Szkoła Podstawowa nr 92
im. Jana Brzechwy
Sady Żoliborskie
Żoliborz
Otwarcie Szkoły Podstawowej nr 92 6 września 1965.jpg
Budynek szkoły w 1965 roku
Rok założenia (i ew. rok zakończenia działalności): 1965
Typ szkoły: szkoła podstawowa
Dyrektor: mgr Magdalena Rupniewska (od 2012)
Wicedyrektor: mgr Małgorzata Niesiołkowska (od 2012)

mgr Regina Zboromirska (od 2014)

Adres: ul. Przasnyska 18a
Zobacz szkołę w Google Maps

Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy (dawniej im. Ernesto Che Guevary) – szkoła podstawowa położona na osiedlu Zatrasie w dzielnicy Żoliborz, przy ulicy Przasnyskiej 18a. W latach 1919-1944 działała pod nazwą szkoły powszechnej na Pradze Południe, przy ul. Kordeckiego. Po wyzwoleniu, z powodu braku stosownej liczby uczniów, odstąpiono od jej reaktywacji. Ponownie została powołana 19 grudnia 1964 w bieżącej lokalizacji.

Historia

Decyzja o utworzeniu szkoły Kurator Oświaty i Wychowania podjął 19 grudnia 1964 roku, a szkoła swoją działalność jako jedna ze "szkół tysiąclatek" rozpoczęła 6 września 1965 roku w zaprojektowanym przez Jacka Nowickiego z zespołem budynku wzniesionym rok wcześniej. Naukę rozpoczęło tu wtedy siedmiuset uczniów z dwóch obwodów które szkoła obsługiwała w tamtym okresie, składających się z osiedli Zatrasie oraz Sady Żoliborskie oraz osady Buraków. Od roku szkolnego 1968/69 uczniowie z Sadów zostali przeniesieni do nowo otwartej SP 267. Od 1996 roku stopniowo zaczęto przejmować uczniów z osiedla Rudawka, z rejonu wygaszanej SP 159.

9 listopada 1967 roku Szkole Podstawowej nr 92 decyzją warszawskich władz PZPR nadano imię Ernesta Che Guevary. Sztandar z zaproponowaną przez polonistkę Hannę Dragun dewizą "Człowiek, to brzmi dumnie" ufundowała Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa. 7 czerwca 1972 roku, podczas swej jedynej wizyty w Polsce, szkołę wizytował Fidel Castro, zaś we wrześniu 1976 roku Izbę Tradycji otworzyła Wilma Espin, żona Raula Castro. Uczniowie w latach 1973-1977 uczestniczyli w wyjazdach wakacyjnych do Varadero na Kubie, kolejne po przerwie wyjazdy miały miejsce w latach 1988-1990.

Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego 22 stycznia 2004 roku Rada Warszawy nadała szkole nowego patrona: Jana Brzechwę, zaś 2 października 2006 roku poświęcono sztandar ze zmienionym według projektu Beaty Marcinkowskiej awersem.

Placówka, kierowana w latach 1964-1984 przez mgr Annę Zdzieszyńską, od września 1984 do lipca 2012 roku przez mgr Hannę Konwińską, a obecnie przez mgr Magdalenę Rupniewską, stosowała od początku nowatorskie pomysły programowe. Przykładowo od 1966 roku podjęto naukę drugiego języka obcego (francuskiego), natomiast do 1976 roku prowadzono wspólnie z Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej koło jeździeckie, które obecnie jest samodzielnie utrzymywane przez TKKF przy ul. Opalińskiej. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzili trenerzy drużyn AZS AWF.

Od chwili powstania SP 92 jest siedzibą środowiska harcerskiego 77 WDH (szczepu w latach 1966-1981, 1982-1992 i 1996-2008). Od 1988 roku działa w niej Chór Dziewczęcy "Wiwat" Młodzieżowego Domu Kultury "Bielany" (wcześniej "Żoliborz") im. M. Gwizdak, pod kierownictwem Alicji Mossakowskiej. W 1993 roku utworzono z inicjatywy dyrektorki szkoły Klub Tańca Towarzyskiego "Feeling". Działalność sportową reprezentuje Uczniowski Klub Sportowy "Gepard" (uprzednio KS "Orzechy").

Osiągnięcia

Szkoła Podstawowa nr 92 wykształciła do 2015 roku około 4000 absolwentów. Corocznie kilku uczniów otrzymuje tytuł laureata olimpiad kuratoryjnych i ogólnopolskich konkursów przedmiotowych. Od wprowadzenia w 2002 roku egzaminów uczniów klas szóstych – placówka regularnie osiąga pierwsze miejsce w dzielnicy (za wyjątkiem roku 2007/2008) - w 2006 roku miała najwyższą średnią liczbę punktów w Warszawie.

Poziom chóru szkolnego "Mały Wiwat" dokumentuje zdobycie 28 pucharów na festiwalach w Polsce i na świecie, oraz 5" kamertonów" (wyróżnień Ministerstwa Kultury i Polskiego Związku Chórów i Orkiestr). Sukcesy sportowe przyniosły kolekcje nagród za regularnie zdobywane w Mistrzostwach dzielnicy Żoliborz pierwsze miejsca w grach drużynowych, czwórboju, biegach i pływaniu. Szczególna waga, jaką przykłada dyrekcja do współpracy z rodzicami została dostrzeżona przez European Parents Association z siedzibą w Brukseli, które w 2007 roku przyznało szkole nagrodę Alcuina.

SP 92 jest współorganizatorem wielu konferencji i szkoleń dla pedagogów i rodziców z innych warszawskich placówek oświatowych. Prowadzi stałą współpracę z Europejskim Centrum "Original Play", w jej ramach uczestniczy w Miedzynarodowej Szkolnej Wymianie Dzieci, oraz z Warszawskim Forum Rodziców i Rad Rodziców.

W 2003 roku szkoła uzyskała Certyfikat Jakości Edukacyjnej studia Eko-Tour, zaś od kwietnia 2006 roku do maja 2007 roku wdrożyła System Zapewnienia Jakości wg normy ISO 9001:2001.

Obiekt

Plac przed małą salą gimnastyczną

Okolice szkolnego boiska

Koncepcja szkolnego obiektu powstała w pracowni projektowej prof. Haliny Skibniewskiej w 1958 roku. Szczegółowy plan sporządzono w Pracowni Projektowej nr 4 Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w lipcu 1964 roku. Jej autorami byli prof. Jacek Nowicki (główny projektant), inż. arch. J. Osuchowski, inż. arch W. Materski oraz inż. Z. Kopyt (autor konstrukcji). Budynek został wzniesiony przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Uspołecznionego "Północ" jako "pomnik tysiąclecia państwa polskiego" i otwarty 6 września 1965 roku. Zespół budynków zaprojektowano w stylu modernistycznym w duchu funkcjonalizmu. Składał się pierwotnie z 4 budynków – skierowanego frontem na południe czterokondygnacyjnego obiektu z 18 izbami lekcyjnymi i skrzydłem mieszkalnym w formie wyższej przybudówki, oraz 3 pawilonów o zróżnicowanym przeznaczeniu. Od północy zlokalizowano obiekt, mieszczący pracownie przedmiotowe i w przyziemiu niewielką salę gimnastyczną. Frontowy budynek otrzymał funkcje usługowo-administracyjne, umieszczono w nim między innymi szatnie, stołówkę, świetlicę, pokoje administracyjne oraz bibliotekę w szerszej, kwadratowej przybudówce. Ostatni zaś budynek pomieścił dużą salę gimnastyczną. Do dyspozycji uczniów pozostawiono też ponad pół hektara terenów sportowo-rekreacyjnych, zaś wszystkie parterowe pomieszczenia i korytarze wyposażono w osobne wyjścia na dwór.

W latach 1994-1999 budynek szkoły poddano kapitalnemu remontowi, uzupełniając go o centralnie usytuowaną halę sportową projektu arch. Wojciecha Bielenina, natomiast w listopadzie 2005 roku oddano do użytku mnistadion sportowy autorstwa inż. Wojciecha Wysockiego. Ponieważ na skutek reformy szkolnictwa pracownie stały się zbędne, mieszczący je pawilon przebudowano w 2008 roku na siedzibę klas "zerówek". W 2009 roku, wg projektu arch. Ewy Rogalskiej i Ewy Sibilskiej wykonano remont obiektów małej architektury oraz wybudowano place zabaw, rozpoczęto też rewitalizację zieleni zgodnie z koncepcją architekt krajobrazu Katarzyny Fidury-Tratkiewicz.

Galeria

Taras w szkole.jpg
Fragment placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 92.jpg
Unihokej w hali sportowej.jpg
Szkolny korytarz.jpg

Linki zewnętrzne

Źródła

  • Paulina Nowacka, M.Nowacki "Zarys historii Publicznej Szkoły Podstawowej nr 92 1919-2009" opracowanie niepublikowane, w posiadaniu dyrekcji szkoły.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.