Warszawikia
Advertisement
Warszawikia
Ujednoznacznienie
Ten artykuł dotyczy ulicy Bohaterów Getta. Zobacz też: ulica Bohaterów i ulica Bohaterów Warszawy.

Ulica Bohaterów Getta – ulica położona na Muranowie w Śródmieściu, która biegnie na północ od ul. Długiej i kończy się ślepo w rejonie Ogrodu Krasińskich.

Historia

Historia ulicy rozpoczyna się i wiąże się z rzeką Bełczącą, zwaną potem "Nalewką", wzdłuż której wybudowano drogę, nazwaną potem ulicą Nalewki.

Z czasem stała się główną ulicą Muranowa oraz ważnym szlakiem w kierunku północ-południe, zabudowana została kamienicami, a część pierzei zajął Ogród Krasińskich. Cała zabudowa uległa zniszczeniu podczas II wojny światowej w wyniku powstania w getcie warszawskim.

Ulica Nalewki funkcjonowała jeszcze przez krótki czas po wojnie, potem została jednak zastąpiona przez nowy szlak komunikacyjny – ulicę Marcelego Nowotki.

Dawny odcinek ulicy Nalewki został zlikwidowany poza skrajnie południowym odcinkiem między Ogrodem Krasińskich a ulicą Długą, któremu w latach 50. XX wieku nadano imię "Bohaterów Getta".

Nie odbudowano zabudowy, zachowany został jednak dawny bruk z szynami tramwajowymi zachowanymi w oryginalnym, przedwojennym rozstawie – 1525 mm. Odbudowano jedynie Arsenał, przy którym zachowano oryginalne jego ułożenie względem ulicy – budynek w tym miejscu zachodził na jezdnię tak bardzo, że niemożliwe było wygospodarowanie chodnika.

Nazwa

W 2012 roku profesor Jacek Leociak wyszedł z inicjatywą, aby ul. Bohaterów Getta przywrócić historyczną nazwę „Nalewki”, jak pisał w ten sposób przywrócimy tożsamość tego miejsca, tego kawałka bruku z resztkami torów tramwajowych. Nie gdzie indziej, tylko właśnie tutaj zaczynały się Nalewki – główna arteria komunikacyjna i handlowa dzielnicy północnej zamieszkałej w przeważającej większości przez Żydów. Tutaj – u zbiegu Bielańskiej, Długiej i Nalewek – była brama do żydowskiej Warszawy.

Otoczenie

Na rogu ul. Długiej znajduje się kamień upamiętniający miejsce, gdzie 31 sierpnia 1944 roku hitlerowskie dowództwo rozbiło broniącą się w pasażu Simonsa powstańczą redutę.

Zobacz też

Advertisement