowym odcinkiem ul. Popiełuszki (ówcześnie Stołeczna), który skręcał do ul. Słowackiego w rejonie ul. Gojawiczyńskiej zamiast kontynuować bieg prosto jak dziś - w związku z istnieniem ogródka jordanowskiego. Wówczas ulicą tą biegł ruch zarówno autobusowy, jak i tramwajowy[3].

Po budowie istniejącego do dziś przedłużenia ul. Popiełuszki (Stołecznej) ten dawny odcinek ulicy utracił swoją nazwę i funkcję komunikacyjną, stając się ulicą osiedlową. Przestała nią także kursować komunikacja miejska. Nową nazwę ulica otrzymała 28 października 2005 roku[4].

Patronem ulicy jest Hanna Czaki pseud. Helena – łączniczka i sekretarka kierownika Wydziału Informacji w Biurze Informacji i Propagandy Komendy Głównej Armii Krajowej. Aresztowana przez gestapo i uwięziona na Pawiaku. Rozstrzelana 11 lutego 1944 roku w ruinach getta.

Przypisy

  1. "Apartamenty Stary Żoliborz" Zespół budynków mieszkalnych, Architektura Murator
  2. Początek przebudowy - 15 marca 1971 roku (źródło), koniec - 17 stycznia 1972 roku (źródło)
  3. Mapa z 1963 roku, Trasbus
  4. Uchwała nr LXI/1744/2015 Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Advertisement