Logo Polskiej Rady Ekumenicznej

Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan w Warszawie – zespół konferencji, spotkań i nabożeństw ekumenicznych organizowanych przez Polską Rade Ekumeniczną i Komisje Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, codziennie odbywają się spotkania (zawsze w innym kościele chrześcijańskim), podczas których głoszone są kazania przez kapłanów, którzy nie są wiernymi wyznania danej świątyni. Akcja została zaproponowana w 1908 r. przez ks. Paula Wattsona i od tego czasu przypada ona zawsze między dniem św. Piotra, a dniem upamiętniającym św. Pawła. W Tygodniu modlitw o Jedność Chrześcijan udział biorą następujące związki wyznaniowe:

Akcja organizowana jest na terenie całego kraju.

Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan 2007 w Warszawie

Msza św. w Katedrze Polskokatolickiej pw. św. Ducha

Hasłem Tygodnia modlitw o Jedność Chrześcijan w 2007 roku były słowa z Ewangelii św. Marka: „Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę”. Program spotkań ekumenicznych wyglądał następująco:

Warszawskiemu Tygodniowi modlitw o Jedność Chrześcijan towarzyszyły również inne spotkania i nabożeństwa m.in. w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, we wspólnocie Chemin Neuf w Wesołej. Odbył się także dzień judaizmu i dzień islamu.

Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan 2008 w Warszawie

Spotkanie w Kościele Starokatolickim Mariawitów pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Hasłem Tygodnia modlitw o Jedność Chrześcijan w 2008 roku były słowa z 1. listu do Tesaloniczan: „Bez przestanku się módlcie”. Program spotkań ekumenicznych wyglądał następująco:

Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan 2009 w Warszawie

Liturgia słowa w Kościele Ewangelicko-Reformowanym

Hasłem Tygodnia modlitw o Jedność Chrześcijan w 2009 roku były słowa z Księgi Ezechiela: „Aby byli jedno w Twoim ręku”. Program tamtejszych spotkań ekumenicznych wyglądał następująco:

Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan 2010 w Warszawie

Nabożeństwo w Kościele luterańskim pw. św. Trójcy

Hasłem Tygodnia modlitw o Jedność Chrześcijan w 2010 roku były słowa z Ewangelii wg. św. Łukasza: „Wy jesteście świadkami tego”. Program zeszłorocznych spotkań ekumenicznych wyglądał następująco:

Nabożeństwo dla młodzieży nie odbyło się.

Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan 2011 w Warszawie

Hasłem Tygodnia modlitw o Jedność Chrześcijan w 2011 roku były słowa zaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: "Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach:. Program tegorocznych spotkań ekumenicznych wyglądał następująco:

Błogosławieństwo biskupie podczas nabożeństwa ekumenicznego w kościele św. Trójcy w Warszawie w dn. 24 stycznia 2011 roku

Tydzień modlitw o Jedność Chrześcijan odbywał się także w kolejnych latach.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.