Warszawikia
Advertisement
Warszawikia

Stawy Brustmana

Stawy Brustmana

Stawy Brustmana – zespół stawów, kanałów oraz uroczysko położone na osiedlu Wawrzyszew, pomiędzy ulicami Wolumen, Dantego Alighieri, Szekspira, Tołstoja, Balzaka oraz Petőfiego.

Obszar współczesnych Stawów Brustmana od dawna był silnie nawodnionym terenem, gdzie znajdowały się liczne zbiorniki wodne oraz przepływał Potok Bielański (dopływ Rudawki), w oparciu o nie założona została osada Wawrzyszew. Już w XVII wieku miał znajdować się tu dwór otoczony fosą i parkiem, w którym znajdowały się stawy rybne i kanały melioracyjne. Dwór wynajmowany był warszawiakom jako letnisko. W 1819 roku teren ten przeszedł w ręce Instytutu Agronomicznego, który przeprowadził szeroko zakrojone prace melioracyjne, w wyniku których powstał układ trzech dużych zbiorników oraz kanałów, zachowanych bez większych zmian do dzisiaj.

W 1951 roku teren został włączony w granice Warszawy, pozostawał niezagospodarowany aż do lat 70. XX wieku, w okolicy dominowała wówczas chaotyczna zabudowa przedmiejska będąca pozostałością po osadach Nowy Wawrzyszew oraz Brzeziny. Teren otoczony był przez ulice Rokokową, Wolumen, Cypel, Przecinek oraz Rymową. Dopiero w latach 1973-1978 wokół stawów wybudowano osiedle Wawrzyszew zaprojektowane przez Ryszarda Tomickiego, a jeziora i kanały uregulowano i zagospodarowano w latach 80. XX wieku. Z dawnych trzech stawów pozostały jednak tylko dwa, gdyż jeden został zasypany, a w jego miejscu ulokowano szkołę (al. Reymonta 25). W 2000 roku tereny zostały zrewaloryzowane.

Jedna z miejskich legend podaje, że na terenie Stawów Brustmana w latach 80. XX wieku znajdowała się stacja zagłuszająca Radio Wolna Europa.

Galeria

Linki zewnętrzne

Advertisement