Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Ulica 1 Praskiego Pułku – główna ulica Wesołej o długości 3,5 kilometra, która biegnie przez obszary Plac Wojska Polskiego, Wesoła-Centrum, Groszówka i Stara Miłosna.

Historia

Nazwa ulicy została zmieniona 9 listopada 2017 przez wojewodę mazowieckiego w trybie przewidzianym przez Ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Zarządzenie weszło w życie 10 listopada 2017 i miało moc obowiązującą.

Patronem został Władysław Raczkiewicz, polski działacz polityczny, społeczny i wojskowy, uczestnik I wojny światowej i walk z bolszewikami, Prezydent RP na uchodźstwie (19391947)

28 maja 2018 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zarządzenie zastępcze wojewody mazowieckiego. Wojewoda mazowiecki zapowiedział wniesienie skargi kasacyjnej od powyższego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 7 grudnia 2018 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wojewody, co oznacza, że ówczesna ulica Raczkiewicza ostatecznie wróciła do nazwy sprzed zmiany, tj. ulica 1 Praskiego Pułku.

Przebieg

Ulica zaczyna się skrzyżowaniem z Okuniewską, z którą tworzy rondo płka J. Kleibera. Po przejściu przez tory kolejowe mija ulice: Głowackiego, Miłą, Sikorskiego i Kilińskiego, Kwiatową i Apteczną, Armii Krajowej, Spokojną, Niemcewicza (jako rondo E. Bułhaka), Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, Broniewskiego, Staszica, Prusa, Wawerską i Wita Stwosza, Mazowiecką i kończy się skrzyżowaniem z Traktem Brzeskim. Jej przedłużeniem jest ul. Jana Pawła II.

W 2014 roku wzdłuż ulicy, na odcinku NiemcewiczaTrakt Brzeski, wybudowana została ścieżka rowerowa.

Otoczenie

Przy ulicy znajdują się:

  • Stacja kolejowa Warszawa Wesoła
  • nr 9 – Urząd Pocztowy nr 145
  • nr 21 – Komisariat Policji Warszawa-Wesoła
  • nr 21A – Ośrodek Pomocy Społecznej
  • nr 31 – Ochotnicza Straż Pożarna oraz Biblioteka publiczna
  • nr 33 – Urząd Dzielnicy Wesoła

Galeria

Advertisement