Ulica Bagatela (dawniej Droga do Alej) – ulica położona na terenie Ujazdowa w dzielnicy Śródmieście, która biegnie od Alej Ujazdowskich do pl. Unii Lubelskiej.

Historia

Ulica została wytyczona w II połowie lat 60. XVIII wieku jako aleja dopełniająca "gwieździste" założenie urbanistyczne Osi Stanisławowskiej, odchodząc na wschód od pl. Mokotowskiego do pałacu belwederskiego. Nosiła ona wówczas nazwę Droga do Alej, choć wiele źródeł podaje także nazwę Okopowa (por. Okopowa), nawiązując do położenia w sąsiedztwie Okopów Lubomirskiego – tę wersję odrzuca jednak historyk sztuki i varsavianista Jarosław Zieliński. W rejonie arterii znajdował się pałacyk należący do Marcello Bacciarellego, który podobno ukuł dla swojej rezydencji nazwę "bagatela", być może w nawiązaniu do jej niewielkiego znaczenia tej drogi w układzie Osi Stanisławowskiej. Tutaj również zmarł i pochowany został w ujazdowskim kościele św. Anny, po którym nie ma już dzisiaj śladu. W 1818 roku Szymon Chavot założył przy ulicy restaurację "Bagatela".

W XIX wieku okoliczne tereny wraz ze starym pałacykiem należały do Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego, w 1870 roku ulica uzyskała nazwę Bagatela, w 1881 roku uruchomiono wzdłuż niej linię tramwaju konnego (potem elektrycznego), zaś w 1884 roku z inicjatywy Jana Maurycego Kamińskiego w zachodniej części ulicy powstał ogród zoologiczny – działał on jednak jedynie siedem lat i padł pod naporem długów, wynikających między innymi z afery z zatrutym mięsem, od których padła część zwierząt. W miejscu ogrodu powstał potem park, który na początku XX wieku został rozparcelowany pod nową zabudowę – powstały tu wysokie, nawet dziewięciokondygnacyjne kamienice. Wschodnią część ulicy zaczęto parcelować w okresie międzywojennym, i wówczas powstała tu m.in. willa ambasady Szwecji oraz ogródek jordanowski na rogu Alej Ujazdowskich.

Kamień pamiątkowy na rogu Alej Ujazdowskich

Podczas okupacji niemieckiej na terenie zachowanych ogrodów dawnego pałacyku organizowano jarmarki z owocami, przetworami i ziołami, a sama ulica nosiła wówczas nazwę Brombergerstrasse (Bydgoska). Ze względu na bliskie sąsiedztwo tzw. "dzielnicy niemieckiej" zabudowa nie została znacznie zniszczona podczas II wojny światowej, później zaś nie zaszło już wzdłuż niej wiele zmian – w latach 60. XX wieku pojawiła się jedynie willa ambasadora brytyjskiego (nr 5). Ponadto zamiast tramwajów ulicą od 1946 roku kursowały trolejbusy, które jednak zlikwidowano w 1967 roku. W 2013 roku zaproponowano do realizacji trasę tramwajową wzdłuż ulicy od pl. Unii Lubelskiej do proponowanej trasy wzdłuż Alej Ujazdowskich – celowość budowy została zbadana przez specjalistów, którzy postawili ją wysoko w rankingu jako część proponowanej trasy wzdłuż Traktu Królewskiego.

Ulica rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z Alejami Ujazdowskimi i ul. Belwederską, po czym kieruje się na zachód, gdzie krzyżując się jedynie z ul. Flory dochodzi do pl. Unii Lubelskiej, na którym schodzi się z al. Szucha, ul. Marszałkowską, ul. Polną, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Puławską oraz ul. Klonową.

Otoczenie

Kamienica A. Bromke (nr 14)

Kamienica J. Łaskiego (nr 15)

Przy ul. Bagatela znajdują się następujące obiekty:

Spośród nieistniejących obiektów należy wymienić:

Galeria

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.