Wejście do dawnych tuneli

Wejście do dawnych tuneli

Tunel północny

Tunel południowy

Stacja Techniczno-Postojowa Targówek (roboczo W-4) – nigdy nieukończona stacja postojowa budowanego w latach 50. XX wieku metra głębokiego, która powstawała na Targówku Przemysłowym przy ulicy Mieszka I 1.

Założenie budowy metra głębokiego zostało przyjęte w 1950 roku i w pierwszym etapie przewidziano budowę pierwszej linii pod Wisłą, z rejonu Dworca Wileńskiego na drugi brzeg rzeki. Techniczny odcinek zaprojektowano tak, by biegł na wschód pod skrzyżowaniem z ulicą Szwedzką do planowanej stacji postojowej przy ul. Mieszka I, gdzie na początku budowy założono Kombinat Baz Metra będący zapleczem materiałowo-magazynowym budowy. Po pierwszych próbnych wierceniach w 1951 roku w listopadzie 1952 roku w tym miejscu rozpoczęto budowę dwutorowego odcinka naziemnego o długości 40 metrów oraz drążenie tuneli w kierunku stacji, która powstałaby u zbiegu alei Świerczewskiego z ulicą Szwedzką. Wybudowano 258 metrów jednego oraz 29 metrów drugiego tunelu.

Choć w 1953 roku rozstrzygnięto konkursy architektoniczne na projekty pierwszych dwóch stacji metra, to problemy w budowie bardzo głęboko pod ziemią spowodowały, że pod koniec 1953 roku ograniczono prace jedynie do odcinka testowego w rejonie stacji postojowej. Próbowano tu budowy różnymi technikami, jednak trudne warunki geologiczne, w szczególności zalewanie wodą tuneli, nadal uniemożliwiały kontynuowanie budowy. W 1954 roku przerwano wszelkie prace poza odcinkiem doświadczalnym, gdzie do 1958 roku wybudowano około 1100 metrów tuneli z podziemną komora rozjazdową, wzniesioną w latach 1954-1955. Prace na terenie stacji postojowej na Targówku wstrzymano w 1956 roku, wobec czego inwestycja zakończyła się całkowitą klęską.

Łącznie w ramach stacji postojowej metra głębokiego w rejonie Targówka Fabrycznego wybudowano podziemną komorę rozjazdową o długości 57 metrów, 837 metrów tunelu podziemnego oraz 124 metry tunelu łącznikowego. W najgłębszym miejscu znalazły się one 30 metrów pod ziemią. Wybudowane odcinki zalano wodą i częściowo zamurowano, a wychodzące na powierzchnię tunele przy ulicy Mieszka I przeznaczono na Centralne Piwnice Win Importowanych – na publikacje o pierwotnej funkcji tego miejsca nałożono zapis cenzorski. Piwnice przestały funkcjonować w 2006 roku i od tego momentu pozostałości tuneli metra nie pełnią już żadnych funkcji. Obiekt jest niedostępny dla zwiedzających, jednak można go było zobaczyć 5 czerwca 2010 roku w ramach wydarzenia Uwalnianie Przestrzeni powiązanego z festiwalem Wyłącz System.

Ciekawostką jest zlokalizowanie stacji techniczno-postojowej metra akurat na Targówku Przemysłowym, związane jest to z bliskością linii kolejowej w kierunku ówczesnego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W wypadku wojny nuklearnej tunele metra głębokiego miałyby służyć za schrony, a ten wjazd oraz tunel pod rzeką umożliwiłby radzieckiej armii marsz na zachód w wypadku zniszczenia wszystkich mostów na Wiśle.

Źródło

  • Jarosław Zieliński: Realizm socjalistyczny w Warszawie, str. 150-156, wyd. Fundacja Hereditas, Warszawa, 2009
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.