Warszawikia

Zapraszamy do dyskusji na temat zmiany skórki (o tutaj).

CZYTAJ WIĘCEJ

Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Stefan Biedrzycki (ur. 2 września 1876 w Gorzędowie na ziemi piotrkowskiej, zm. 1936) - agronom, inżynier mechanik, profesor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Politechniki Warszawskiej, rektor SGGW w latach 1921-22 i 1929-32, od roku 1921 dziekan wydziału ogrodniczego SGGW.

W 1895 roku ukończył gimnazjum filologiczne w Warszawie, a kształcenie kontynuował w szkole rolniczej w Puławach, gdzie uzyskał w 1899 roku tytuł agronoma pierwszego stopnia. W 1904 zdobył dodatkowo tytuł inżyniera mechanika na Politechnice Warszawskiej. Rozpoczął pracę najpierw w fabryce maszyn i narzędzi rolniczych w Lublinie, po czym przeszedł w 1905 roku do pracy pedagogicznej.

Od 1907 pracował w powstałym dzięki wysiłkom Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego Towarzystwie Kursów Rolniczych, która w 1916 stała się Wyższą Szkołą Rolniczą (protoplastą SGGW) i której został dyrektorem. Po przemianowaniu w 1918 WSR na Szkołę Główna Gospodarstwa Wiejskiego Biedrzycki został prorektorem i dziekanem wydziału rolniczego. W 1919 został mianowany profesorem zwyczajnym mechaniki rolniczej SGGW. Choć prowadził wykłady także na Politechnice Warszawskiej oraz uniwersytetach w Poznaniu i Wilnie, związany był przede wszystkim ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

W 1920 roku rozpoczął organizowanie na SGGW Zakładu Maszynoznawstwa Rolniczego, stworzył warsztat pracy naukowej, który dawał możliwość prowadzenia samodzielnych badań. Zastosował tez nowy sposób badań - oprócz sprawdzania pracy maszyn w laboratorium zaczął obserwować je także w polu, w czasie pracy. W 1921 roku został rektorem SGGW, ponownie został wybrany na tę pozycję jeszcze w 1929 roku. Pracował nad popularyzacją i rozwojem maszynoznawstwa w Polsce.

Oprócz zasług dla rolnictwa, Stefan Biedrzycki wniósł też pewien wkład w odzyskanie niepodległości po I wojnie światowej - w 1915 r., kiedy po ustąpieniu Rosjan powstała Straż Obywatelska, Biedrzycki został komisarzem XI Okręgu. Co ważne, w ślad za nim do Straży, jako jego podkomendni wstąpili wszyscy studenci Kursów Przemysłowo-Rolniczych.

Linki zewnętrzne


Poprzednik
Tadeusz Miłobędzki
SGGW godło.png Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
1921-1922
SGGW godło.png Następca
Wacław Dąbrowski


Poprzednik
Józef Mikułowski-Pomorski
SGGW godło.png Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
1929-1932
SGGW godło.png Następca
Jan Sosnowski
Advertisement