Warszawikia
Advertisement
Warszawikia
Zabytek.png
nr w rej.
1244-A

Szkoła Główna Warszawska - szkoła wyższa działająca w latach 18621869 na terenie naszego miasta. Jej rektorem był Józef Mianowski.

Szkoła Główna Warszawska została powołana w czerwcu 1862 roku przez dyrektora Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Aleksandra Wielopolskiego na mocy ukazu cara Aleksandra II. Jej główną siedzibą były budynki po zlikwidowanym w 1831 roku Uniwersytecie Warszawskim. Szkoła prowadziła kształcenie na 4. wydziałach:

  • Prawa i Administracji
  • Filologiczno-Historyczny
  • Matematyczno-Fizyczny
  • Lekarski

Ostatecznie została zamknięta w listopadzie 1869 w ramach represji po powstaniu styczniowym.

Advertisement