Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Jedna z tego typu tablic (ul. Górczewska, róg al. Prymasa Tysiąclecia)

Przykład tabliczki z nazwą organizacji - opiekuna miejsca pamięci (pl. Zamkowy 15/19)

Tablice pamiątkowe Tchorka – grupa tablic pamiątkowych o wspólnym wzorze stworzona w 1949 roku przez rzeźbiarza Karola Tchorka w celu oznaczenia nimi i upamiętnienia miejsc zbrodni niemieckich dokonanych w Warszawie podczas II wojny światowej.

Są to piaskowcowe tablice opatrzone krzyżem maltańskim z inskrypcją: Miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny oraz umieszczonym poniżej krótkim opisem wydarzenia. Niektóre opatrzone są też napisem Miejsce walki Polaków o wolność Ojczyzny. Przy niektórych tablicach można jeszcze znaleźć małe mosiężne tabliczki z nazwami szkół, organizacji, instytucji lub firm opiekujących się danym miejscem pamięci. Bardzo często sadzone przy nich kwiaty są w kolorach białym i czerwonym.

Niestety, w treści niektórych tablic występują błędy (merytoryczne, interpunkcyjne i ortograficzne) oraz niezręczności redakcyjne. Najważniejszymi powodami był pośpiech, w jakim je wykonywano, oraz niedostateczna weryfikacja przez autorów tablic faktów historycznych (m.in. trudności w dotarciu po wojnie do bezpośrednich świadków opisywanych wydarzeń).

Początkowo tablic Tchorka mogło być około 370, jednak podczas wyburzeń wielu domów w latach 50. i 60. XX wieku niektóre z nich zniknęły bezpowrotnie. Dzisiaj jest ich około 200.

Spis tablic

UWAGA! To może nie być pełny spis tego typu tablic pamiątkowych w Warszawie. Dane będą uzupełniane – także TY możesz to zrobić.

Bielany

ul. Pułkowa 30

 • ul. Gdańska 12 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 14 września 1944 roku Niemcy rozstrzelali 10 osób cywilnych,
 • ul. Podczaszyńskiego 5 – umieszczona na fasadzie kamienicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 27 maja 1944 roku i w dni następne Niemcy rozstrzelali 9 Polaków,
 • ul. Pułkowa 30 – umieszczona na fasadzie domu tablica upamiętnia miejsce, gdzie 22 września 1939 roku żołnierze Wehrmachtu rozstrzelali sześciu bezbronnych mieszkańców.

Mokotów

ul. Dworkowa 3

ul. Kielecka 29A

al. Niepodległości 132/136

ul. Puławska 71

Puławska / al. Wilanowska

ul. Rakowiecka 15/17

ul. Rakowiecka 61 (od strony ulicy św. A.Boboli)

 • ul. Belgijska 11 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 3 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 23 Polaków.
 • ul. Bokserska – umieszczona przy ulicy tablica (stela) upamiętnia miejsce, gdzie w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku zginęło około 150 powstańców.
 • ul. Bukowińska 26A – umieszczona na postumencie przy bloku mieszkalnym tablica upamiętnia miejsce, gdzie 5 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 10 Polaków.
 • ul. Chełmska 19/21 – umieszczona przy wjeździe na teren WFDiF wolno stojąca tablica upamiętnia miejsce, gdzie 25 i 26 sierpnia 1944 roku w wyniku bombardowania przez Niemców szpitala powstańczego zginęło ponad 300 rannych.
 • ul. Czerniakowska 141 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 2 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 13 osób.
 • ul. Czerniakowska, róg Idzikowskiego – umieszczona przy ulicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 18 września 1944 roku Niemcy rozstrzelali 40 rannych i chorych powstańców.
 • ul. Dąbrowskiego 3 – umieszczona na fasadzie kamienicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 3 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 15 Polaków.
 • ul. Dworkowa 3 – umieszczona na ogrodzeniu budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie w sierpniu 1944 roku niemieccy zbrodniarze rozstrzelali grupę małych dzieci w wieku od 5 do 10 lat.
 • ul. Kielecka 29A – umieszczona na frontowej ścianie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie w 22 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 7 Polaków.
 • ul. Klarysewska 55 – umieszczona przed domem tablica upamiętnia miejsce, gdzie 30 września 1944 roku Niemcy rozstrzelali 30 Polaków.
 • ul. Madalińskiego 39/43 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 2 sierpnia1944 roku Niemcy rozstrzelali 20 osób pod nr 19/21 oraz 10 osób pod nr 27, a 21 sierpnia 1944 roku 30 osób pod numerem 39/43.
 • ul. Nabielaka 18 – umieszczona na cementowym postumencie tablica upamiętnia miejsce, gdzie 24 listopada 1943 roku, 10 lipca 1944 roku oraz 3 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 42 Polaków. Nie jest to typowa tablica Tchorka, ale nawiązuje do niego treścią napisu oraz wykorzystanym symbolem krzyża maltańskiego.
 • al. Niepodległości 132/136 – umieszczona na fasadzie kamienicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 11 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali kilkanaście osób ludności cywilnej.
 • al. Niepodległości 208 – umieszczona przed budynkiem GUS-u tablica upamiętnia miejsce, gdzie w lipcu i sierpniu 1944 roku Niemcy rozstrzelali około 30 osób ludności cywilnej.
 • al. Niepodległości 210 – umieszczona na fasadzie budynku (od strony alei Armii Ludowej) tablica upamiętnia miejsce, gdzie 7 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 56 Polaków.
 • ul. Odyńca 55 – umieszczona na fasadzie kamienicy tablica upamiętnia miejsce, w którym podczas powstania warszawskiego powstańcy stawiali długotrwały opór okupantowi niemieckiemu.
 • ul. Olesińska 5 – umieszczona na fasadzie kamienicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 4 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 70 Polaków.
 • ul. Orężna 23 – umieszczona na fasadzie domu tablica upamiętnia miejsce, gdzie 2 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 83 osoby. Informacja na tym kamieniu jest jednak niepotwierdzona.
 • ul. Puławska 15 – umieszczona przed budynkiem tablica tablica upamiętnia miejsce, gdzie 3 grudnia 1943 roku Niemcy rozstrzelali 100 Polaków. Obok znajduje się także tabliczka upamiętniająca pułk "Baszta" oraz umieszczone za szybą obwieszczenie o rozstrzelaniu, datowane na 3 grudnia 1943 roku. Wśród ofiar tej egzekucji był znany projektant konstrukcji stalowych, Stefan Bryła.
 • ul. Puławska 71 – umieszczona na fasadzie kamienicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 3 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 108 Polaków.
 • ul. Puławska, róg al. Wilanowskiej – tablica upamiętnia miejsce, gdzie 2 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 27 osób ludności cywilnej.
 • ul. Rakowiecka 15/17 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia rozstrzelanie przez Niemców 3 sierpnia 1944 roku 15 osób w domu pod numerem 4, a 4 sierpnia 1944 roku 10 osób w domu pod numerem 5 oraz 15 osób w domu pod numerem 15/17.
 • ul. Rakowiecka 61 – umieszczona na ścianie budynku klasztornego (od strony ulicy św. A.Boboli) tablica upamiętnia miejsce, gdzie 2 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali i spalili 40 Polaków.
 • ul. Rakowiecka 61 – umieszczona przy ogrodzeniu budynku klasztornego wolno stojąca tablica upamiętnia miejsce, gdzie w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 40 Polaków. Nie jest to standardowy pomnik projektu Tchorka, lecz nawiązuje do niego treścią napisu i wyglądem (wyryty nad napisem krzyż maltański jest mniejszy, a w jego centralnej części znajduje się orzeł).
 • ul. Rodzynkowa – umieszczona na wale przeciwpowodziowym tablica upamiętnia miejsce, gdzie we wrześniu 1944 roku żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego dokonali desantu Wisły idąc z pomocą powstańczej Warszawie.
 • ul. Sandomierska 21 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 4 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 17 Polaków.
 • ul. Sandomierska 23 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 4 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 9 Polaków.
 • ul. Skolimowska 5 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 5 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 100 Polaków.

Ochota

ul. Grójecka 22/24

Tarczyńska / Daleka

Wawelska 15

 • ul. Akademicka 5 – dwie tablice, jedna w podwórzu, druga na klatce schodowej wiodącej do piwnicy gmachu, upamiętniające miejsce, gdzie w latach 1939-1944 Niemcy dokonywali masowych egzekucji.
 • ul. Barska 4 – tablica na murze otaczającym Zakład księży Orionistów upamiętniająca 140 Polaków rozstrzelanych w tym miejscu 10 lutego 1944 roku.
 • ul. Grójecka 22/24 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 5 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali około 40 Polaków.
 • ul. Grójecka 47/51 – umieszczona na ścianie budynku od strony Wawelskiej tablica upamiętniająca egzekucję 40 Polaków w dniu 9 listopada 1943 roku.
 • ul. Grójecka 95 – umieszczona na wysokości posesji nr 95 tablica na murze upamiętnia miejsce, gdzie w sierpniu 1944 roku Niemcy rozstrzelali kilkuset Polaków.
 • ul. Mianowskiego 15 – umieszczona na fasadzie kamienicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 11 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali wielu Polaków.
 • al. Niepodległości 221 – umieszczona na fasadzie kamienicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 7 sierpnia 1944 roku Niemcy zamordowali około 50 osób, mieszkańców tego bloku, w tym wiele dzieci.
 • ul. Nowogrodzka 78 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 12 sierpnia 1944 roku zginęło z rąk oprawców niemieckich 67 osób.
 • ul. Tarczyńska, róg Dalekiej – umieszczona na fragmencie ściany dawnej kamienicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 3 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 17 Polaków.
 • ul. Wawelska 15 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 5 i 19 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali kilkudziesięciu Polaków.
 • ul. Wawelska 66/74 – umieszczona na budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 5 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 20 osób.

Praga Południe

Praga Północ

ul. św. Cyryla i Metodego 4

 • ul. św. Cyryla i Metodego 4 – umieszczona na fasadzie budynku przy bramie wjazdowej tablica upamiętnia miejsce, gdzie 1 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 17 osób.
 • ul. Jagiellońska 5a – umieszczona na zachowanym fragmencie muru tablica upamiętnia miejsce, gdzie 12 listopada 1943 roku Niemcy dokonali egzekucji na 60 więźniach Pawiaka.
 • ul. Witkiewicza 10 – umieszczona przed domem tablica upamiętnia miejsce, gdzie 1 sierpnia 1944 roku Niemcy zastrzelili 13 partyzantów przygotowanych do akcji.

Rembertów

 • ul. Cyrulików, róg Markietanki – umieszczona przy ulicy upamiętnia miejsce, gdzie w 1943 roku Niemcy dokonali mordu na 200 Żydach. Nie jest to standardowy tablica projektu Tchorka, ale wyglądem nawiązuje do niego.

Śródmieście

ul. Bonifraterska 12

ul. Długa 7

Dobra / Nowy Zjazd

ul. Kozia 3/5

ul. Marszałkowska 136

ul. Niecała 8

Park im. Rydza-Śmigłego

Plac Mirowski 1

ul. Rycerska

ul. Senatorska 38

ul. Solec 63

al. Solidarności 66

pl.Teatralny 3

ul. Wąski Dunaj 7 (tablica umieszczona od strony ul. Rycerskiej)

pl. Zamkowy 15/19

 • ul. Agrykola, róg Alej Ujazdowskich – umieszczona przy ulicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 29 września 1944 roku Niemcy rozstrzelali 32 Polaków.
 • ul. Bonifraterska 12 – umieszczona na fasadzie kościoła tablica upamiętnia miejsce, gdzie 30 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali około 300 Polaków - chorych, lekarzy i pielęgniarki ze Szpitala Bonifratrów.
 • ul. Bracka 16 – umieszczona na fasadzie kamienicy (od strony Alej Jerozolimskich) tablica upamiętnia miejsce, gdzie w sierpniu 1944 roku Niemcyrozstrzelali 90 osób ludności cywilnej.
 • ul. Dawidowskiego, róg Słomińskiego – umieszczona na zboczu wiaduktu tablica upamiętnia miejsce, gdzie 20 października 1943 roku Niemcy rozstrzelali 20 Polaków.
 • ul. Długa 7 – umieszczona na fasadzie pałacu tablica upamiętnia miejsce, gdzie 2 września 1944 roku Niemcy wymordowali w znajdującym się tutaj szpitalu powstańczym około 430 osób (na tablicy widnieje błędna data 1 września 1944).
 • ul. Długa 7 – umieszczona na ścianie bocznej pałacu tablica tablica upamiętnia miejsce, gdzie 24 stycznia 1944 roku w egzekucji ulicznej Niemcy rozstrzelali 50 Polaków.
 • ul. Długa 13/15 – umieszczona na ścianie budynku klasztornego tablica upamiętnia miejsce, gdzie 20 sierpnia 1944 roku zginęło 120 rannych i personel szpitala AK zburzonego przez niemieckie lotnictwo pomimo specjalnego znaku czerwonego krzyża.
 • ul. Długa, róg Bohaterów Getta – umieszczona przy ulicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 31 sierpnia 1944 roku niemieckie lotnictwo rozbiło znajdującą się w Pasażu Simonsa powstańczą barykadę.
 • ul. Dobra, róg Nowego Zjazdu – umieszczona przy ulicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 3 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali około 20 osób.
 • ul. Drewniana 8 – umieszczona na fasadzie szkoły (od strony ulicy Dobrej) tablica upamiętnia miejsce, gdzie 27 września 1944 roku w powstańczym szpitalu Niemcy zastrzelili 22 Polaków.
 • ul. Elektoralna 5/7 – umieszczona na bocznej ścianie szkoły (od strony ul.Przechodniej) tablica upamiętnia miejsce, gdzie w sierpniu 1944 roku Niemcy rozstrzelali około 130 Polaków.
 • ul. Emilii Plater 13 – umieszczona obok kamienicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 1 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 9 Polaków.
 • ul. Jasna 12 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 18 sierpnia 1944 roku Niemcy spalili 46 powstańców.
 • Aleje Jerozolimskie, róg Marszałkowskiej – umieszczona przed hotelem Novotel tablica upamiętnia miejsce, gdzie 28 stycznia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 102 Polaków. tablica umieszczona jest na ścianie dawnej kamienicy, która dotrwała w tym miejscu do lat 70. XX wieku.
 • ul. Kościelna, róg Przyrynku – umieszczona przy ulicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 29 sierpnia 1944 roku Niemcy dokonali mordu na ludności cywilnej.
 • ul. Kozia 3/5 – umieszczona w przejeździe tablica upamiętnia miejsce, gdzie 10 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali stu kilkunastu Polaków.
 • ul. Krakowskie Przedmieście 62 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 20 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 15 Polaków.
 • ul. Krakowskie Przedmieście 66/68 – umieszczona w podcieniu dawnego odwachu tablica upamiętnia miejsce, gdzie 10 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 7 Polaków.
 • ul. Kredytowa 1 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie w sierpniu 1944 roku w bohaterskiej walce z Niemcami poległo 15 żołnierzy powstania warszawskiego.
 • ul. Marszałkowska 27/35 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 3, 4 i 5 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali około 200 Polaków.
 • ul. Marszałkowska 136 – umieszczona na fasadzie bloku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 1 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 40 osób ludności cywilnej.
 • ul. Marszałkowska, róg Świętokrzyskiej – umieszczona przy jezdni Marszałkowskiej wolno stojąca tablica upamiętnia miejsce, gdzie 2 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 40 osób.
 • pl. Mirowski 1 – umieszczona na Hali Mirowskiej tablica upamiętnia miejsce, gdzie 7 i 8 sierpnia 1944 Niemcy rozstrzelali 510 Polaków. (więcej)
 • ul. Niecała 8 – umieszczona na bocznej ścianie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 8 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 20 osób cywilnych.
 • al. Niepodległości 210 – umieszczona na fasadzie kamienicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 7 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 56 Polaków.
 • ul. Nowogrodzka 45 – umieszczona na fasadzie gmachu tablica upamiętnia miejsce, gdzie 18 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 18 pracowników poczty.
 • ul. Nowy Świat 49 – umieszczona na fasadzie kamienicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 12 listopada 1943 roku Niemcy rozstrzelali 30 Polaków.
 • ul. Nowy Świat 64 – umieszczona na fasadzie kamienicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 2 grudnia 1943 roku Niemcy rozstrzelali 34 Polaków.
 • Nowy Zjazd 1 – wolno stojąca tablica upamiętnia miejsce, gdzie w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 15 osób.
 • Ogród Saski – umieszczona obok przejścia przez Pałac Błękitny tablica upamiętnia miejsce, gdzie trwały bohaterskie walki oraz miały miejsce masowe egzekucje w latach 1939-1944.
 • Park im. Rydza-Śmigłego – umieszczona na tyłach ogrodu sejmowego tablica upamiętnia miejsce, gdzie w latach 1939-1941 Niemcy dokonali szeregu tajnych egzekucji na patriotach polskich.
 • ul. Podwale 25 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 2 września 1944 roku Niemcy rozstrzelali 30 Polaków.
 • ul. Przechodnia – umieszczona przy ulicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 6 sierpnia 1944 roku Niemcy zamordowali ponad 100 osób.
 • ul. Rycerska – umieszczona na murze obronnym tablica upamiętnia miejsce, gdzie 2 września 1944 roku Niemcy rozstrzelali 30 osób.
 • ul. Senatorska 4 – umieszczona na fasadzie kamienicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 15 lutego 1944 roku Niemcy rozstrzelali kilkudziesięciu Polaków.
 • ul. Senatorska 29/31 – umieszczona na budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 8 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 15 osób.
 • ul. Senatorska 31 – umieszczona na zewnętrznej ścianie krużganków kościoła św. Antoniego Padewskiego tablica upamiętnia miejsce, gdzie 3 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 80 osób, a 15 sierpnia 1944 roku 70 osób.
 • ul. Senatorska 38 – umieszczona na ścianie Banku Landaua tablica upamiętnia miejsce, gdzie 7 i 14 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 30 Polaków.
 • ul. Solec – umieszczona przy chodniku niedaleko pomnika Chwała Saperom tablica upamiętnia miejsce, gdzie 18 września 1944 roku w szpitalu powstańczym Niemcy rozstrzelali 60 rannych Polaków.
 • ul. Solec 63 – umieszczona obok dawnego magazynu solnego na fragmencie ceglanego muru z autentycznymi śladami z egzekucji tablica upamiętnia miejsce, gdzie 30 listopada 1943 roku Niemcy rozstrzelali 60 więźniów Pawiaka. Autorem projektu upamiętnienia był Zygmunt Stępiński. Na tablicy są jednak błędy – ani umieszczona nań data, 30 września, ani liczba rozstrzelanych osób, 34, nie są zgodne z prawdą.
 • al. Solidarności 66 – umieszczona na ścianie budynku (od strony ulicy Długiej) tablica upamiętnia miejsce, gdzie 31 sierpnia 1944 roku bomba lotnicza zabiła 200 uczestników powstania.
 • al. Solidarności 83/89 – umieszczona przed blokiem tablica upamiętnia miejsce, gdzie 26 października 1943 roku Niemcy rozstrzelali 30 Polaków.
 • al. Solidarności 83/89 – umieszczona przed blokiem tablica upamiętnia miejsce, gdzie 11 grudnia 1943 roku Niemcy rozstrzelali 40 Polaków.
 • al. Szucha 25 – umieszczona na fasadzie gmachu tablica upamiętnia fakt, że w podziemiach tego gmachu, zamienionego w latach 1939-1944 na siedzibę gestapo, Niemcy torturowali i zabijali patriotów polskich.
 • ul. Tamka 3 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 6 września 1944 roku Niemcy zamordowali około 30 osób.
 • pl. Teatralny 3 – umieszczona na ścianie Teatru Wielkiego tablica upamiętnia rozstrzelanie 8 sierpnia 1944 w ruinach Teatru 350 Polaków.
 • Al. Ujazdowskie 21 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 2 lutego 1944 roku hitlerowcy rozstrzelali ok. 100 Polaków (na tablicy widnieje liczba 300 ofiar egzekucji, jednak jest to łączna osób zamordowanych przez Niemców tego dnia w ramach akcji odwetowej po zamachu na Franza Kutscherę).
 • Aleje Ujazdowskie, róg Bagateli – umieszczona przy ulicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 2 i 3 sierpnia 1944 roku na terenie ogrodu Niemcy rozstrzelali kilkuset ludzi.
 • ul. Wąski Dunaj 7 - umieszczona na ścianie bocznej kamienicy (od strony ul. Rycerskiej) tablica upamiętnia miejsce, gdzie 2 września 1944 roku Niemcy rozstrzelali 70 Polaków.
 • ul. Wierzbowa 9/11 – umieszczona na fasadzie kamienicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 11 grudnia 1943 roku Niemcy rozstrzelali Polaków,
 • ul. Wierzbowa 9/11 – umieszczona na fasadzie tej samej kamienicy druga tablica upamiętnia miejsce, gdzie 14 grudnia 1943 roku Niemcy rozstrzelali 130 Polaków (do tablicy przytwierdzono metalowe cyfry ze zmienioną liczbą ofiar - 270).
 • ul. Wierzbowa 9/11 – umieszczona na ścianie tej samej kamienicy (od strony podwórza) trzecia tablica upamiętnia miejsce, gdzie 12 listopada 1942 roku Niemcy rozstrzelali Polaków.
 • ul. Wilanowska 6 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 2 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 14 Polaków. Informacja nie może być jednak prawdziwa, gdyż Niemcy wkroczyli na ten teren dopiero 20 września.
 • ul. Wybrzeże Kościuszkowskie – umieszczona na filarze mostu Poniatowskiego tablica upamiętnia miejsce, gdzie w 1944 roku, w okresie powstania Niemcy rozstrzeliwali patriotów polskich.
 • pl. Zamkowy 15/19 – umieszczona na fasadzie kamienicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 2 września 1944 roku Niemcy rozstrzelali 50 osób.

Targówek

Odrowąża

 • ul. księcia Ziemowita – umieszczona na wysokości posesji nr 42 tablica upamiętnia miejsce, gdzie 1 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 31 powstańców.
 • ul. Odrowąża, przy rondzie Żaba – umieszczona na zboczu nasypu kolejowego tablica upamiętnia miejsce, gdzie 4 maja 1944 roku Niemcy rozstrzelali 17 osób.
 • ul. Odrowąża, przy cmentarzu żydowskim – umieszczona na wzniesieniu tablica upamiętnia miejsce, gdzie od 23 do 27 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 40 osób.
 • ul. Spytka z Melsztyna – umieszczona na ceglanym murze tablica upamiętnia miejsce, gdzie 1 sierpnia 1944 roku Niemcy zamordowali 10 osób.
 • ul. Wysockiego, róg Suwalskiej – umieszczona przy ulicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 16 października 1942 roku Niemcy powiesili 10 więźniów Pawiaka. Na tablicy jest błąd, a liczby "16" i "10" zostały zamienione miejscami.
 • ul. Wysockiego, róg Toruńskiej – umieszczona przy ulicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 2 sierpnia 1944 roku Neimcy rozstrzelali 9 Polaków.
 • ul. Zabraniecka – umieszczona obok przystanku "Zabraniecka-WZT" tablica upamiętnia miejsce, gdzie w latach 1942-1943 Niemcy dokonali mordu na 600 Żydach.

Ursynów

Moczydłowska

 • Las Kabacki, w pobliżu ul. Moczydłowskiej – umieszczona w tym miejscu tablica upamiętnia miejsce, gdzie w czasie okupacji Nimecy rozstrzelali 50 gwardzistów oraz 100 powstańców i osób cywilnych.
 • Las Kabacki, w pobliżu ul. Rybałtów – umieszczona w tym miejscu tablica upamiętnia miejsce, gdzie w latach 1939-1944 Niemcy rozstrzelali kilkuset Polaków.

Wawer

 • ul. Kajki, przy VIII Poprzecznej – umieszczona przy ulicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie w lipcu 1942 roku Niemcy rozstrzelali 45 Żydów. Nie jest to standardowy pomnik projektu Tchorka, lecz nawiązuje do niego wyglądem.
 • ul. Kajki, przy VIII Poprzecznej – umieszczona przy ulicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie w kwietniu 1942 roku Niemcy rozstrzelali 12 więźniów Pawiaka.

Wesoła

 • ul. Okuniewska – umieszczona w pobliżu wiaduktu kolejowego tablica upamiętnia miejsce, gdzie w sierpniu 1942 roku Niemcy dokonali mordu na 300 Żydach. Nie jest to standardowy pomnik projektu Tchorka, lecz nawiązuje do niego wyglądem.

Wilanów

 • ul. Biedronki, na tyłach posesji nr 58 – upamiętnia miejsce, gdzie w 1943 roku Niemcy uśmiercili głodem około 400 jeńców radzieckich oraz wielu Żydów i Polaków.
 • ul. Kostki-Potockiego, róg Biedronki – upamiętnia miejsce, skąd w styczniu 1945 roku 14 pp Ludowego Wojska Polskiego dokonał natarcia na wojska nimieckie i uniemożliwił im wysadzenie w powietrze Belwederu.
 • ul. Przyczółkowa, róg Klimczaka – umieszczona przy ulicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie w maju 1944 roku Niemcy rozstrzelali 62 Żydów.
 • ul. Wiechy 10 – upamiętnia miejsce, gdzie 12 maja 1943 roku w walce z żandarmerią niemiecką poległo czterech członków konspiracji zbrojnej.

Włochy

 • al. Krakowska 172 – umieszczona na murze tablica upamiętnia miejsce, gdzie 9 grudnia 1943 roku Niemcy rozstrzelali 10 Polaków.

Wola

ul. Chłodna 35/37

Elekcyjna / Wolska

Górczewska / Staszica

ul. Karolkowa 49

Karolkowa / al. Solidarności

Okopowa / Wolska

ul. Siedmiogrodzka 5

ul. Towarowa 2

Wolska 41

Wolska / Płocka

 • ul. Bema 57a – umieszczona obok budynku wmurowany we fragment ściany tablica upamiętnia miejsce, gdzie 9 sierpnia 1944 roku Niemcy zamordowali 70 Polaków.
 • ul. Chłodna 35/37 – umieszczona na bocznej ścianie pawilonu tablica upamiętnia miejsce, gdzie w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 200 osób oraz palili zwłoki sprowadzane z innych miejsc (w inskrypcji błędnie użyto słowa "miejscowości" - w rzeczywistości chodzi o miejsca innych egzekucji na terenie Woli).
 • ul. Chłodna 52 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie w sierpniu 1944 Niemcy rozstrzelali kilkunastu Polaków.
 • ul. Działdowska 8 – umieszczona na fasadzie kamienicy tablica upamiętnia miejsce, które w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku było miejscem masowych egzekucji, a Niemcy spalili tu zwłoki około 600 osób.
 • ul. Elekcyjna, róg Wolskiej – umieszczona na terenie parku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 5 i 8 sierpnia 1944 roku w masowych egzekucjach ludności cywilnej Niemcy rozstrzelali około 4000 mieszkańców Woli.
 • ul. Górczewska 14 – umieszczona na fasadzie bloku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 18 i 21 grudnia 1943 roku Niemcy rozstrzelali 43 Polaków.
 • ul. Górczewska 15 (Kolonia Wawelberga) – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 3 grudnia 1943 Niemcy rozstrzelali 57 Polaków, a 13 stycznia 1944 rozstrzelali ok. 300 Polaków.
 • ul. Górczewska, róg al. Prymasa Tysiąclecia – umieszczona przy ulicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie od 5 do 12 sierpnia 1944 w masowych egzekucjach ludności cywilnej Niemcy rozstrzelali 12000 Polaków. (więcej)
 • ul. Górczewska, róg Staszica – umieszczona pomiędzy jezdniami tablica upamiętnia miejsce, gdzie 5 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali i spalili około 2000 Polaków.
 • ul. Karolkowa 49 – umieszczona na ścianie kościoła tablica upamiętnia miejsce, gdzie 6 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 30 księży rzymskokatolickich.
 • ul. Karolkowa 53 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 5 i 10 sierpnia 1944 roku w licznych egzekucjach Niemcy zamordowali i spalili około 1400 mieszkańców Woli, w tym wiele młodzieży szkolnej.
 • ul. Karolkowa, róg al. Solidarności – umieszczona przy ulicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 6 sierpnia 1944 roku w masowej egzekucji Niemcy rozstrzelali wielu Polaków.
 • ul. Leszno 34/36 – umieszczona przy ulicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 6 sierpnia 1944 roku Niemcy zastrzelili w szpitalu im. Karola i Marii Szlenkierów 100 Polaków.
 • ul. Młynarska 2 – umieszczona na terenie zajezdni tablica upamiętnia miejsce, gdzie 5 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali ponad 1000 tramwajarzy.
 • ul. Młynarska, róg Sołtyka – umieszczona na murze Cmentarza Żydowskiego tablica upamiętnia miejsce, gdzie w sierpniu 1944 roku Niemcy rozstrzelali mieszkańców okolicznych domów. Z informacji umieszczonej obok tablicy wynika, że egzekucja miała miejsce 7 sierpnia. Zamordowano 12 mieszkańców domów przy ulicy Sołtyka 4 i 6.
 • ul. Mszczonowska – umieszczona obok ulicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie w nocy z 15 na 16 października 1943 roku Niemcy powiesili 10 więźniów Pawiaka. Do dzisiaj zachowała się w tym miejscu autentyczna szubienica z tamtego czasu. (więcej)
 • Park Sowińskiego – umieszczona przy głównej alejce parku tablica upamiętnia fakt, że w parku Niemcy rozstrzelali 1500 osób oraz spalili zwłoki około 6000 mieszkańców Woli.
 • ul. Płocka 25 – umieszczona na bocznej ścianie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie w sierpniu 1944 roku Niemcy rozstrzelali około 300 Polaków.
 • ul. Siedmiogrodzka 5 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie w sierpniu 1944 roku Niemcy rozstrzelali ponad 500 mieszkańców Woli i tramwajarzy.
 • al. Solidarności, naprzeciw gmachu sądów – umieszczona przy ulicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 11 lutego 1944 roku Niemcy powiesili 27 więźniów Pawiaka.
 • al. Solidarności 90 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 16 września 1944 roku Niemcy rozstrzelali kilkudziesięciu Polaków.
 • ul. Sowińskiego – umieszczona na wysokości posesji nr 28 tablica upamiętnia miejsce, gdzie 1 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 8 Polaków.
 • ul. Towarowa 2 – umieszczona przed kompleksem hotelowym tablica upamiętnia miejsce, gdzie 31 grudnia 1943 roku Niemcy rozstrzelali 43 Polaków.
 • ul. Towarowa, róg Kotlarskiej – umieszczona przy ulicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie 5 i 6 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 120 osób.
 • ul. Towarowa, róg Łuckiej – umieszczona między jezdniami ulicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie w 1943 roku Niemcy rozstrzelali 30 zakładników.
 • ul. Wolska 27/29 – umieszczona na fasadzie pałacyku tablica upamiętnia miejsce, gdzie w sierpniu 1944 roku Niemcy wymordowali około 3200 osób.
 • ul. Wolska 37 – umieszczona na budynku szpitalnym tablica upamiętnia miejsce, gdzie od 5 sierpnia do końca września 1944 roku Niemcy dokonywali licznych mordów.
 • ul. Wolska 41 – umieszczona na ścianie dawnej fabryki tablica upamiętnia miejsce, gdzie 5 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali około 1000 Polaków.
 • ul. Wolska 45 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 4 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali i spalili około 6000 mieszkańców Woli.
 • ul. Wolska 58 – umieszczona na fasadzie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 10 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali około 20 Polaków.
 • ul. Wolska 68/72 – umieszczona na bocznej ścianie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie 21 i 23 grudnia 1943 roku Niemcy rozstrzelali wielu Polaków.
 • ul. Wolska 75 – umieszczona przed blokiem tablica upamiętnia miejsce, gdzie 6 i 8 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali około 4000 Polaków.
 • ul. Wolska 76 – umieszczona na fasadzie kościoła tablica upamiętnia miejsce, gdzie podczas powstania warszawskiego działał obóz przejściowy, w którym doszło do wielu egzekucji.
 • ul. Wolska 102/104 – umieszczona obok budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku Niemcy zamordowali 2500 osób.
 • ul. Wolska 138/140 – umieszczona na terenie cmentarza tablica upamiętnia miejsce, gdzie 5 sierpnia 1944 Niemcy spalili ok. 1500 zwłok zamordowanych mieszkańców Woli.
 • ul. Wolska 140 – umieszczona obok cmentarza tablica upamiętnia miejsce, gdzie 5 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 60 osób, a na sąsiednim cmentarzu spalili około 1500 zwłok zamordowanych mieszkańców Woli.
 • ul. Wolska 140a – umieszczona obok kościoła tablica upamiętnia miejsce, gdzie na początku sierpnia 1944 roku Niemcy dokonali kilku masowych egzekucji na powstańcach i ludności cywilnej.
 • ul. Wolska, róg Okopowej – umieszczona na rogu ulic tablica upamiętnia miejsce, gdzie 7 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali 500 Polaków.
 • ul. Wolska, róg Płockiej – umieszczona przy ulicy tablica upamiętnia miejsce na terenie fabryki Ursus, gdzie 5 sierpnia 1944 roku w masowej egzekucji Niemcy rozstrzelali około 7000 Polaków.
 • ul. Wronia, róg Kotlarskiej – umieszczona na ścianie tablica upamiętnia miejsce, gdzie w dniach powstania warszawskiego Niemcy dokonali licznych egzekucji na ludności cywilnej – tablica wolnostojąca.
 • ul. Żelazna 87 – umieszczona na filarze na frontowej ścianie budynku tablica upamiętnia miejsce, gdzie we wrześniu 1944 roku w masowych egzekucjach Niemcy rozstrzelali około 350 Polaków.
 • ul. Żelazna 103 – umieszczona na fasadzie kamienicy tablica upamiętnia miejsce, gdzie w 1943 roku w lochach gestapo zamęczono na śmierć tysiące Żydów warszawskiego getta. Nie jest to standardowy pomnik projektu Tchorka, lecz nawiązuje do niego wyglądem.

Żoliborz

ul. Gdańska 4a

Zobacz również

Bibliografia

 • St. Ciepłowski, Napisy pamiątkowe w Warszawie XVII – XX w., Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.
Advertisement