Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Biskup Tadeusz Pikus

Bp Tadeusz Pikus (ur. 1 września 1949 w Zabielu) - biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej, doktor habilitowany z zakresu teologii fundamentalnej, niegdyś duszpasterz Polaków w Związku Radzieckim. Zreformował pracę Wydziału Nauki Katolickiej w Archidiecezji Warszawskiej, z ramienia Episkopatu prowadzi dialog ekumeniczny i międzyreligijny. W Archidiecezji Warszawskiej jest organizatorem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Ksiądz i wykładowca

Urodził się 1 września 1949 r. w Zabielu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 r. w Warszawie. W 1983 r. rozpoczął studia doktoranckie z teologii fundamentalnej na Uniwersytecie Nawarra w Pamplonie. Po 2 latach obronił pracę doktorską i rozpoczął pracę w Sekretariacie Prymasa Polski oraz wykładowcy w Warszawskim Metropolitalnym Seminarium Duchownym, gdzie pełnił też funkcję prefekta, a później wicerektora. W latach 1990-1992 był kapelanem pracowników Pracowni Konserwacji Zabytków w Moskwie oraz duszpasterzem Polaków w Związku Radzieckim.

Przed nominacją biskupią pełnił szereg bardzo odpowiedzialnych i ważnych zadań w Archidiecezji Warszawskiej. Był bardzo cenionym wykładowcą i profesorem. Uwielbiany przez kleryków, wykładał także w seminarium w Grodnie i w Łowiczu, w Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, w Polskim Centrum Katechetycznym w Wilnie, a także w College'u Teologii Katolickiej św. Tomasza z Akwinu w Moskwie, który osobiście założył.

Biskup warszawski

bp Tadeusz Pikus w czasie procesji rezurekcyjnej w parafii bł. Władysława z Gielniowa

24 kwietnia 1999 r. Papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Lysinia. Uroczystość konsekracji odbyła się w archikatedrze pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie, 8 maja 1999 r. Mszy św. przewodniczył i święceń biskupich udzielił mu Prymas Glemp. Nowy biskup pomocniczy został mianowany wikariuszem generalnym i przewodniczącym Wydziału Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, który zreorganizował. Powołani zostali nowi pracownicy, utworzono nowe struktury, których zadaniem jest nie tylko jak najlepsze kierowanie pracą katechetyczną w zmieniającej się rzeczywistości, ale także odpowiedzialna współpraca katechetów z kurią, z proboszczami i ze szkołą. W ramach reorganizacji szkolenia katechetów, w 2000 r. bp Pikus został kierownikiem Wyższych Zawodowych Studiów Katechetycznych Sekcji św. Jana Chrzciciela Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie oraz kierownikiem kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli religii - katechetów. Jest wieloletnim wykładowcą w PWTW i w UKSW.

W kwietniu 2014 roku biskup Tadeusz Biskup otrzymał przeniesienie do diecezji drohiczyńskiej i awans na ordynariusza tej diecezji.

Pozostałe pełnione funkcje

Obok wymienionych funkcji, bp Pikus jest członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów, a także kanonikiem gremialnym Kapituły Metropolitalnej Warszawskiej. Był członkiem Rady Głównej IV Synodu Archidiecezji Warszawskiej. Pełni szereg ważnych funkcji w Konferencji Episkopatu Polski, zwłaszcza w dziedzinie ekumenizmu i dialogu międzyreligijnego m.in. jest przewodniczącym Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi oraz Bilateralnego Zespołu Katolicko-Prawosławnego, a także delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów.

Bp Pikus w swojej posłudze odznacza się fachowością, ogromnym taktem i wyrozumiałością, dlatego przyjmowany jest z wielką życzliwością. Utrzymuje liczne kontakty na polu katechetycznym, i to zarówno z władzami oświatowymi na różnych szczeblach, jak i z katechetami i nauczycielami w poszczególnych szkołach. Jest też autorem wielu książek i artykułów, zwłaszcza z dziedziny teologii fundamentalnej i dialogu międzyreligijnego. W wolnych chwilach można go spotkać nad wodą, łowiącego ryby.

Advertisement