<place lat="52.23566010" lon="21.00499970" /> Ulica Bagno – ulica w Śródmieściu, ciągnąca się od placu Grzybowskiego na zachodzie do ul. Zielnej na wschodzie.

Przebieg

Ulica rozpoczyna swój przebieg na zachodzie wylotem na pl. Grzybowski stanowiąc przedłużenie południowej części placu, by po około 250 metrach zakończyć swój bieg na ulicy Zielnej. W planach jest przedłużenie uliczki do Świętokrzyskiej[1].

Historia

Zabudowa ul. Bagno

Ulica Bagno powstała w okresie bujnego rozwoju tej części Warszawy, a więc około XVII wieku. Od samego początku powstania wchodziła w skład ciągu ulic Bagno, Zgoda, Bracka, Wiejska, które łączyły jurydykę Grzybów z Ujazdowem, stanowiąc najszybsze i najkrótsze połączenie między nimi. W wyniku XIX-wiecznych zmian w układzie urbanistycznym Śródmieścia została skrócona do ul. Świętokrzyskiej w skutek czego utraciła bezpośrednie połączenie z ul. Zgoda przez co zmalało jej znaczenie tranzytowe. Mimo to, aż do II wojny światowej stanowiła najkrótsze połączenie placu Grzybowskiego z rejonem Marszałkowskiej.

W okresie wojny ulica Bagno znajdowała się w całości w obszarze tzw. "małego getta". Do strefy "aryjskiej" powróciła dopiero po jego likwidacji czyli, około 1942 roku. W wyniku działań wojennych zabudowa ulicy została silnie uszkodzona - zburzeniu uległy cztery domy znajdujące się bliżej Świętokrzyskiej. Mimo to zaraz po wojnie część domów została odbudowana przez prywatnych właścicieli i wpisana do rejestru zabytków. Powrócił na nią także przedwojenny prywatny handel, będący unikatowym w powojennej Warszawie skupieniem w jednym miejscu tak dużej liczby małych, prywatnych sklepów, zakładów rzemieślniczych i sprzedawców ulicznych, co było sprzeczne z polityką władz, które dążyły do stopniowej likwidacji prywatnej inicjatywy gospodarczej. Zagładę ulicy przyniósł rok 1962, kiedy to zapadła decyzja Krajowej Rady Narodowej o wyburzeniu całej zabudowy Bagna i zmiany jej przebiegu. Zabytkowe budynki zostały skreślone z rejestru zabytków i rozebrane a w ich miejscu powstało zaprojektowane przez Bohdana Gniewiewskiego i Jana Bogusławskiego blokowisko "Grzybów I". Ulica całkowicie zmieniła swój przebieg. Utraciła połączenie ze Świętokrzyską, gdyż została poprowadzona równolegle do niej, lecz nie otrzymała połączenia z ulicą Zielną na wschodzie, przez co stała się drugorzędną ślepą uliczką osiedlową. Dopiero w latach 90. została przebita do Zielnej przez specjalnie zaprojektowany przejazd w budynku biurowym przy ul. Zielnej.

W związku z planowaną przebudową Śródmieścia istnieje wiele projektów zagospodarowania okolic ulicy Bagno – od wybudowania kolejnego budynku po drugiej stronie ulicy po przebicie ulicy aż do Marszałkowskiej.

Otoczenie

Obecnie przy Bagnie mieszczą się tylko 4 budynki:

Przypisy

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.