Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Tutaj składuję napisane przeze mnie artykuły, które ze względu na panujące zasady na Warszawikii, nie mogą ukazać się pod swoją nazwą.

Zajezdnia autobusowa i trolejbusowa Piaseczno

Widok na zajezdnię Piaseczno

Zajezdnia autobusowa i trolejbusowa Piaseczno (R-12) - istniejąca w latach 1983 - 1995 oraz 2000 - 2002, zajezdnia należąca do Miejskich Zakładów Autobusowych, mieszcząca się przy ul. Puławskiej 33 w Piasecznie.

Historia

Plany i budowa

Budowa zajezdni zaczęła się w 1977 roku. Według planów zajezdnia miała pomieścić 300 autobusów i trolejbusów. Po sześciu latach, 9 kwietnia 1983 roku zajezdnia rozpoczęła swoją działalność.

Pierwszy żywot

Jako pierwsze na zajezdnię przybyły Ikarusy 260.04, z których część została przenumerowana. Autobusy następnie wracały albo do swoich macierzystych zajezdni albo zostawały w zajezdni Piaseczno. Podobny precedens dokonywano wiele razy.

W związku z opóźnieniami dotyczącymi dostaw przegubowych autobusów, na „R-12” zostały skierowane wozy z zajezdni Woronicza i zajezdni Kleszczowa, a konkretnie Ikarusy serii 280.11 oraz 280.26.

1 czerwca 1983 roku na trasę linii 51 wyruszyły pierwsze trolejbusy. Były to pojazdy ZIU-9UP - w większości podarowane od Związku Radzieckiego (nr-y tab. T001-T006, T015-T040), a także pozyskane z Lublina (nr-y tab. T007-T014).

Pod koniec 1983 roku dostarczono z Instytutu Elektrotechniki na testy 3 sztuki prototypowego modelu trolejbusu Jelcz PR110T (o numerach tab. T041-T043), a rok później kolejny (o nr tab. T044). Były one testowane do 1986 roku, kiedy to wycofano je.

W październiku 1984 roku na stan zajezdni zawitały nowe 22 Ikarusy 280.26, które dostały numery taborowe 1979-2000, natomiast naniesiono je tylko na dwóch (1999, 2000). 18 sierpnia 1984 roku wszystkie Ikarusy z serii 280.26 zostały przeniesione na zakres numerów 30xx.

W 1988 roku rozpoczęto kasację 4 trolejbusów ZIU-9UP, a w następnym roku - 15 sztuk. W związku z tym, że zaczęto odczuwać braki taborowe wśród trolejbusów w 1989 roku zakupiono początkowo 12 sztuk trolejbus Jelcz PR110E. W 1991 zakupiono kolejne 8 sztuk, które umożliwiły kasację kolejnych 6 sztuk „Ziutków”. Pozostałe „Ziutki” zostały sprzedane w 1992 do Mińska na Białorusi, a w zamian za to zakupiono od szwajcarskiego miasta St. Gallen 12 sztuk trolejbusów Saurer ST4TIILM (11 sprawnych, a jeden - powypadkowy - jako dawca części dla pozostałych), a wraz z nimi 8 sztuk przyczep Moser APE4/80 / FFA (o nr tab. P001-P008).

W 1993 roku, w ramach zmniejszenia kosztów, podjęto decyzję o stopniowym wygaszaniu działalności zajezdni, przerzucając część autobusów do zajezdni Woronicza. Podczas wiosny i lata 1994 roku rozdysponowano prawie cały pozostały tabor autobusowy po innych zajezdniach, z wyjątkiem Stalowej, do której trafiły wozy z zajezdni Pożarowa.

W grudniu 1994 roku do zajezdni trafiły w tragicznym stanie Ikarusy 280.37 (o nr tab. A301-A315), które zostały odzyskane od firmy Akpol. Po ich gruntownym remoncie, zostały rozprowadzone po zajezdniach.

Zajezdnia Piaseczno została zlikwidowana 1 września 1995 roku, w związku z likwidacją linii trolejbusowej 51. W tym samym momencie zajezdnię opuściły ostatnie autobusy które do tej pory obsługiwały linie piaseczyńskie. Trolejbusy natomiast nadal znajdowały się w zajezdni i oczekiwały na decyzję co dalej z nimi.

Drugi żywot

W 2000 roku zajezdnia Piaseczno stała się częścią Oddziału ds. eksploatacji autobusów zajezdni Woronicza, gdzie odstawiano wozy do obsługi linii piaseczyńskich.

W 2001 roku rada miasta Warszawy uchwaliła ustawę o likwidacji wszystkich trolejbusów. Wszystkie Jelcze z wyjątkiem jednego sprzedano do MPK Lublin, natomiast trolejbusy marki Saurer wraz z przyczepami zostały przekazane do organizacji zajmujących się ochroną zabytków techniki, a także ZKM Gdynia, gdzie są używane na trasie.

12 grudnia 2002 zajezdnię ponownie zamknięto, teren przekazano miastu Piaseczno, które następnie przekazano zakonowi Bonifratrów. Sam zakon sprzedał teren deweloperowi, który wybudował na nim centrum handlowe.

Ciekawostki

  • Autobusy (o nr tab. 1604, 1605, 1611, 1618, 1620 – 1621, 1624 – 1626, 1628) mimo wpisania na stan zajezdni Piaseczno, to fizycznie znajdowały się przez cały czas w zajezdni Ostrobramska.

Tabor na przestrzeni lat

Autobusowy

Autobus Ilostan taboru Lata od - do
Ikarus 260.02 2 1993-1995
Ikarus 260.04 148 1983-1995
Ikarus 260.73A 6 1994-1995
Ikarus 280.11 39 1983-1990
Ikarus 280.26 126 1983-1995
Ikarus 280.37 3 1993-1994
Ikarus 280.58 3 1991-1995
Ikarus 280.T4 11 1989-1995
Jelcz L11/2 1 1989-1990

Trolejbusowy

Trolejbus Ilostan taboru Lata od - do
ZIU-9UP 40 1983-1991
Jelcz PR110T 4 1983-1986
Jelcz PR110E 20 1989-1995
Saurer ST4TIILM 12 1991-1995

Przyczepy

Przyczepa Ilostan taboru Lata od - do
Moser APE4/80 / FFA 8 1991-?

Linki Zewnętrzne

Advertisement