<place lat="52.21487240" lon="21.04340720" /> Ulica 29 Listopada (dawniej Huzarska) – ulica położona w Ujazdowie w dzielnicy Śródmieście, która biegnie bez przecznic od ul. Czerniakowskiej do ul. Szwoleżerów.

Ulica została wytyczona w latach 30. XIX wieku jako droga dojazdowa do koszar Grodzieńskiego Huzarskiego Pułku Lejb-Gwardii, które znalazły się po południowej stronie ulicy. Wtedy też ulica uzyskała nieformalną nazwę Huzarska – biegła wówczas jako przedłużenie ul. Myśliwieckiej i przed pałacem Myślewickim zakręcała w stronę ul. Czerniakowskiej, a poza koszarami jej sąsiedztwo stanowiły głównie pola uprawne. Na przełomie XIX i XX wieku drewniane zabudowania koszarowe zostały zastąpione murowanymi, powstał nowy odcinek ulicy w kierunku ul. Agrykoli Dolnej, zaś w 1904 roku na terenie koszar stanęła cerkiew św. Olgi. Obok niej stanął pomnik gen. Michaiła Skobielewa.

W okresie międzywojennym porosyjskie koszary zostały zajęte przez polskie jednostki wojskowe, w tym 1. dywizjon artylerii konnej oraz 1. pułk szwoleżerów. Dnia 5 lipca 1921 roku ulicy nadano nazwę 29 Listopada, odwołującą się do dnia 29 listopada 1830 roku, kiedy to z pobliskiej Szkoły Podchorążych pułkownik Piotr Wysocki wyprowadził oficerów, rozpoczynając powstanie listopadowe. Około 1925 roku ulica została przebudowana, cerkiew i pomnik rosyjskiego generała zostały zburzone, ale na terenie koszar powstał pomnik Józefa Piłsudskiego oraz pomnik Józefa Bema.

Nieistniejąca cerkiew św. Olgi

Podczas powstania warszawskiego powstańcy raz, 28 sierpnia, próbowali zaatakować koszary od strony ul. Podchorążych, jednak atak załamał się. Zabudowania ulicy zostały częściowo zniszczone w trakcie II wojny światowej, ruiny rozebrano. W latach 1948-1949 ulicą kursowały autobusy linii 108. Wkrótce na wolnej przestrzeni wybudowano nowe budynki mieszkalne, uzupełnione o nowe skrzydło budynku nr 3 (1989) oraz nowy budynek (nr 18a) w 2002 roku. Obecnie przy ul. 29 Listopada może powstać nowy apartamentowiec pod nr 5, w miejscu nielegalnie wyburzonych dawnych koszar huzarskich, choć o odzyskanie terenu starają się także Łazienki Królewskie.

Przy ul. 29 Listopada znajdują się obecnie następujące obiekty:

Przy ul. 29 Listopada znajdowała się dawniej również cerkiew św. Olgi oraz pomnik Józefa Piłsudskiego na tyłach budynku nr 3.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.